Древна Гърция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
The Parthenon at the Acropolis in 2004.jpg

История на Гърция

Доисторическа Гърция
(до XXX век пр.н.е.)
Егейски цивилизации
(XXX—XII век пр.н.е.)
Западномалазийска цивилизация
Минойска цивилизация
Цикладска цивилизация
Еладски период
Микенска цивилизация
Древна Гърция
(XI — 146 г. пр.н.е.)
Тъмни векове (XI—IX)
Архаична Гърция (VIII—VI)
Класическа Гърция (V—IV)
Елинистична Гърция (IV — 146 г. пр.н.е.)
Гърция в Римската империя
Римска Гърция (146 г. пр.н.е. — 330 г.)
Средновековие и Ново време
(330—1832)
Византийска империя (330—1453)
Атинско херцогство (1204—1458)
Османска Гърция (1458—1832)
Съвременна Гърция
Война за независимост (1821—1832)
Първа гръцка република (1822—1829)
Монархия (1832—1924)
Втора гръцка република (1924—1935)
Монархия (1935—1973)
Диктатура на Метаксас (1936—1941)
Окупация (1941—1944)
Гражданска война (1944—1949)
Гръцка военна хунта (1967—1974)
Трета гръцка република (от 1974)
Тематични статии
Военна история
Гръцки имена
Гръцки език
Гръцка литература

Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историческото развитие на източното Средиземноморие, който обхваща периода след края на микенската цивилизация до смъртта на Александър Македонски (323 г. пр.н.е.) и чиито политически, философски и научни постижения оказват значително влияние в развитието на западната цивилизация.[1],родина на демокрацията[2] и Олимпийските игри. Мнозинството историци разглеждат наследството на Древна Гърция като основополагащо на съвременната култура[3][4][5] (на западната философия[6], основните принципи на архитектурата, скулптурата, математиката, поезията[7]).

Древните гърци обитавали не само територията на днешна Гърция, но също така – малоазийското крайбрежие на Егейско море (в днешна Турция), о-в Кипър, о-в Сицилия и южните части на Апенинския полуостров, както и отделни селища по бреговете на Средиземно и Черно море.

Терминология[редактиране | редактиране на кода]

Термините „Гърция“ и „гърци“ се появяват сравнително късно и имат латински произход. През по-ранните исторически епохи местните жители наричат себе си ахейци и данайци. Едва по-късно, но не по-рано от 8 – 7 в. пр.н.е. те започват да наричат себе си елини, а страната си Елада, но в Древна Гърция има множество племена. Етногенезисът на гърците е предмет на спорове, в който има основно две хипотези: автохтонна (местно население) и миграционна, според която елините се появяват към 4-то хилядолетие пр.н.е. и бавно и постепенно вземат надмощие над останалите племена и всички започват да се наричат елини[8]. [notes 1]. Според Якоб Буркхард сплотяването на нацията става едва около 8 век пр.н.е. [9]. Според някои учени основното събитие, допринесло за това, са Олимпийските игри от 776 г. пр.н.е., когато елинизмът е критерий за участие.[10] Омир и Хезиод творят по това време и творбите им стават основа за национална религия, история и митология.

Периодизация[редактиране | редактиране на кода]

Древна Гърция трае от края на микенската цивилизация през 1200 пр.н.е. до 323 пр.н.е. и има под-периоди гръцки тъмни векове, архаична Гърция и класическа Гърция. След това, до покоряването ѝ от Древен Рим през 146 пр.н.е. историците говорят за елинистична Гърция и дори понякога я включват към Древна Гърция. Тъй като тогава чрез завоеванията на Александър гръцката култура се е разпространила в много по-голям регион, историята на елинистичния свят се разглежда отделно.

Гръцките тъмни векове (прибл. 1200 – 800 г. пр.н.е.), наричани също Омирова епоха или желязна епоха се характеризират с археологически находки от протогеометричния и геометричния стил в изкуството, предимно парчета от керамични съдове. Архаичният период започва около 8 в. пр.н.е. и по това време се основават първите древногръцки полиси, които се разрастват към средата на века. Най-известният, класически период, обхваща около двеста години през 5 и 4 в. пр.н.е., започва с гръко-персийските войни и трае до смъртта на Александър Велики. Класическа Гърция се счита за образец, положил основите на големи постижения във всяка една област на човешкия живот – строителство, архитектура, търговия, занаяти, бит и култура[11] В политическо отношение в нея първоначално доминират Древна Атина и Делоският морски съюз през 5 в. пр.н.е., последвани от хегемонията на Древна Спарта в началото на 4 в. пр.н.е. След това надмощието се измества към Беотийския съюз начело с Тива, но не след дълго Коринтският съюз обуславя засилването на македоните и покоряването на гърците.

