Бафомет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Бафомет е сумарен образ съдържащ в себе си мъдрост и познание на висше ниво. Това познание е в пряка връзка със сътворението и по специално на човешкото същество и неговата сложна и многообразна същност.

История[редактиране | редактиране на кода]

За първи път името Бафомет се споменава официално около 1307 г. след ареста на рицарите Тамплиери във Франция. При разпитите е установено, че на тайни ритуали Рицарите на Храма се прекланяли на образ на същество което наричали Бафомет. Не са известни детайли и подробности относно тълкуването на този мистичен образ от това време, което е предпоставка да предположим, че множеството от Рицарите по всяка вероятност не са били въведени дълбоко в тайните на този ритуал, а просто са го изпълнявали. В записките на съдилищата се описват думите на Рицарите на Храма  които проговарят за този мистичен образ. Както знаем в последствие те са обвинени в ерес, идолопоклонничество и магьосничество, които обвинения в последствие се размиват във времето и доста от Тамплиерите са освободени и преминават в други Ордени.

Ако се върнем малко по назад във времето и се базираме на гръцкия език можем да открием интересни словосъчетания които може да са възможни интерпретации на името. Според един от изследователите на окултното , англичанина Монтаг Самърс името е с гръцки произход. Той се спира на словосъчетанието, но с корен от двете думи BAPHE и METIS, което означава  КРЪЩАВАНЕ В МЪДРОСТ. Това съвсем, не е далеч от истината, но за да се обоснове подобно твърдение трябва да се знае генезиса на гръцката еволюция - произход, кой народ и коя култура и познание се вгражда или по точно се прелива в така наречената гръцка култура.

Друго предположение е, че БАФОМЕД е кабалистичен ключ, закодиране на богинята на мъдростта СОФИЯ.

За да можем да определим изначалния генезис на съществото Бафомед трябва да се върнем още по назад във времето. В книгата "Тайният план древен Египет Париж" е развита една доста различна и добре обоснована теория за точният генезис и познание вложено в образа на Бафомед.

През средните векове култа БАФОМЕД се е характеризирал с поклонение към отрязана човешка глава. Един от първите известни култове към отрязана човешка глава датира от времето на древен Египет и той е култа към съхранета главата на ОЗИРИС. Тя е била изложена в Храм за поклонение на народа. Самият Озирис често е изобразяван в контурите на Джед. Джед е праисторически символ, който според автора е единният символ на Бог в своята цялост, многообразие и същност. Самият Джед съдържа в себе си Великата Деветка на Боговете Атум, Геб Нут, Шу, Туфнут, Изида, Озирис, Сет, Нефтида. Култа към Озирис се развива в град Джеду - ръзтълкувано това е Град Божествен / Джед - Бог /. Преди развитието и след това в град Джеду съществува и един друг култ към Рогато същество наречено Козела-Овена от Джеду. Само да уточня, че Град Джеду е първото и автентично име на града наречен по късно от гърците град Мендес. Този култ е бил изключително силно развит. Произхода на този култ се корени в по стари времена където е почитан Бог Кхнум, който също е рогато същество и забележете е създал човека от глина върху грънчарско колело и му вдъхнал живот. Овенът от град Джеду и самият град са наричани с едно оригинално словосъчетание BANEBJED - Ба Неб Джед. Именно това словосъчетание е носител на цялостната концепция за същността на това божество и функцията на град Джеду защото преведено по смисъл означава Дом на Владиката. При  словосъчетанието БАНЕБДЖЕД имаме БА като ДУША, НЕБ  се припокрива с господар, владетел и ДЖЕД /както вече казахме е всеобхватното име на Бог/ е името на града Бузирис - Мендес. Редът за тълкуване на това словосъчетание е от дясно на ляво защото така се пишело и четяло в древен Египет. Или първо трябва да се чете Джед - Неб - Ба, така подредено словосъчетанието ни разкрива една мъдра и съвсем реалистична картина на древното познание - БОГ ВЛАДЕТЕЛ НА ДУШАТА. След всичко казано до тук, приликата между рогатото същество от древен Египет - Овена, Козела и Бог Кхнум можем категорично да кажем, че БаНебДжед и БаФоМед са образи които се припокриват като функция и същност. От тук следва, че най точното тълкувание на образа на Бафомет е, че това е образ в пряка връзка с Твореца, но точно определян като Господар на нашите души.

Този уникален по своето съдържание образ на Бафомет е функция на мисълта насочена към космическото и земното съчетание, чиито продукт сме ние хората. Божествената искра въплътена в нас под понятията ДУХ, ДУША са уникално съчетани с основните аспекти на материята. Функцията на духът, душата, божествената искра се припокрива с нематериалните аспекти на ТВОРЕЦА В ТВОРЕНИЕТО. Заложен еволюционен "мисловен процес - душа" в едно материално тяло, който процес определя цялостното взаимодействие на тялото с окръжаващата го среда и създаваща му ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ. Основната е цел моделиране на окръжаващата го среда според идеята и потребността за съществуване и развитие на ТВОРЕЦА, без значение дали става въпрос за ВЕЛИКИЯ ТВОРЕЦ НА ВСЕЛЕНАТА или за човешко същество - принципа е един и същ и това е казано в думите " По негов образ и подобие ". В тази връзка е и функцията на всички религиозни доктрини от които ТВОРЕЦА - ЧОВЕК персонално няма никаква нужда. Не потребността от Религии се определя от простия и неоспорим факт, че душата и материята ни принадлежи на Него - Бог, а той е всичкото. За това автора на визуализацията на образа на Бафомед се е опитал да го изрази чрез множество присъствия в един образ. За опростяване на нещата това изображение задоволява някакви елементарни потребности, но никой не е в състояние да изобрази всичкото в един образ.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]