Разлика между версии на „Мини Марица-изток“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
цифри --> букви за месец
м (01 --> януари; козметични промени)
м (цифри --> букви за месец)
На 3 март 1952 г. Йордан Иванов и Кольо Петков, работници от ДСО „Минстрой“, под ръководството на техническия ръководител Петко Николов правят първата копка на рудник „Трояново-1“. Копката е за яма за гасене на вар, с което се поставя началото на най-стария рудник и на „Мини Марица-изток“ ЕАД. През май са доставени първите земекопни машини, а през юни е направена и първата копка на строежа на жп линия.
 
На 11.08. август 2005 година е сключен Концесионен договор между Министерски съвет
на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток“ ЕАД. По силата на сключения договор в полза на „Мини Марица-изток“ ЕАД е учредена 35-годишна концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.
 
Разработването и внедряването на системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в „Мини Марица-изток“ ЕАД започна през 2006 г. Системата за управление на качеството е сертифицирана за пръв път на 31.07. юли 2007 г., на здравето и безопасността при работа – на 13.08. август 2007 г., а тази за управление на околната среда – на 21 януари 2008 г. Работата през годините, натрупаният опит и добрите практики наложиха трите системи да се интегрират и от април 2009 г. влезе в сила Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.
 
През [[2004]] г. „Мини Марица изток“ ЕАД прави инвестиции от близо 40 млн. [[лев|лв]]. За [[2003]] г. дружеството има нетни приходи от продажби за 309 254 000 лв. (ръст от 110,3%) и това го поставя на първо място сред всички фирми от региона. Нетната печалба за годината е 23 807 000 лв. и това е ръст от 272,8%.

Навигация