Хомогенност

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Хомогенност (от древногръцки: ὁμός еднакъв и γένεσις род, произход) е качество на вътрешна цялостна еднаквост/еднородност.

Хомогенност също може да се отнася и до:

  • хомогенност (математика), разнообразни значения
  • В статистиката хомогенността може да се отнася до
  • хомогенност (физика) във физиката има две определени значения: от една страна транслационна инвариантност, от друга страна – еднородност на единиците в уравнения, отнасящи се до дименсионален анализ
  • хомогенетичен или хомопластичен, в биологията, се отнася до животни и растения и означава „имащ структурно сходство“ вследствие на произход от общ прародител (прогенитор) и със съответно последвали модификации
  • Хомогенизация е интензивно смесване на взаимно неразтворими фази (понякога с добавка на повърхностно активно вещество)), за да се добие разтворима суспенсия или емулсия, например хомогенизация на кравето мляко, за да не се отделя на повърхността сметаната и маслото
  • Във физикохимията се отнася до еднофазова система, за разлика от системи, където реагентите присъстват в повече фази. Виж фазовата диаграма в статията за катализата.
  • В търговията и логистиката, относно процеса на снабдяване и покупка на стоки, хомогенност се отнася до стоки, които не варират в основните си характеристики, независимо от източника на доставката, напр. течен въглероден диоксид.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.