Направо към съдържанието

Век

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Век или столетие се нарича период от 100 години.[1] Хилядолетието е съставено от 1000 години или 10 века. Думата столетие произлиза от думите сто и лета (години).

Във всички календарни системи вековете се отброяват с редни числителни и започват с „първи“ (първи, втори, ... двадесет и първи век). В българския език съществуват 2 приети начина за изписване на вековете:

  • изписването с римски цифри, например „XVIII век“, е с по-стари традиции и в миналото се е използвало почти винаги;
  • напоследък все по-често се среща изписването на вековете с арабски цифри, например „20. век“ (произнася се двадесети век).

В различните езици правилата са различни, например във френския е прието да се използват само римски цифри, докато в английския почти винаги вековете се изписват с арабски цифри. В енциклопедията „Уикипедия“ е приет вторият начин на изписване.

Столетията по григорианския календар нямат нулев век и започват от Рождество Христово с годините 1, 101, 201... и завършват с годините, кратни на 100 – 100, 200, 300... Така 21 век и третото хилядолетие от новата ера (след Христа) започват на 1 януари 2001 година.

Вековете преди новата ера се отброяват по същия начин – например „трети век пр.н.е.“, и също завършват в края на годините, кратни на 100.

3 хил. пр.н.е. 30 век пр.н.е. 29 век пр.н.е. 28 век пр.н.е. 27 век пр.н.е. 26 век пр.н.е.
25 век пр.н.е. 24 век пр.н.е. 23 век пр.н.е. 22 век пр.н.е. 21 век пр.н.е.
2 хил. пр.н.е. 20 век пр.н.е. 19 век пр.н.е. 18 век пр.н.е. 17 век пр.н.е. 16 век пр.н.е.
15 век пр.н.е. 14 век пр.н.е. 13 век пр.н.е. 12 век пр.н.е. 11 век пр.н.е.
1 хил. пр.н.е. 10 век пр.н.е. 9 век пр.н.е. 8 век пр.н.е. 7 век пр.н.е. 6 век пр.н.е.
5 век пр.н.е. 4 век пр.н.е. 3 век пр.н.е. 2 век пр.н.е. 1 век пр.н.е.
1 хилядолетие 1 век 2 век 3 век 4 век 5 век 6 век 7 век 8 век 9 век 10 век
2 хилядолетие 11 век 12 век 13 век 14 век 15 век 16 век 17 век 18 век 19 век 20 век
3 хилядолетие 21 век
  1. век // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-09-06.