Структура от данни

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Структура от данни е всеки метод за организация на данните, който позволява те да се съхраняват ефективно в компютрите[1]. Данните биват групирани по определен начин, за да се улесни достъпът до тях и управлението им. За различни задачи са подходящи различни структури. За най-общо групиране може да се използва специфичен идентификатор както например при речника думите са групирани по начална буква. За по-сложни случаи могат да се създадат много-по-сложни структури[2]. При избор на подходяща структура е възможно по-бързо и икономично (с ползване на минимум ресурси) обработване на информацията.

Дефиниране на структури[редактиране | редактиране на кода]

Дефинирането на структури от данни става посредством задаване на общи правила за връзките между данните и възможните операции с тях.

От основните видове са изведени специфични структури за определени задачи (например двоични дървета за реализиране на бази данни)

Основни видове структури[редактиране | редактиране на кода]

Линеен списък[редактиране | редактиране на кода]

Линейният списък е редица от елементи от един и същи тип.

Основни операции с елементите[редактиране | редактиране на кода]

 • добавяне на нов елемент
 • премахване на наличен елемент

Видове линейни списъци[редактиране | редактиране на кода]

 • линеен едносвързан списък – Всеки елемент, с изключение на последния, е свързан със следващия с една връзка. Списъкът се обхожда от началото към края.
 • линеен двусвързан списък – Всеки елемент, с изключение на последния, е свързан със следващия посредством две връзки. Това улеснява операциите. Например елемент на списък лесно се достъпва в зависимост от това дали е по-близо до началото или до края на списъка.
 • цикличен списък – Двусвързан или едносвързан списък, при който последният елемент е и предшественик на първия. Тази реализация премахва условната поредност на елементи в списък и улеснява операциите с тях.
 • паралелен списък – Съвкупност от няколко списъка. Възможен е паралелен достъп до елементи от тях.
 • стек – В един стек елементи се добавят и премахват само от единия край, като се спазва правилото LIFO (last in first out – от англ. – „последният влязъл пръв излиза“), т.е. елементът, добавен най-скоро, е пръв при достъп до стека. Така операциите върху елементите биват ограничени.
 • опашка – Достъпът до елементи на опашка е също ограничен като при стек. Тук действа обаче правилото FIFO (first in, fisrt out – от англ. – „първият влязъл пръв излиза“), според което елементът, който най-дълго време е в опашката (е най-рано добавен), се обработва пръв. Добавянето на елементи става само от края на опашката, а премахването – от началото.

Дърво[редактиране | редактиране на кода]

Дърветата са мрежови структури от данни.

Едно от най-важните понятия в теория на графите е понятието дърво. Ще дадем три еквивалентни дефиниции на понятието “неориентирано дърво“:

 • Свързан граф, съдържащ n върха и n-1 ребра;
 • Свързан граф, несъдържащ цикъл;
 • Граф, в който всяка двойка върхове е съединена с проста верига:

Ако е неориентиран граф с върха, то всяко дърво, образувано от негови дъги се нарича “ покриващо дърво “, ако включва в себе си всички върхове на графа. Очевидно покриващото дърво има ребра.

Ориентирано дърво: ориентиран граф без цикли, в който степента-вход на всеки връх (с изключение на един) е равна на 1, а на отбелязания връх изключение (наречен корен) е 0.

Граф[редактиране | редактиране на кода]

Графи са мрежови структури от данни.

Граф – съвкупност от множеството Х, елементите на което се наричат върхове и множеството А от наредени двойки върхове, наречени дъги (ребра).

Означение (Х, А)

Масив[редактиране | редактиране на кода]

Масивът е колекция от елементи (стойности или променливи), които могат да бъдат достъпвани директно чрез индекс.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. data structure. // Free On-line Dictionary of Computing. Посетен на 8 декември 2017. (на английски)
 2. Data structure. // Енциклопедия Британика, 12 април 2017. Посетен на 8 декември 2017. (на английски)
 • Преслав Наков, TopTeam Co., Основи на компютърните алгоритми.