През елинистичния период (323 – 146 г. пр.н.е.) гръцката доминация и култура се разпростират към Близкия и Средния Изток. Периодът започва със смъртта на Александър и приключва с римското завладяване.

Според друга периодизация Древна Гърция включва и критско-микенския период [notes 2]. Димитър Попов посочва следните периоди[12]:

 • 3 – 2 хилядолетие пр.н.е. – критско-микенска Гърция (егейска Гърция)
 • 11 – 9 век пр.н.е. – Омирова Гърция (дополисен период)
 • 8 – 6 век пр.н.е. – архаична Гърция (колонизационен период или полисна Гърция)
 • 5 – 4 век пр.н.е. – класически период
 • втората половина на 4 век пр.н.е. до средата на 1 век пр.н.е. – елинистичен период

Историография[редактиране | редактиране на кода]

Периодът на Древна Гърция е уникален за историографията с това, че е първият, директно описан от историци, докато от по-ранни периоди (протоистория) до наши дни са достигнали само ограничен брой писмени документи като списъци и анали или прагматични епиграфски паметници, които дават само откъслечни или индиректни свидетелства за живота.

Най-известен от древногръцките историци е Херодот, наричан „баща на историята“: неговата История е дала наименованието на науката. Написана между 450 и 420 г. пр.н.е., тя разкрива събития, станали около век преди това, давайки сведения за исторически фигури от 6 в. пр.н.е. като Дарий I, Камбис II и Псамтик III, както и за някои от 8 в. пр.н.е. като Кандавъл.

Примера на Херодот следват автори като Тукидид, Ксенофонт, Демостен, Платон и Аристотел. Повечето от тях са атиняни или симпатизиращи на Атина и това обяснява защо за атинската история и политика е писано много повече, отколкото за останалите полиси. Друго ограничение на техните трудове е, че те засягат основно политическата, военната и дипломатическата история, игнорирайки икономиката и социалния живот.[13]

География[редактиране | редактиране на кода]

Древна Гърция в 6-ти век пр.н.е

Териториалното ядро е южната част на Балканския полуостров, а също и прилежащите към него острови и западното крайбрежие на Мала Азия.

На северозапад континентална Гърция граничи с Илирия и Античен Епир, на североизток – с Древна Македония, на запад е Йонийско море, на изток – Егейско и Бяло море. Континенталната част включва три региона – Северна Гърция, Средна Гърция и Пелопонес. Най на север е Антична Тесалия. Средна Гърция е отделена от Северна с планините Тимфрест и Ета и се състои от 10 области (от запад на изток): Акарнания, Етолия, Локрида Озолска, Дорида, Фокида, Локрида Епикнемидска, Локрида Опунтска, Беотия, Мегарида и Атика. Пелопонес се съединява с останалата част на Гърция с тесния (до 6 км) Коринтски провлак.

Централната област на Пелопонес е древна Аркадия, която на запад граничи с Елида, на юг с Месения и Лакония, на север с Ахая, на изток с Арголида, Флиунт и Сикион; в крайния североизточен ъгъл на полуострова се намира Коринтия. Островна Гърция се състои от няколкостотин острова (сред най-големите са Крит и Евбея), образуващи три големи архипелага – Цикладите на югозапад в Егейско море, Спорадите в източната и северна негови части и Йонийските острови в източната част на Йонийско море. Балканска Гърция е основно планинска страна (от север на юг я пресичат две разклонения на Динарските Алпи) с необичайно изрязана брегова линия и многочислени заливи (най-големите са Амбракийски, Коринтски, Месенски, Лаконски, Арголидски, Саронически, Малийски и Пагасейски).

История[редактиране | редактиране на кода]

Архаична Гърция[редактиране | редактиране на кода]

През Архаичния период настъпват промени в политиката, икономиката и военното дело. Селищата съществуват всяко за себе си, което се диктува и от географията: всеки остров, долина или равнина са откъснати от съседните или от морето, или от планини.[14] Формите на стопанство са най-различни: на Крит и в Аргос продължава да съществува родово-общинен строй, а в общините на Етолия, Акарнания и Фокида процъфтява натуралното стопанство. В този период се раждат полисите, възникнали с развитието на политически институции и наченки на урбанизация, макар че по-скорошни изследвания изтъкват религията като обединяващо звено. Първите полиси в Древна Гърция са: Тива, Коринт, Аргос, Спарта и Атина.

