Терпентин

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Терпентинът е течност, получавана чрез сложна дестилация от дървесна смола, която се получава предимно от различни видове бор (Pinus). Той се състои от терпени, предимно монотерпените алфа-пинен и бета-пинен. При работа с терпентин трябва да се внимава да не попадне върху лигавиците и да не се вдишва. Попаднал върху дрехите, той оставя петна. Терпентинът е опасен, трябва да се пази от деца.

Пиненът /(1S,5S)-2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен и (1S,5S)-6,6-диметил-2-метиленбицикло[3.1.1]хептан/ е основен компонент на терпентина.