Уикипедия:Политика за несвободните изключения

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Това е отхвърлено предложение за ново правило в Българската Уикипедия.
По предложението не е бил достигнат консенсус в съответствие с възприетата процедура за вземане на политически решения. Не редактирайте тази страница, освен ако не смятате да инициирате ново обсъждане. Ако не сте сигурни как е най-добре да постъпите, първо обсъдете идеите си на беседата или на Уикипедия:Разговори.

Този правилник служи като политика за несвободните изключения на българската Уикипедия.

Основни правила[редактиране на кода]

Според целите на правилника "несвободно съдържание" представляват всички файлове без свободен лиценз. Такива файлове могат да се качват и използват в българската Уикипедия само ако отговарят на следните условия:

 1. Липса на свободен еквивалент. Несвободното съдържание трябва да се прилага само в случаите, когато няма свободен еквивалент на определения файл. Препоръчва се трансформацията от несвободно в свободно съдържание, ако има такава възможност, или пък намирането на свободна алтернатива на файла. За такава алтернатива се счита свободен файл, който може да има същия ефект върху статията като несвободен такъв.
 2. Публикувано преди качването в Уикипедия. Всякакво несвободно съдържание трябва да е било вече публикувано преди да бъде качено в Уикипедия.
 3. Употреба, съобразена със съдържанието на файла. Несвободното съдържание не бива да се използва по такъв начин, че да замени оригиналната му цел. Освен това не трябва да се използва с пропагандна и/или рекламна цел.
 4. Съдържание. Съдържанието на несвободния файл трябва да бъде енциклопедично.
 5. Употреба в минимум една статия. Файлът трябва да бъде използван в минимум една статия.
 6. Минимална употреба. Несвободното съдържание трябва да се ограничава в Уикипедия като цяло. За една статия се използва само един файл от този тип, и то само ако се счита за необходимо.
 7. Възможно най-малка част от файла. Не трябва да се използва цяла творба ако само част от нея е достатъчна за изобразяване на обекта на статията. Ако файлът е картинка и се налага да тя бъде използвана в пълния си размер, препоръчва се резолюцията ѝ да се намали (но не прекалено), за да се избягва пиратството.
 8. Значимост. Несвободното съдържание трябва да се използва в случаите, когато значително ще подобри представата на читателя за даден обект.
 9. Страница с описание. За всеки несвободен файл е задължително присъствието на описателна страница, където се посочват източник; правилен лиценз за несвободно съдържание и вътрешна връзка към всички страници, за които то се използва.

Специфични случаи[редактиране на кода]

 1. Музикален файл. Позволява се част от песен или друга творба на музикален изпълнител (певец/певица, група, други) да бъде включена като несвободен файл в част от статия, с единствената цел да илюстрира звучене. Задължително трябв да се посочи източник, както и притежател на авторските права. Такива музикални файлове не трябва да са по-дълги от 30 секунди.
 2. Друг звуков файл. Позволява се част от речта на дадена личност по повод историческо събитие да се използва за илюстриране на статия. Трябва да се посочи източник, подходящ коментар относно събитието и коя е личността.

Обхват на правилника[редактиране на кода]

За употреба на изображения[редактиране на кода]

 1. Корици на книги. За идентифициране на писмено произведение, задължително е да присъства критически коментар към изображението.
 2. Обложки на DVD, CD и други носители. За идентифициране на друг вид произведение (филм, видеоигра). Задължително е да присъства критически коментар към изображението.
 3. Телевизионни или филмови кадри. За коментар върху изобразения на самия кадър обект и за идентифицирането му в съответната статия.
 4. Валути и пощенски марки. За идентификация на дадена парична единица или пощенска марка, но не и коментар върху обекта, който тя изобразява.
 5. Лога и символи на компании. За идентификация на фирма, компания, корпорация и т.н.
 6. Рекламни плакати и друг вид рекламни средства. За критически коментар на рекламното средство.
 7. Политически плакати. За критически коментар на самия плакат или обекта, който той изобразява.
 8. Изображения на софтуер. За критически коментар.
 9. Картини и други произведения на изобразителното изкуство. За критически коментар върху самото произведение, използваната техника за създаването му, епохата, в която е създадено или школата, към която принадлежи/е принадлежал създателят му.
 10. Изображения с историческа значимост. За коментар.
 11. Символични изображения на личност, предмет от голяма значимост или историческо събитие. За коментар.