Формата на управление през 10 и 9 век пр.н.е. обикновено е монархия. По-късно тя е изместена от управление на аристократични фамилии, но и те стават непопулярни към 7 век пр.н.е. Така се появява възможността амбициозни личности да завземат властта, обикновено след получаване на обществена подкрепа, възниква нова форма на управление – тирания. Тази форма на управление е в разцвета си през 7 – 6 век пр.н.е., но само в някои от полисите. В същото време управлението в древна Спарта е олигархия, а в Атина се слага началото на демократичното управление и се провеждат реформи, предложени от Солон и реализирани от Клистен. В края на Архаичния период робството става широко разпространено, независимо от формата на политическа организация.

Споровете за надмощие водят и до конфликти. Известни на историците са Месенските войни, които започват през втората половина на 8 в. пр. Хр., но остават недокументирани. Най-ранната документирана война е Лелантинската (ок. 710 – 650 г. пр.н.е.) между полисите Халкида и Еретрия, които си оспорват плодородната Лелантска равнина на остров Евбея. Макар че Халкида излиза победител, след войната и двата полиса западат. На Пелопонес полисите се съюзяват в Пелопонески съюз начело със Спарта, която в края на 6 век пр.н.е. става водеща сила. Много от реформите на Ликург в Спарта датират именно от този период.

Около 7 век пр.н.е. основно се променя моделът на водене на война, като на мястото на единоборствата идват сблъсъците между колективни военни формации, съставляващи въоръжените сили на полисите. Появяват се хоплитите и фалангата.

Растящото население и ограничената обработваема земя създават необходимост от завладяването на нови територии и към 8 – 7 в. пр.н.е. много гърци напускат родните си места, за да основат колонии по далечни брегове. Така към 6 в. пр.н.е. гръцкото културно и лингвистично влияние обхваща много по-голям район от този на днешна Гърция – бреговете на Мала Азия, Егейско и Черно море и Южна Италия. Гръцките колонии са свързани с полисите-майки с религиозни и търговски традиции, но са политически самостоятелни. Търговията се развива и по примера на Лидия започва сеченето на монети (втората половина на 7 в. пр.н.е.).[15]

Политическа география на Древна Гърция от архаичния и класическия период

През Архаичния период започва да се развива и културата. Макар писмеността да е забравена след залеза на микенската цивилизация в продължение на няколко столетия, гърците постепенно възприемат финикийската азбука, която модифицират, за да я превърнат в гръцка. Най-ранният образец на гръцко писмо е под формата на графити върху керамика от средата на 8 в. пр.н.е.[16] Най-ранните митологични епоси се разпространявт в устна форма[notes 3] и стават основа за обща национална религия, история и митология. Омир и Хезиод творят по това време и това са най-древните гръцки литературни творби, достигнали до нас. Първите опити за създаване на барелеф и наченки на скулптура датират от 7 в. пр.н.е.[17]

Класически период[редактиране | редактиране на кода]

Карта на Гръко-персийските войни.

В края на 6 и първата половина на 5 в пр.н.е. започва противоборство между могъщата Персийска империя на Ахеменидите и гръцките полиси. В началото персите превземат йонийските градове в Мала Азия. Когато Атина се опитва да им помогне, започват гръко-персийските войни. Персите нахлуват в континентална Гърция, но са отблъснати при Маратон, 490 г. пр.н.е. Десет години по-късно съюз между Атина, Спарта и други градове спира персийското нашествие по вода и суша при остров Саламина, 480 г.пр.н.е. Големи победи гърците удържат при Платея, 479 г.пр.н.е.; при нос Микале, 479 г.пр.н.е.; при град Саламин (на Кипър), 449 г.пр.н.е. В резултат на поражението Персия губи владенията си в Егейско море, по бреговете на Хелеспонт и Босфора и признава политическата независимост на полисите в Мала Азия.

След победата в гръко-персийските войни гърците не могат да се чувстват сигурни, защото имат опита от предходни завръщания на персите. Особено уязвими се чувстват жителите на Йония, най-силно изложени на опасност. Атина, най-влиятелният политически център след победата, поема ролята на водач. Делоският съюз постепенно сменя отбранителната си функция и се превръща в инструмент на Атина, която държи командването на федеративните войски и флота и взема инициативата. Кампаниите срещу Персия приключват през 450 г. пр.н.е. след неуспехи при изпращане на гръцки кораби на помощ на антиперсийски въстания в Египет и Кипър и смъртта на атинския стратег Кимон.

