Анатомични термини за местоположение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Анатомични посоки при куче

Анатомичните термини за местоположение са набор от условни названия, използвани в човешката анатомия и зоотомията, които описват разположението на тъканите, органите и други структури в тялото на двустранно-симетричните животни в стандартна анатомична позиция.[1] Тези термини, които най-често идват от латински език, са обяснени по-долу. Терминологията в човешката анатомия може да се различава от общата анатомия или при видове с различни органи.

Посоки – обща употреба[редактиране | редактиране на кода]

В двустранно-симетричните животни антериорен обозначава края с устата и мозъка, а постериорен – края с ануса. При животно с глава предпочитаният термин е краниален за края с главата. Противоположният край на краниалните животни е каудален и там често има анус и опашка. В самата глава има посока към носа, ако има такъв, посоката към него е рострална, а посоката към опашката е отново каудална.

Повърхността или страната на тялото, нормално ориентирана нагоре, в посока обратна на силата на тежестта, е дорзална. Противоположната страна, обикновено по-близка до земята при ходене на всички крака, плуване или летене, е вентрална. Например при гръбначните гръбнакът се намира на дорзалната страна на организма. Вимето на кравата е от вентралната страна. Люспите по стомаха на змията се наричат „вентрални люспи“.

По крайниците или други израстъци една точка, по-близка до тялото е проксимална, а една точка, по-далечна от тялото, е дистална.

Термини за описание на цялото тяло[редактиране | редактиране на кода]

 • ляв (лат. sinister) – отнася се за лявата страна на описвания организъм, без значение от неговото местоположение спрямо наблюдателя
 • десен (лат. dexter) – отнася се за дясната страна на описвания организъм, без значение от неговото местоположение спрямо наблюдателя
 • повърхностен (на лат. superficialis,-e) – означава „по-близко до кожата
 • дълбок (на лат. profundus,-a,-um) – означава „по-далече от кожата“
 • вътрешен (на лат. internus,-a,-um)
 • външен (на лат. externus,-a,-um)

Термини за описание на трупа[редактиране | редактиране на кода]

 • краниално (от лат. craniumчереп) – означава „към главата“, „по-близо до главата“; примери:
  • сърцето е разположен краниално (по-близо до черепа) от стомаха
  • стомахът е разположен краниално (по-близо до черепа) от таза
 • каудално (от лат. caudaопашка) – означава „към опашката“, „по-близо до опашката“ (при човека това означава „към опашните прешлени“, „по-близо до опашните прешлени“); примери:
  • диафрагмата е разположена каудално (по-близо до опашката) от сърцето
  • стомахът е разположен каудално (по-близо до опашката) от диафрагмата
 • дорзално (от лат. dorsumгръб) – означава „към гърба“, „по-близо до гърба“; примери:
 • вентрално (от лат. venterкорем) – означава „към корема“, „по-близо до корема“; примери:
  • матката е разположена вентрално (по-близо до корема) от гръбначния стълб
  • пикочният мехур е разположен вентрално (по-близо до корема) от матката
 • медиално (от лат. medium – среда) – означава „към средата на тялото“, „по-близо до средата на тялото“; за среда на тялото се приема мислената равнина, която го разделя по дължина на две симетрични половини – лява и дясна; примери:
 • латерално (от лат. latus, is – страна) – означава „странично“, „по-далеч от средата на тялото“; за среда на тялото се приема мислената равнина, която го разделя по средата на две симетрични половини – лява и дясна; примери:
  • пикочопроводите се разделят латерално (по-далеч от средата) от пикочния мехур
  • бъбреците са разположени латерално (по-далеч от средата) от пикочопроводите

Термини за описание на крайниците, опашката и таза[редактиране | редактиране на кода]

