Уикипедия:Физика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Този потребител е член на проект „Физика“.

Здравейте! Това е проект за създаване и подобряване на статиите по физика и астрономия. Отворен е за всеки, който се чувства физик - по душа или по образование. Идеята е да се систематизира, организира и разпредели работата по отделните статии. Има много статии, които още не са създадени, представляват мъничета или се нуждаят от добавяне на източници. Можете да давате идеи и предложения на беседата, да станете участник в проекта или да редактирате според собственото си усмотрение. Ако превеждате от друг език, моля спазвайте приетата на български терминология. Ако имате въпроси, обърнете се към някои от участниците в проекта или ги задайте на беседата на тази страница. Приятна работа!

Има вече Категория:Шаблони за физика, в която горните са част от подкатегория Навигационни шаблони за физика --Ket 09:41, 21 юли 2010 (UTC)Отговор[отговор]

Задачи[редактиране на кода]

Изпълнени[редактиране на кода]

Статии за разширяване[редактиране на кода]

Списък с мъничета за разширяване.

Статии за създаване[редактиране на кода]

Списък на ненаписани статии (затова са с червена препратка) с повече от 1 препратка към тях, класирани по низходящ ред на препратките към тях (съставен чрез скрипта missingtopics с аргумент категория:Физика с дълбочина 3 подкатегории). По-важните за правене неща са отбелязани със знак преди тях. Актуализация от --Ket (беседа) 22 Oct 2015 19:25:19

Абсорбционни спектри - Абсорбция (електромагнетизъм) - Азоналност - Аналогова електроника - Атомна спектроскопия

Барионна материя - Бод

Въглерод-12 -

Бено Гутенберг - Гореща тъмна материя - Галванотехника - Газова динамика -

Декаметър - Детектори на гравитационни вълни - Доктор на физическите науки - Дълбоко нееластично разсейване - Домени - Доменни граници -

Елиптична орбита - Елемент - Електронна орбитала - Ефективна теория - Екситон - Електронна структура - Елипсометрия - Ефект на полето -

Зоналност - Затворен контур - Зърнест материал - Зонна структура - Зона на Брилуен -

Изчислителна хидрогазодинамика - Интервал (теория на относителността) - ISO 31-0 - ISO 31-3 - Институт за авангардни изследвания - Институт по физикохимия - Интензивна величина - Интерферометър на Фабри-Перо -

Йонен кристал -

Квантов ефект на Хол - Квантуване - Координационна геометрия - Колорадски университет - Кръгова орбита - Кръгова честота - Калибровъчни симетрии - Коефициент на поглъщане - Калориметрия - Колориметрия - Крамерс-Кронигов анализ - Критично налягане К-мезон - Кавендишка лаборатория - Кадараш -

Лазерна спектроскопия - Лоренцова инвариантност - Лъчиста енергия -

Момент - Метод на средните отделителни работи - Малка полуос - Мьосбауерова спектроскопия - Мюонно неутрино - Междумолекулна сила - Метамагнетизъм - Металознание Магнитодвижеща сила - Микрометър (уред) -

Нискоенергетична граница - Награда Волф - Наносен конус - Неутронна дифракция -

Опън - Одометър - Орбитала -

Параболична траектория - Примкова квантова гравитация - Продължителност - Производна единица - Първична черна дупка - Паралелни светове - Посока - Полиморфна форма - Плоска вълна - Природен закон - Полярон - Пространствена група - Пропорционална камера - Природен закон -

Радиационна имплозия - Раманова спектроскопия - Размер - Резонатор - Радиан за секунда - Ротация (математика) -

Стандартен гравитационен параметър - Специфична орбитална енергия - Суперпозиция - Суперсиметричен модел - Стопилка - Стойност - Сеизмограма - Специфично въртене - Средна стойност - Слънчево време - Студена тъмна материя - Сферична симетрия - Светлинен сноп - Спинор - Спонтанно намагнитване - Супердиамагнетизъм - Суперферомагнетизъм - Сингония - Степени на свобода (статистика) -

Тръбопровод - Точка на пролетно равноденствие - Теорема на Стокс - Термоелектрическа мощност - Таонно неутрино - Транслационна симетрия - Температура на Планк - Тъждествени частици -

Универсално време - Ускоряваща се Вселена - Уравнение на Клаузиус-Клапейрон -

Фазово пространство - Физична система - Фокусно разстояние - Фотоелектронен умножител - Форма (вид) -

Хирална симетрия - Хиперболична траектория - Хелий-4 -

Ядрена магнитно-резонансна спектроскопия - Ядрена технология - Ядрен взрив

AM - J/ψ частица - IUPAP - Philosophical Transactions - WMAP - COBE -

Статии за преработка[редактиране на кода]

Необходими категории[редактиране на кода]

Избрани статии[редактиране на кода]

Посетете партньорския проект Physics task force в Wikidata