Хоризонт

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на Хоризонт.

Хоризонт

Хоризонт се нарича границата между Земята и небето. Различават се три вида:

  • Истински (математически) хоризонт – пресечната линия на небесната сфера с равнина прекарана през точката на наблюдение и в същото време е перпендикулярна на небесната ос (линията, прекарана през небесните полюси)
  • Видим хоризонт – винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността, релефа и влиянието на астрономическата рефракция.
  • Астрономически хоризонт – линията, в която равнината е успоредна на истинския хоризонт минава през центъра на земята, като сече земната сфера.