Марица изток

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Марица изток от 1972, 1984, 2010

„Марица изток“ е промишлен комплекс в Югоизточна България, най-големият в Югоизточна Европа.

Той е разположен в източната част на Горнотракийската низина, на около 40 км югоизточно от гр. Стара Загора, върху площ от около 240 км2

Добиваните в България лигнити са с ниска калоричност от порядъка на 6700 Kj/kg и с високо пепелно съдържание ~40% и влажност около 30%.[1]

Предприятия[редактиране | редактиране на кода]

Комплекс „Марица изток“ включва няколко предприятия:

Комините на ТЕЦ „Марица Изток 2“[2] и „Марица Изток 3“[3], построени съответно през 1977 и 1980 г., с височината си от 325 м са най-високите конструкции в България и са сред най-високите комини в света.

История[редактиране | редактиране на кода]

Строителството на „Мини Марица-Изток“ започва с разпореждане на Министерския съвет през 1952 г. Започва разработването на въглищния басейн и изграждане на рудник Трояново, ТЕЦ Марица изток 1 и фабриката за въглища. Тя има капацитет 1,8 млн. тона и преработва ежегодно към 3,5 – 4 млн. тона въглища. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 г. със строителството на рудник „Трояново 1“. Впоследствие се изгражда ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3. Марица изток дава 30% от електроенергията на България, а мини Марица Изток са най-големият производител на въглища в България (84%)[1][неработеща препратка]. През 2000 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и Брикетна фабрика бяха обединени в „Брикел“ АД. ТЕЦ Марица Изток 1 първоначално работи с мощност от 500 MW, като впоследствие са извадени от ескплоатация 300 MW и мощността му е 200 MW. В промишления комплекс Марица-изток работят над 20 000 души. „Марица Изток“ се модернизира, като се подменят остарелите инсталации, увеличава се капацитетът на произведената електроенергия и се изграждат пречиствателни мощности, които да редуцират до минимум вредните емисии, изхвърляни в атмосферата.

Работа[редактиране | редактиране на кода]

„Марица Изток“ е най-големият работодател в България, като всичките му поделения дават работа на около 25 000 души. Средната работна заплата е сред най-високите в България поради тесните специалисти, работещи в управлението на комплекса и поради натоварващия труд на работниците в мините и ТЕЦ-овете.

В строителството на „Марица Изток 1“ ще бъдат заети допълнително около 2000 души. След пуска на централата трайните работни места ще са 250.[4]

Инвестиции[редактиране | редактиране на кода]

Марица Изток е най-големият инвестиционен проект в България последните 10 години. Това е сред причините всяка година област Стара Загора да е на първо място по инвестиции с около 30 – 40% от всички инвестиции в страната.

Според енергийния министър в следващите 10 години се очакват още около 10 млд. евро инвестиции в енергийния комлекс.[5]

„Марица Изток 1“[редактиране | редактиране на кода]

На дневен ред е изграждането на „Марица Изток 1“, която е получила сертификат „Първи клас"[2] Архив на оригинала от 2006-05-10 в Wayback Machine. инвеститор на „Ей И Ес 3C Марица Изток 1“, българското дружество на американската компания „Ей И Ес Корпорация“. Това е първата инвестиция за над 1 млрд. евро, която Българската агенция за инвестиции (БАИ) сертифицира от влизането в сила на Закона за насърчаване на инвестициите. Компанията е изтеглила заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, Лондон на стойност 1,05 млрд. евро.

Проектът е най-голямата „инвестиция на зелено“ в Централна и Източна Европа и реализирането му ще увеличи икономическия и политическия авторитет на страната. Ще се повиши конкурентоспособността на българската енергетика чрез оптимално използване на енергийния комплекс „Марица изток“ при спазване на европейските екологични изисквания за емисиите на серни оксиди, прах и азотни оксиди.

Проектът „Марица изток 1“ ще донесе и множество допълнителни ползи в търговско и икономическо отношение:

 • инвестиция на стойност над 2 милиарда лева;
 • допълнителни още 10 000 работни места в рамките на съществуването на проекта[3] Архив на оригинала от 2007-09-27 в Wayback Machine.;
 • поръчки към местни компании на стойност 200 милиона лева, като резултат от реализирането на проекта;
 • 40 милиона лева приходи за бюджета под формата на данъци;
 • 80 милиона лева годишни приходи за Мини Марица изток за доставка на въглища;
 • най-голямата „инвестиция на зелено“ в Централна и Източна Европа, която ще засили икономическата и политическа репутация на България в региона и има присъден първи клас за инвестиция в България.

Очакваният общ производствен живот на електроцентралата възлиза на 40 години. Новата електроцентрала ще представлява производствен комплекс с основни сгради, спомагателни цехове, инсталации и оборудване с обща застроена площ от 23,7 хил. m² и обща разгърната площ от 34,5 хил. m².

„Марица Изток 3“[редактиране | редактиране на кода]

Към момента е в действие рехабилитацията и модернизация на „Марица Изток 3“ от американската компания „Contour Global“.

