Тракийски университет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Тракийски университет.

Тракийски университет
Trakia-uni-sz.jpg
Основаване 1995
Вид държавен
Ректор проф. дсн Иван Станков
Студенти около 6000
Местоположение Стара Загора, България
Уебсайт www.uni-sz.bg
Bulgaria Stara Zagora Province relief location map.jpg
42.3983° с. ш. 25.5714° и. д.
Местоположение в България Област Стара Загора
Тракийски университет в Общомедия

Тракийският университет (ТрУ) е държавно висше училище със седалище в гр. Стара Загора, България.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ–Стара Загора, предоставя висше образование в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, аграрната сфера, екологията, икономиката, техниката и технологиите, модния дизайн, социалните дейности и др.

Тракийският университет е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., въз основа на съществуващите висши училища, с решение на 37-то народно събрание.

Университетът е пети по рейтинг според класацията на МОН през 2014 г. и има редовна институционална акредитация с много висока оценка 9,27 (при максимална 10) с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.

В Университета се обучават над 6000 студенти от България и света, от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 60 бакалавърски и магистърски специалности. През учебната 2013/2014 г. Тракийският университет е приел 1500 първокурсници. Университетът провежда повече от 60 докторски процедури. Издадени са и над 12000 издадени свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса, с повече от 120000 m² площ - модерно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира.

На университетско и факултетно ниво са създадени общо 20 научноизследователски и диагностични лаборатории в съответните научни направления.

Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.

Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU)

Тракийският университет провежда политика на разширяване и задълбочаване на международните си контакти. Преподавателите и студентите работят активно по европейски и международни програми: секторните програми Еразъм, Леонардо да Винчи и Коменски на Програмата за учене през целия живот на ЕС, програмите за трансгранично сътрудничество; Седма рамкова програма на ЕС, ДААД и др. Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети. Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ 2007/2008 - 2013/2014, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.

Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.

Университетът задоволява на 100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са спортен комплекс, книжарници, столова за хранене на всички студенти, кафе-клубове. Организирани са над 15 форми на студентски спорт и художествена самодейност.

В структурата на Университета са включени следните учебни звена.

Аграрен факултет с учебно-експериментална база[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: Зооинженерство, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Рибовъдство и аквакултура, Аграрно инженерство. http://www.uni-sz.bg/content/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82

Ветеринарномедицински факултет с клиники[редактиране | редактиране на кода]

Специалност: ветеринарна медицина. http://www.uni-sz.bg/content/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82

Медицински факултет с университетска болница[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: Медицина, Медицинска сестра, Акушерка, Управление на здравните грижи, Социални дейности, Медицинска рехабилитация и ерготерапия. http://www.uni-sz.bg/content/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82

Педагогически факултет[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език. http://www.uni-sz.bg/content/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82

Стопански факултет (Тракийски университет)[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: Аграрна икономика, Регионална икономика, Бизнес икономика. http://sf.uni-sz.bg/

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол[редактиране | редактиране на кода]

http://tk.uni-sz.bg/
Направление „Машинно инженерство”: Специалност „Автотранспортна и земеделска техника” ; Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
Нап­рав­ле­ние „Електротехника, електроника и автоматика”: Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” ; Специалност "Електротехника"
Направление “Енергетика”: Специалност “Топло- и газоснабдяване”
Нап­рав­ле­ние „Хра­ни­тел­ни тех­но­ло­гии”: Специалност “Технология на храните”

Медицински колеж[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: медицинска сестра, акушерка, гериатрични грижи. http://www.uni-sz.bg/node/75

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите[редактиране | редактиране на кода]

www.dipku-sz.net

Филиал Хасково[редактиране | редактиране на кода]

Специалности: медицинска сестра и акушерка http://www.uni-sz.bg/node/79

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]