B2B

от Уикипедия, свободната енциклопедия

„Би́знес за би́знеса“ (B2B) (на английски: „business-to-business“, съкращението се произнася би-ту-би) е термин, определящ вида на информационно и икономическо взаимодействие, класифициран според типа на взаимодействащите си субекти. В дадения случай това са юридически лица, които работят не за крайния обикновен потребител, а за други такива компании, тоест за друг бизнес.

Описание[редактиране | редактиране на кода]

В западните страни под термина В2В често се подразбира всяка дейност по предоставяне от едни производствени компании на други на съпроводителни услуги, допълнително оборудване, а също и на стоки, предназначени за производството на други стоки (средства за производство), стоки за професионално използване и т.н. Такава сфера на дейност е ориентирана към получаване на полза (печалба) от оказване на услуги или от продажба на стоки, където „обекти“ са услугите или стоките, а „субекти“ са организациите, взаимодействащи на пазара. В качеството на „продавач“ и „купувач“ на услуги или стоки тук действат организации и (или) индивидуални предприемачи.[1]

На термина B2B се противопоставя терминът „стоки за широко потребление“ (на английски: „Fast moving consumer goods“, FMCG), т.е. бизнес, насочен към крайния потребител. Например, ако се преговаря с компания, произвеждаща стоки за всекидневна употреба, то това е областта на „FMCG“, на „ширпотреба“, а не на „В2В“, въпреки че компанията е юридическо лице.

Обемът на B2B трансакции (сделки) е по-голям, отколкото обемът на B2C трансакции.[2][3][4]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Бизнес за бизнеса (В2В). „Записки маркетолога“ // marketch.ru
  2. Sandhusen, Richard. Marketing. Hauppauge, N.Y, Barron's Educational Series, 2008. ISBN 0764139320. с. 520.
  3. Shelly, Gary. Systems analysis and design. Boston, MA, Course Technology, Cengage Learning, 2011. ISBN 0538474432. с. 10.
  4. Garbade, Michael. Differences in Venture Capital Financing of U.S., UK, German and French Information Technology Start-ups A Comparative Empirical Research of the Investment Process on the Venture Capital Firm Level. München, GRIN Verlag GmbH, 2011. ISBN 3640893166. с. 31.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]