Търговско-промишлена палата, Стара Загора

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е българска НПО със седалище в Стара Загора.

Учредена е през 1991 г. като независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора. Основната ѝ цел е да подпомага развитието на стопанската дейност на предприятията и да представлява и защитава интересите на работодателите. Управителният съвет на Палатата е в състав: Олег Стоилов (председател), Александър Палешутски, Йовчо Йорданов, Красимира Соколова, Митко Динев, Младен Стоянов, Пламен Русев, Светла Апостолова. Контролният съвет е в състав: Георги Сяров (председател), Енчо Баръмов и Красимира Чахова.

Палатата работи в сътрудничество с 28 регионални работодателски сдружения и е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Това е най-голямата национално призната работодателска структура и обединява над 60 000 фирми.

Търговско-промишлената палата в Стара Загора има авторитет, признат на международно ниво, за добрите си практики при предоставяне на информация и на консултации на предприемачите, управляващи малки и средни предприятия. Палатата е търсен партньор от авторитетни европейски организации за работа по съвместни проекти в областите на енергийната ефективност, екологията и при организиране на обучения и семинари, които са от полза за предприемачите.

През есента на 2006 г. Търговско-промишлена палата – Стара Загора е посочена в Манифеста на Европалати, като пример за добра практика при предоставяне на информация и консултации, които са в помощ на малките и средните предприятия в областта на енергийната ефективност. Документът посочва и добрите практики при организиране на обучения и предоставяне на финансови съвети.

Дейности[редактиране | редактиране на кода]

Като член на национална работодателска организация ТПП в Стара Загора проучва становищата на фирмите от региона по въпроси, свързани с нормативната уредба и активно участва във формирането на законовата рамка, регламентираща икономическия живот на България. За изпълнение на стратегическите си цели, ръководството е разработило програма, включваща дейности и инициативи, насочени към:

ТПП в Стара Загора следва политика на обединяване на усилията за създаване на по-благоприятна среда за развитие на предприемачеството. Палатата си партнира активно с другите неправителствени организации, държавни институции, местната власт и фирмите от региона.

Палатата популяризира регионалната икономика, история, култура и възможностите за туризъм и инвестиции, които предлага регионът, на десетки национални и международни форуми. Палатата съдейства на български фирми и организации да намерят бизнес партньори и да стартират с тях съвместни проекти. ТПП обслужва и фирми от ЕС, планиращи да започнат бизнес в България. Предоставя навременна информация за финансиращите програми на Европейския съюз.

Услуги[редактиране | редактиране на кода]

В помощ на бизнеса Палатата извършва следните услуги.

Административни услуги
 • Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП;
 • Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други бизнес документи;
 • Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрихкодове;
 • Публикуване на годишни финансови отчети на фирми;
 • Преводи и легализация на документи и др.
Информационни услуги
 • Предоставяне на информация за:
 • европейски и за национални политики и законодателство;
 • програми за подпомагане на малките и средните предприятия; структурните фондове на ЕС; Седма рамкова програма на ЕС и много други;
 • форуми, панаири и изложби, провеждани в България и в чужбина;
 • мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници;
 • адресни, статистически и маркетингови данни; данни от бизнес информационни източници, и бази данни от затворен тип;
 • практиките в областта на качеството, стандартизацията и сертификацията;
 • Организира и провежда участие в обучения и семинари;
 • Подготвя и разпространява офертни бюлетини и извършва съдействие за намиране на бизнес партньори; трансфер на технологии; търговски сделки;
 • Извършва медийна и рекламна дейност.
Консултантски услуги
 • Изпълнение на маркетингови проучвания;
 • Разработване на проекти и на бизнес планове;
 • Администриране на проекти;
 • Даване на правни и външнотърговски консултации;
 • Консултации по фирмено управление;
 • Консултации по регистрация на изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и др.;
 • Съдействие за технологичен трансфер и пазарна реализация на научни разработки; търсене на технологични и бизнес партньори;
 • Организиране на бизнес делегации и мисии в чужбина;
 • Консултации в областта на енергийната ефективност;
 • Консултации и посредничество при сделки с недвижими имоти;
 • Съдействие за решаване на търговски спорове чрез медиация и чрез Арбитражния съд към БТПП.

Институции[редактиране | редактиране на кода]

Към палатата са създадени и работят:

 • Enterprise Europe Network - Стара Загора
 • Център за търговска медиация
 • Център по енергийна ефективност
 • Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Стара Загора
 • Център по качество
 • Издателски и медиен център

В интернет[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Икономика“         Портал „Икономика          Портал „България“         Портал „България