Ценовик

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Ценовикът е приложен специалист по финанси и математика.[1] Най-общо това е специалист по ценообразуване. Професията е част от Националния класификатор на професиите и длъжностите[2] и попада в единична група „Оценители на имущество и щети“[3] с код по НКПД: 33153007.[1]

Оценява имущество (и различни стоки) и щети (покрити от застрахователни полици).

Примерни длъжности в единичната група 3315[1]:

Не включва:

  • Аукционер, провеждане на търгове – 3339

Ценовикът прави анализи, изготвя цени и оферти за изпълнение. Той може да е зает в различни сфери на икономиката, например в строителството, финансова институция, застрахователна компания, сектор производство, търговия. В зависимост от сферата на дейност на компанията, в която е нает, ценовикът може да има различна трудова характеристика.[4] Например в сектор строителство, ценовикът (специалиста по ценообразуване) може да има:

  • Техническо образование или такова в областта на строителството;
  • Опит в изготвянето на техническата документация и оферти за участие в конкурси за обществени поръчки в строителството;
  • Познаване на ЗОП и НВМОП и нормативни актове, касаещи строителството;
  • Компютърна грамотност, опит и умение за работа с програми за ценообразуване;
  • Добра ориентация и познаване на цените в строителството, производителите и търговците на строителни материали;
  • Опит в изготвянето на актове за изпълнени строителни работи и други.

Източници[редактиране | редактиране на кода]