Георги Кантурски

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Георги Кантурски
български химик
Роден
Починал

Георги Любенов Кантурски е български химик, преподавател по стокознание, ръководител на катедра „Стокознание“в Стопанския факултет във Висшия институт за народно стопанство във Варна.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 8 февруари 1913 година в град Кюстендил. През 1932 г. завършва с отличен успех Народната държавна смесена гимназия „Свети Неофит Рилски“ в родния си град и през същата година постъпва като студент по химия във Физико-математическия факултет на Софийския университет. След завършването си, Кантурски е назначен за химик към лабораторията на Софийската митница, а през 1938 г. постъпва като химик в лабораторията при Митницата на пристанището в Свищов. През 1950 г. химическата лаборатория на Пристанището се превръща в поделение на Търговската Палата в България, а Георги Кантурски става ръководител на лаборатория при „Булгарконтрола“ в продължение на 10 години. Същевременно е и хоноруван преподавател по стокознание и технология на по-важните промишлени отрасли във ВФСИ „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Съпругата му Мара Матеева Николова – Кантурска (1911 – 1998 г.) е учителка по математика в Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“ (Икономически техникум) (1940 – 1956) и в Политехническата гимназия „Алеко Константинов“в гр. Свищов (1956 – 1961 г.). През 1961 година заедно със семейството си Кантурски се преселва в град Варна. В резултат на успешно издържан конкурс е назначен за преподавател по стокознание на промишлените стоки във Висшия институт за народно стопанство (ВИНС), където през 1967 г. се хабилитира като доцент по стокознание. Той е първият преподавател, който преподава дисциплината „Опаковка на стоките“, а през 1966 година написва и първия учебник по тази дисциплина. Георги Кантурски е ръководител на катедра „Стокознание“ в периода 1968 – 1973 година. Той осъвременява значително съдържанието на дисциплината стокознание, приближава я до най-новите за времето си международно известни курсове. За първи път са въведени основни понятия и икономически подходи в стокознанието като наука, даваща точни и пълни знания за стоките, за техния вид, произход, качество, начини на опаковане, съхранение и транспорт. Кантурски работи върху редица дидактически проблеми, свързани със спецификата на стоковедното обучение, с въвеждане на стандарти за производство, изпитване и контрол на стоките. Под негово ръководство колективът на катедрата организира и провежда през 1970 г. първата национална научна конференция с международно участие на тема „Актуални проблеми на стоковедната наука“. Проведената конференция полага началото на редовно провеждане на научни конференции на всеки пет години, на които се обсъждат проблеми на стоковедната наука.

Кантурски има над 134 научни статии, публикувани в „Известия – Трудове“ на ВИНС, „Народностопански архив“ на ВФСИ, „Химия и индустрия“, „Природа“, „Хранителна промишленост“, „Стандарти и качество“. Тематиката на публикациите му е разнообразна – изследване на синтетични миещи средства, изпитвания на проби от нетъкан текстил, прилагане на хидростатичен метод за определяне на относителното тегло на несмесващи се течности, прахов анализ на минерални торове и други.

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

Учебници[редактиране | редактиране на кода]

 • (в съавторство с Лука Йоцов и Иван Момчилов) „Стокознание“, Ч.I, II С. Народна просвета 1950 – 51 г.; 1954 г.
 • „Въведение в технологията на по-важните промишлени отрасли“ – Свищов, ВФСИ, 1959
 • „Основи на стокознанието“ – Свищов, ВФСИ, 1959
 • (в съавторство с Калиопи Мутафова и Иван Ковачев). „Стоковеден анализ и контрол на промишлените стоки“ – ВИНС Варна, издания 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1975, 1978
 • „Опаковка на стоките“ – ВИНС Варна, 1966
 • „Кратък курс по стокознание на материалите и машините“ ВИНС Варна, 1968

Книги[редактиране | редактиране на кода]

 • „Тъкани от нови текстилни влакна“ – Варна, Държ. изд. 1966
 • „Химически препарати за домакинството“-" – Варна, Държ. изд. 1967
 • „Полезни съвети за домакинята“ – Варна, Държ. изд. 1968
 • (в съавторство с А.Георгиев) „Материалознание“ (за промишлени стоки, строителни материали и хранителни продукти) С. Наука и изкуство, 1976
 • (в съавторство с колектив) „Справочник на стоковеда по промишлени стоки“ – Варна, Изд. Г. Бакалов, 1984 г.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 • „Химик по образование, стоковед по призвание“ (100 години от рождението на доц. Георги Кантурски) – сп. „Химия и индустрия“ 84 (2013 г.) стр. 9 – 12
 • Вълкова, Соня; Аличкова, Венета – „История на българските митници 1879 – 2008“, посветена на 130-ата годишнина от създаването на българските митници, София 2009 г.
 • Тодоровски, Д. – „120 години университетско химическо образование в България“ – сп. „Химия и индустрия“ 81 (2010 г.), стр. 8
 • Кантурска, Ст. Г. – „Химикът от митническата лаборатория“-сп. „Митническа хроника“-бр.5/2013 г.
 • Специалност Стокознание – традиции и перспективи ": Сборник доклади от кръгла маса, посветена на шестдесетгодишнината от създаване на специалността Стокознание в ИУ –Варна, 24 октомври 2008 г.
 • Желязкова, М. – „Научните изследвания по стокознание в Икономически университет –Варна, сп. ИЗВЕСТИЯ – издание на ИУ –Варна, 2016, том 10 № 4
 • “Стоковедната наука-традиции и актуалност" – Пленарен доклад на XIII Научна Конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на специалност „Стокознание“ в ИУ – Варна (18 – 19 октомври 2018 г.)
 • Алманах на ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, 1921 – 1971 с. 61 – 64
 • Алманах на Икономически Университет –Варна, 1981 – 1994.
 • „75 години огнище на икономическа просвета“ – Юбилеен сборник на Икономически техникум –гр. Свищов, 1960 г. (стр. 242)