Аз-буки

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Национално издателство „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката функционира съгласно чл. 51 от Закона за предучилищното и училищно образование (в сила от 1.08.2016 г.). То издава българския национален седмичник за образование и наука „Аз-буки“ и 9 научни списания. Изданията се ползват от учители, университетски преподаватели, учени, специалисти в различни области, представители на български общности в чужбина.

Директор на издателство „Аз-буки“ е д-р Надя Кантарева-Барух.[1]

Заглавната страница на списание „Училищен преглед“ от 1896 г.

История на вестник „Аз-буки“[редактиране | редактиране на кода]

Вестник „Аз-буки“ е правоприемник на първото официално издание на Министерството на просвещението по проблемите на образованието – „Училищен преглед“. Първият му брой излиза на 10 април 1991 г. Концепцията на вестника е идентична с тази на „Училищен преглед“. През януари 1896 г. тогавашният министър на просвещението Константин Величков в специален доклад до княз Фердинанд моли за неговата благословия, за да се появи на бял свят изданието. Така, преди близо 110 г. се поставят основите на официалните издания на Министерството на просвещението. Тази традиция продължава и до днес, като основната цел е да бъде в полза на държавната политика в областта на две така важни за обществото и страната области – образованието и науката.

Вестник „Аз-буки“ днес[редактиране | редактиране на кода]

Вестникът се разпространява с абонамент в страната и зад граница. Проучванията показват, че всеки брой на вестник „Аз-буки“ днес се чете средно от 22,8 души в съответното публично учреждение.

Изданието има за цел да представя актуална информация за най-важните теми от сферата на образованието и науката в България и по света. Сред основните рубрики са „Академична мреж@“, „Маршрути“, „Красив ум“, „Столицата“, „Региони“, „Ние по света“, „Събеседник“, „Извън програмата“, „Verba Magistri“.

Научни списания[редактиране | редактиране на кода]

Специализираните списания на издателство „Аз-буки“, някои от които имат близо 100-годишна история, публикуват текстове с научна стойност на български и английски език – задължителни публикации за специализанти, докторанти, за клас-квалификации, научни изследвания, добри практики и критики на изследователи и преподаватели. Техни автори са учени, училищни и университетски преподаватели от цялата страна.

Научните списания излизат в общ тираж близо 31 000. Те се разпространяват и зад граница, където абонаментите са над 440.

Във всяка от редколегиите участват чуждестранни учени и е въведена системата на анонимното рецензиране. От началото на 2018 г. седем от деветте списания са индексирани и реферирани в световната наукометрична база Web of Science, която обхваща над 90 милиона публикации от цял свят. Списанията са представени още в научните бази Scopus, The Philosopher's Index, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, ИНИОН – РАН, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest), Sociological Abstracts, Philosophy Documentation Center.

 • Български език и литература – представя текстове с методическа проблематика и актуални за училищното учебно съдържание лингвистични и литературоведски изследвания.
 • Стратегии на образователната и научната политика – публикува научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст, представя визии на Министерството на образованието и науката, разпространява и интерпретира взетите решения в тази област.
 • Педагогика – търси отговор на въпроси, свързани с потребностите и интересите на подрастващите, с техните възпитание и обучение, с актуалните проблеми, пред които се изправят преподавателите в средното и висше образование.
 • Професионално образование – представя модерната визия за съвременното професионално и гражданско образование, продължаващото обучение и общоевропейската визия за учене през целия живот.
 • Чуждоезиково обучение – публикува статии и изследвания за класическия и модерен период на различни езици и култури, както и дейността по преподаването им. Приема статии на основните европейски езици.
 • Философия – акцентира върху динамиката в развитието на разнообразни научни дисциплини и реалностите на възприемането им в съвременния глобален свят.
 • Математика и информатика – публикува текстове, свързани с образованието по математически дисциплини и информатика и отразява актуални постижения на български представители в състезания по тях.[2]
 • История – публикува текстове от различни области на историческото познание, обучението по история в училището и университета, както и такива, които могат да се ползват от хора със засилен интерес към историята.
 • Природни науки в образованието – списание, посветено на природните научни дисциплини – астрономия, биология, география, физика, химия. Публикува статии и изследвания за особеностите на обучение и развитието на природните науки.

Проекти[редактиране | редактиране на кода]

Национално издателство „Аз-буки“ се стреми да достигне до все повече читатели и автори в България и в чужбина. Сред партньорите му са фонд „Научни изследвания“, Държавната агенция за българите в чужбина, фонд „Руский мир“, Фондация „Старт“, Столична община, Асоциация на българските училища в чужбина, български и чуждестранни университети.

Важна част от работата си издателството осъществява заедно с международни партньори, организирайки инициативи като Проект „Открытая линия“, посветен на изучаването на руски език като чужд, и „Не-Познати в София“ за възстановяване на паметника на връх Половрак, планина Лозен. Издателството е активен участник и в редица обществени инициативи, свързани с развитие на образованието, представяне на успехите на българската наука и младежките дейности.

Признания и награди[редактиране | редактиране на кода]

Издателство „Аз-буки“ е получило редица грамоти и награди от Министерски съвет, други правителствени и неправителствени институции, както и почетни адреси от министър-председателя на Република България на годишнини, свързани с българските писменост, култура и история.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Аз-буки. Аз-буки екип. // Посетен на 30.12.2019.
 2. Съюз на българските журналисти. Включване на научно списание „Математика и информатика“ в Web of Science: Emerging Sources Citation Index.. // 04.05.2018. Посетен на 30.12.2019.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]