Технописец

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Технописец е лице, чиято професия е да проектира, създава и поддържа техническа документация. Тази техническа документация включва „онлайн” помощ, потребителско ръководство, бяла книга, проектна спецификация, системно ръководство и други видове документи.

Инженери, учени и специалисти от други професии също могат да се занимават с технопис и обикновено предоставят своята работа на професионални технописци за коригиране, редакция и форматиране. Техноисците произвеждат техническа документация предназначена за техническа, бизнес и потребителска аудитория.

Необходими умения[редактиране | редактиране на кода]

В добавка към солидното изследване и езиковите умения технописецът трябва да има опит в:

  • Информационен дизайн
  • Информационна архитектура
  • Създаване на материали за обучение
  • Илюстрация
  • Типография

Добрият технописец създава документи които са точни, пълни, недвусмислени и доколкото е възможно кратки. Документацията, която създават е в много форми: печатна, интернет базирана или в друг електронен вид, учебни материали, сценарии.

Квалификация[редактиране | редактиране на кода]

Нормално технописците питежават комбинация от технически и езикови способности. Те могат да притежават сертификационна степен по технически комуникации. Много технописци преминават през различни области на науката и техниката, често след изучаване на необходимите умения в курсове по техническа комуникация.

Един добър технописец може да усвоява, създава и представя техническата материя по стегнат и ефективен начин. Той може да се специализира в определена област. Например API технописците работят главно с документи на Приложно-програмен интерфейс, други се специализират в електронната търговия, производствената сфера, науката или медицинските документи.

Методология[редактиране | редактиране на кода]

За да създаде технически документ технописецът трябва да разбира аудиториятя и целта. Той събира информация чрез изучаване на съществуващи матеиали и експерти в съответната област. Технописецът също така изучава аудиторията за да разбере нейните нужди и ниво на техническо разбиране.

Добре оформеният документ трябва да следва определени насоки. В зависимост от носителя техническата документация се получава в различни стилове и формати. Печатната и онлайн документация по необходимост се различават, но съблюдават до голяма степен идентични насоки като текст, информационна структура и стилово оформяне. Обикновено технописецът следва описани в стандарт насоки за формат. В САЩ Технописците най-често използват Чикагското Ръководство по Стил (CMS). Много компании имат насоки за вътрешно фирмен стил като употребата на лого, фирмено брандиране и други аспекти на корпоративния стил. Типичен такъв стил е Ръководството на Майкрософт за Стил на Технически Публикации.

Инженерната и в частност свързаната с отбраната и аерокосмическите проекти документация често следва национални и международни стандарти като ATA100 за гражданската авиация или S1000D за отбранителни платформи.

Среда[редактиране | редактиране на кода]

Технописците често работят като част от екип за писане или за развитие на проект. Най-често технописецът завършва чернова, която предава на експерт от съответната област за „техническа редакция” – преглед за прецизност и пълнота. В някои случаи авторът или друг техноисец тества документа с хора от тези, за които той е предназначен. В проектния екип технописецът създава цялостната документация на проекта, докато другите членове работят в останалите области на проекта. Например инженерите проектират и обединяват системата, докато технописецът прави ръководствата които я допълват.

Растеж в кариерата[редактиране | редактиране на кода]

Технописецът няма стандартен път на кариерен растеж, но може да премине в проектния мениджмънт над останалите технописци. Той може да напредне в позицията на старши технописец оперирайки със сложни проекти или малки екипи технописци и редактори. В по-големи групи като мениджър по документацията той може да управлява многобройни екипи и проекти.

Технописецът може също така да специализира в други технически области като например анализ на качеството на софтуер или бизнес анализ. Технописец, който става експерт в предмета на дадена област може да премине от технопис към работа в тази област.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]