 • ляв и десен крайник – лат. Membrum sinister et Membrum dexter
 • гръден и тазов крайник – лат. Membrum pectoralis et Membrum pelvinicum; това е официалната анатомична номенклатура, която заменя досегашните преден и заден (при животните), и горен, и долен (при човека).
 • дистално (от лат. distalis – далечен) – означава „по-далече от мястото на свързване на крайника с тялото“; примери:
 • проксимално (от лат. proximalis – близък) – означава „по-близко до мястото на свързване на израстъка с тялото“; примери:
 • краниално – означава „по-близо до предната страна на крайника“
 • каудално – означава „по-близо до задната страна на крайника“
 • медиално – означава „по-близо до вътрешната страна на крайника“
 • латерално – означава „по-близо до външната страна на крайника“

Термини за описание на артроподиума[редактиране | редактиране на кода]

 • дорзално (от лат. dorsum manus – гръб на ръката и dorsum pedis – гръб на крака) – означава „по-близо до обратната страна на дланта или до обратната страна на стъпалото
 • воларно (от лат. vola manus – длан на ръката) – означава „по-близо до дланта на ръката или до стъпалната повърхност на крака“; в миналото същата посока на тазовия крайник се означаваше като „плантарно“ (от лат. planta pedis – стъпало на крака)
 • проксимално – означава „по-близо до китката или глезена“
 • дистално – означава „по-далече от китката или глезена“
 • медиално – означава „по-близо до I-ви пръст“
 • латерално – означава „по-близо до V-ти пръст“

Термини за описание на главата при животните[редактиране | редактиране на кода]

 • рострално (от лат. rostrum – муцуна) – означава „по-близо до върха на носа
 • базално (от лат. basis – основа) – означава „по-близо до основата на главата“; означава се още и като „вентрално“; примери:

Термини за описание на движенията[редактиране | редактиране на кода]

 • флексия (от лат. flexio – сгъване) – означава свиване, намаляване на ставния ъгъл
 • екстензия (от лат. extensio – разгъване) – означава разпъване, увеличаване на ставния ъгъл
 • ротация (от лат. rotatio – въртене) – означава завъртене
 • аддукция (от лат. adductio – приближаване) – означава приближаване на крайника към трупа
 • абдукция (от лат. abductio – отдалечаване) – означава отдалечаване на крайника от трупа
 • пронация (от лат. pronatio) – означава завъртане на крайника около надлъжната му ос навътре към трупа
 • супинация (от лат. suppinatio) – означава завъртане на крайника около надлъжната му ос навън от трупа

Анатомични равнини[редактиране | редактиране на кода]

Анатомични равнини при човека

При животните и човека[редактиране | редактиране на кода]

 • медианна (от лат. planum medianum – средна равнина) – мислена равнина, която разделя главата и тялото по дължина, на две симетрични половини – лява и дясна; медианната равнина е само една и лежи по средата на главата, шията, трупа и опашката
 • парамедианни (от лат. para – около) – всички равнини, успоредни на медианната; разделят условно главата, трупа, и крайниците на медиални и латерални части

При човека[редактиране | редактиране на кода]

 • трансверзална или аксиална е хоризонтална равнина, която (при хората) разделя тялото и крайниците на две части – горна (краниална или проксимална) и долна (каудална или дистална);
 • коронална или фронтална е отвесна равнина, която (при хората) разделя тялото на две части – предна (вентрална) и задна (дорзална);
 • сагитална е отвесна равнина, перпендикулярна на короналната равнина, която разделя тялото на две части – лява и дясна.

При животните[редактиране | редактиране на кода]

 • фронтални – мислени равнини, разделящи тялото на горна (дорсална или проксимална) и долна (вентрална или дистална) части;
 • сагитални (от лат. sagitalis,-e) – мислени равнини, които разделят тялото и крайниците на две части – лява и дясна;
 • трансверзални (от лат. transversus,-a,-um – напречен) – мислени равнини, които разделят главата, тялото и крайниците на две половини – предна (краниална) и задна (каудална);

Други термини[редактиране | редактиране на кода]

 • преден (на лат. anterior) – означава също така и „горен“
 • заден (на лат. posterior) – означава също така и „долен“
 • вътрешен (на лат. interior)
 • външен (на лат. exterior)


Източници[редактиране | редактиране на кода]