Направо към съдържанието

Демархия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Демархия или лотокрация е форма на обществено управление, при която чрез жребий се определят лицата във властови позиции. Тя е била широко разпространена в Древна Гърция и според засвидетелстваното от Аристотел: „смята се за демократично длъжностите да се определят чрез жребий“[1]. По-късно този похват е бил използван във Венецианската република, а от края на 20 век поради ред причини интересът към него отново нараства.

Демархия е название, образувано от гръцките думи за народ „демос“ и власт „архе“, което е сродно с по-известните понятия „монархия“ или „анархия“. През 17 век обаче думата добива отрицателна конотация. Думата „лотокрация“ е неологизъм, лесно разбираем в англоезичния свят, където пряко се свързва с lot (падналия се дял), а другаде — с известната игра „лото“. Там, където се говорят романски езици, често се използва и „сортиция“, дума от латинския корен sors. Неотдавнашно предложение е синонимичната дума „стохокрация“[2].

Според Аристотеловото разбиране с провеждането на легитимни избори властта се прехвърля на едно малцинство и това принципно представлява олигархия:

„смята се за демократично длъжностите да се определят чрез жребий, а да се определят чрез избори - за олигархичен принцип“.[1]

Тегленето на жребий обаче също се провежда при налагане на предварителни критерии за участие. Основно предимство на метода е отстраняването на партиите. За недостатък се смята ограничената възможност за последователни действия отвъд рамката на един мандат. Лотокрацията или демархията имат и други плюсове и минуси, относно които се спори, както и при предложенията за обхвата на тяхното прилагане[3][4]

  1. а б Аристотел, Политика, кн 4., 1294b, София: изд. „Отворено общество“, 1995, превод А. Герджиков
  2. Roger de Sizif, La Stochocratie: modeste proposition pour que le peuple de France soit heureusement gouverné grâce à l'instauration d'une sélection politique aléatoire, 1998, (ISBN 978-2-251-39029-1)
  3. Burnheim, John (1985). Is Democracy Possible?, University of California Press.
  4. A. Guerrero, Against Elections: The Lottocratic Alternative, Philosophy and Public Affairs, Vol. 42, pp. 135-178 (2014)pdf

Шуар Е., Демокрация щрез жребий (пр. от Френски, вж. Chouard E., 2007, Agora-vox)