Цели за устойчиво развитие

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Целите за устойчиво развитие (ЦУР; също Глобалните цели; en: Sustainable Development Goals; Global Goals) са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016-2030 г. Постановени са от Организацията на обединените нации и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие. Те заменят Целите за развитие на хилядолетието, чийто срок изтича в края на 2015 г. Набелязани са 17 цели със 169 специфични подцели.[1]

Цели[редактиране | редактиране на кода]

През август 2015 г. 193 страни се договориха да сътрудничат за постигане на следните 17 цели:[2] На 25 септември 2015 г. 193 страни от Генералната асамблея на ООН приемат дневен ред под наслов "Да транформираме нашия свят" (Transforming our world).[3]

 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.[4]
 2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.[5]
 3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.[6]
 4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.[7]
 5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.[8]
 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.[9]
 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.[10]
 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.[11]
 9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.[12]
 10. Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.[13]
 11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.[14]
 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.[15]
 13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.[16]
 14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.[17]
 15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата, и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.[18]
 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.[19]
 17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.[20]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft // March 2015. Архивиран от оригинала на 2015-10-04. Посетен на 1 май 2015.
 2. The Global Goals For Sustainable Development // Global Goals. Посетен на 2 септември 2015.
 3. United Nations General Assembly Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda // UN. Посетен на 25 септември 2015.
 4. Goal 1: No poverty // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 5. Goal 2: Zero hunger // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 6. Goal 3: Good health and well-being // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-28. Посетен на 28 септември 2015.
 7. Goal 4: Quality education // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 8. Goal 5: Gender equality // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 9. Goal 6: Clean water and sanitation // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 10. Goal 7: Affordable and clean energy // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 11. Goal 8: Decent work and economic growth // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 12. Goal 9: Industry, innovation, infrastructure // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 13. Goal 10: Reduced inequalities // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 14. Goal 11: Sustainable cities and communities // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 15. Goal 12: Responsible consumption, production // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 16. Goal 13: Climate action // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 17. Goal 14: Life below water // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 18. Goal 15: Life on land // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 19. Goal 16: Peace, justice and strong institutions // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.
 20. Goal 17: Partnerships for the goals // UNDP. Архивиран от оригинала на 2015-09-29. Посетен на 28 септември 2015.