Реализацията на проекта за ТЕЦ „Марица Изток 3“ ще има принос за развитието на икономиката в региона на централата и на страната като цяло. Основните икономически ползи от проекта са:

 • инвестиция в размер на 600 милиона евро.
 • първият инфраструктурен проект в България, който е осъществен с проектно финансиране, при това без държавни гаранции;
 • инвестиране на повече от 100 милиона евро за опазване на околната среда;
 • поръчки на стоки и услуги от български фирми на стойност над 70 милиона евро;
 • осигуряване на повече от 1000 работни места за служители на българските фирми-подизпълнители в периода на рехабилитация и модернизация на централата;
 • производство на екологично чиста електроенергия на конкурентни цени;
 • гарантиране бъдещето на региона чрез удължаване на живота на централата и дългосрочно използване на местни лигнитни въглища от Мини Марица Изток и на варовик от местен доставчик;
 • привличане на стратегически инвеститори в енергийния сектор на България.

Главен изпълнител на работите по рехабилитация и модернизация на ТЕЦ „Марица изток 3“ ще бъде консорциум от германските компании DSD Dillinger Stahlbau GmbH и RWE Industrie-Losungen GmbH, които имат водещи позиции в този сектор. Очаква се те да обновят централата за близо 3,5 г. През този период 4-те блока ще бъдат рехабилитирани последователно, т.е. производството на електроенергия няма да бъде прекъсвано. За подизпълнители ще бъдат наемани и български фирми. В резултат на реализирането на проекта ТЕЦ „Марица изток 3“ ще стане модерна и екологично чиста централа, а животът ѝ ще бъде удължен с повече от 15 г.

Екологични проблеми[редактиране | редактиране на кода]

Според шведската неправителствена организация Secretariat for Acid Rain, цитирана от Faversham House Group[6], през 2000 г. двата ТЕЦ-а на Марица Изток са най-големите единични замърсители на въздуха със серен диоксид в Европа, като заемат първо и второ място съответно с 316 000 и 291 000 тона годишно. Според директна информация от Secretariat for Acid Rain[7], през 2003 г. двата ТЕЦ-а на „Марица Изток“ продължават да са на първо и второ място в Европа (без бившия Съветски съюз), съответно с 493 000 и 269 000 т/год. Според същия източник през 2001 г. двете централи са изпуснали в атмосферата съответно 54439,9 (МИ-2) и 19034 (МИ-3) кг серен диоксид на час (общо за годината 476 000 и 166 000 т), а за 2002 г. показателите са 49731,8 (МИ-2) и 24186,1 (МИ-3) кг/час (годишно 435 000 и 211 000 т съответно).

През 2005 г. според министър-председателя Симеон Сакскобургготски, цитиран от ТПП-Стара Загора [8], енергийният комплекс ТЕЦ „Марица Изток“ e най-големият източник на серен диоксид във въздуха и на регионално, и на национално ниво с около 83% от емисиите в България.

По информация на РИОСВ Стара Загора[9], към 2005 г. трите ТЕЦ-а изпускат серен диоксид в обем 701 363 тона/годишно (над 2000 тона в денонощие), което прави над 99,8% от годишните емисии (над 99,9% през летните месеци) на цялата област Стара Загора и над 97,6% от годишните емисии в района на наблюдение на РИОСВ (включващ още областите Сливен и Хасково).

ТЕЦ „Марица Изток“ дори бе включен в Книгата на рекордите на Гинес от 2000 г. заради значителното замърсяване със серен диоксид. В категория „Опасности и бедствия“, раздел „Екологични катастрофи“ централата е записана под заглавието „Най-голямо замърсяване със серен диоксид“, а цитираното количество е 350 000 тона годишно, изпускани в река Марица.[10]

Според изпълнителният директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД, Раднево, цитиран от ТПП-Стара Загора [8], е некоректно да се обвинява комплекса „Марица Изток“ относно обгазяването на Старозагорска област със серен диоксид, защото в Гърция и Северна Македония има еднотипни топлоцентрали без сероочистващи съоръжения, използващи лигнитни въглища със същото съдържание на сяра и много по-ниска калоричност, но там не е забелязано замърсяване на атмосферата със серен диоксид.

В района на „Марица Изток“ има изградени 3 автоматични измервателни станции на РИОСВ, Стара Загора, които отчитат във всеки момент състоянието на въздуха. Средната концентрация на серен диоксид през 2004 г., отчетена в станциите e 56 µg/m3 при Гълъбово, 29 µg/m3 при Медникарово и 31 µg/m3 при Полски градец, което е около 10 пъти по-ниско от пределно допустимата стойност от 350 µg/m3.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.mgu.bg
 2. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 – Най-високите комини в България
 3. ТЕЦ „Марица Изток“ 3 – Най-високите комини в България
 4. www.chambersz.com, архив на оригинала от 30 юни 2006, https://web.archive.org/web/20060630122040/http://www.chambersz.com/index.php/content/view/5386/112/, посетен на 2006-07-15 
 5. mediapool.bg
 6. environmental data interactive exchange – Power stations’ share of sulphur dioxide emissions increases ((en))
 7. Todorov, Teodor. Still a lot to be done. // Acid News, No2 May 2003. Посетен на 24 май 2006.
 8. а б Търговско-промишлена палата – Стара Загора – Премиерът посочи „Марица-Изток“ като замърсител на Стара Загора Архив на оригинала от 2007-09-27 в Wayback Machine.
 9. РИОСВ Стара Загора – Във връзка с извършваната оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Областта, считаме за не[неработеща препратка] (копие в Уикиизточник)
 10. Кайнастън, Ник (редактор) и др. Книга на рекордите на Гинес 2000. София, КИБЕА, 2000. ISBN 0-553-58268-2.