Екоцентър - Стара Загора

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Екоцентър – Стара Загора е гражданска инициатива за упражняване на ефективен граждански екологичен контрол в региона на Стара Загора. Създаването на екоцентъра е провокирано от влошената екологична обстановка в Старозагорска област.

История[редактиране | редактиране на кода]

Екоцентърът е създаден по проект Партньорство за екополитика, който се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, в партньорство с „Обществен дарителски фонд - Стара Загора“ и СНЦ „Гражданско обединение - Стара Загора“, с финансовата помощ на Европейския съюз, по програма ФАР Развитие на гражданското общество.

Предназначение[редактиране | редактиране на кода]

Екоцентърът е създаден в отговор на нарастващата потребност от екологична информация и граждански контрол след серията от екологични проблеми в Стара ЗагораОбгазявания на Стара Загора.

Целите на гражданската инициатива[редактиране | редактиране на кода]

  • Приема сигнали от граждани за екологични проблеми и явления, въздействащи върху хора, реколта, животни и околна среда;
  • Информира гражданите и институциите за екологичната обстановка в региона;
  • Информира за нормативната уредба, свързана с околната среда и регионалните екополитики;
  • Разработва и разпространява информационни материали;
  • Събира, обработва и анализира данни за екологичната обстановка в региона;
  • Организира посещения на места с проявени екологични проблеми от експерти и граждани;

Консултативен екосъвет[редактиране | редактиране на кода]

Създаден е Консултативен Екосъвет, чиято основна цел е да се създаде ефективен механизъм за междусекторно партньорство за провеждане на дискусии за решаване на екологичните проблеми в региона. Съветът включва представители на НПО, институции ангажирани с околната среда – РИОСВ, РИОКОЗ, Гражданска защита, местни власти, работодатели, фирми, експерти и медии. Задачи на Екосъвета са:

  • Да организира работни срещи за изготвяне на анализ за състоянието на околната среда;
  • Да поддържа база данни със замърсени обекти и райони и изготвя предложения за намаляване въздействието на отделни замърсители или за тяхното премахване;
  • Да подготвя и дава предложения за формиране на екологични политики на местно, регионално и национално ниво на съответните отговорни институции;
  • Да организира публични дискусии за оценка на въздействието върху околната среда.

Екоцентърът в Интернет[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]