Цели за устойчиво развитие

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Целите за устойчиво развитие (ЦУР; също Глобалните цели; en: Sustainable Development Goals; Global Goals) са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016-2030 г. Постановени са от Организацията на обединените нации и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие. Те заменят Целите за развитие на хилядолетието, чийто срок изтича в края на 2015 г. Набелязани са 17 цели със 169 специфични подцели.[1]

Цели[редактиране | редактиране на кода]

През август 2015 г. 193 страни се договориха да сътрудничат за постигане на следните 17 цели:[2] На 25 септември 2015 г. 193 страни от Генералната асамблея на ООН приемат дневен ред под наслов "Да транформираме нашия свят" (Transforming our world).[3]

 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.[4]
 2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.[5]
 3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.[6]
 4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.[7]
 5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.[8]
 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.[9]
 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.[10]
 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.[11]
 9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.[12]
 10. Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.[13]
 11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.[14]
 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.[15]
 13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.[16]
 14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.[17]
 15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата, и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.[18]
 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.[19]
 17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.[20]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. e%20UNSC%20Bureau%20%28final%29.pdf  Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft. // March 2015. Посетен на 1 май 2015. Архив на оригинала от 2015-10-04 в Wayback Machine.
 2. The Global Goals For Sustainable Development. // Global Goals. Посетен на 2 септември 2015.
 3. United Nations General Assembly Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda. // UN. Посетен на 25 септември 2015.
 4. Goal 1: No poverty. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 5. Goal 2: Zero hunger. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 6. Goal 3: Good health and well-being. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-28 в Wayback Machine.
 7. Goal 4: Quality education. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 8. Goal 5: Gender equality. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 9. Goal 6: Clean water and sanitation. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 10. Goal 7: Affordable and clean energy. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 11. Goal 8: Decent work and economic growth. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 12. Goal 9: Industry, innovation, infrastructure. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 13. Goal 10: Reduced inequalities. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 14. Goal 11: Sustainable cities and communities. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 15. Goal 12: Responsible consumption, production. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 16. Goal 13: Climate action. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 17. Goal 14: Life below water. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 18. Goal 15: Life on land. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 19. Goal 16: Peace, justice and strong institutions. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.
 20. Goal 17: Partnerships for the goals. // UNDP. Посетен на 28 септември 2015. Архив на оригинала от 2015-09-29 в Wayback Machine.