Максималното си могъщество и културно развитие Атина достига, когато начело застава видният политик, военен лидер, поддръжник на демокрацията Перикъл, който е избиран 15 пъти за стратег. Този период е известен на историците като „Златният век на Перикъл“.

Икономическа борба възниква между Атина и Коринт в търговията, а между Атина и Спарта – за надмощие в Гърция. В 431 г. пр.н.е. започва най-масовата война в историята на древна Гърция – Пелопонеската война, която завършва с поражение на Атина, загуба на владения и привилегии, и Спарта установява своята хегемония.

В периода на слабост на полисите започва издигането на Древна Македония. Цар Филип II Македонски последователно завоюва Тесалия, Фокида, Халкида и Тракия. Анти-македонската коалиция от гръцки полиси претърпява съкрушително поражение в битката при Херонея през 338 г. пр.н.е.

Класическият период е времето на най-голям разцвет на древногръцките общество и култура около 6 – 5 век пр.н.е.

Политика и общество[редактиране | редактиране на кода]

Политическа структура[редактиране | редактиране на кода]

За разлика от останалите човешки общности от същото историческо време, които живеят или в царства или все още като племена, Древна Гърция се състои от няколкостотин относително независими полиси (или градове-държави). Безспорно силно раздробената ѝ география, естествено разделена от хълмове, планини и реки, допринася за този фрагментарен характер. Полисът е съвкупността на всички градски и селски области около един център и възниква като общност на свободните му жители. Законите, обичаите и владетелите на отделните полиси се различават, а често някои водят и враждебни действия. Независимостта на полисите е яростно защитавана, а обединението им е нещо инцидентно. Дори по време на гръко-персийските войни има полиси, които се покоряват на персите, други се съюзяват за обща защита, но голяма част от полисите остава неутрална. След края на опасността съюзниците бързо се връщат към вътрешните си борби[18]. Фрагментарността е основна характерна черта на гръцкото общество, допълнена и с наличието на колонии, които макар и свързани с полиса-майка, са напълно независими.

От друга страна, древните гърци нямат никакво съмнение, че са „един народ“ с общ произход, имат една и съща религия, една и съща култура и говорят един и същ език. Нещо повече, гърците са много наясно с родствените си връзки; Херодот подробно категоризира полисите и обитателите им, като посочва и съответните племена.

В съвместното съществуване на тези общности е неминуемо да възникват спорове, но въпреки отделните вражди директното завладяване на един полис от друг е рядкост. Вместо това, подобно на съюзяването си в амфиктонии на религиозна основа, отделните полиси започват да се обединяват в политически и военни съюзи (лиги), като съставът им не е постоянен и се мени с времето. Едно от първите обединения е Йонийският съюз, съставен от дванадесет полиса по малоазиатското крайбрежие. По-късно през класическия период съюзите стават по-големи и обикновено един полис става водещ (например Спарта в Пелопонеския, Атина в Делоския и Тива в Беотийския съюз) и налага волята си на останалите, включително под заплаха от война.

Правителство и закон[редактиране | редактиране на кода]

Закон за наследяване, част от Гортинските закони, Крит, 5 в. пр.н.е.

Първоначално много гръцки полиси изглежда са малки царства, в които аристократът-градоначалник официално има и някои остатъчни церемониални функции на цар (василевс), например василевсът архонт в Древна Атина[19]. Въпреки това, вече през архаичния период полисите се превръщат в аристократични олигархии, макар и да не е ясно как точно. Например в Атина приблизително към 1050 г. пр.н.е. царската власт се трансформира в наследствена пожизнена магистратура, осъществявана от архонт; към 753 г. пр.н.е. постът вече е избираем и се заема за десет години, и накрая към 683 г. пр.н.е. изборите за архонт се провеждат ежегодно. При всеки от преходите все повече власт преминава от ръцете на един индивид към аристокрацията като група.

Неизбежно, тази доминация на отделни семейства в политиката и съпътстващото я натрупване на богатства предизвиква недоволство и социално напрежение в много полиси. В резултат се отваря възможност амбициозни личности извън кръга на правоимащите да завземат властта с преврат, обикновено след като си осигурят обществена подкрепа. Тези тирани не са репресивни диктатори в съвременния смисъл на думата, но управляват еднолично, като често имат популистка програма и това им помага да се задържат на власт. 

Атина попада под тирания през втората половина на 6 век пр.н.е. Междувременно атиняните създават първата демокрация в света като радикално решение против връщането на властта у аристокрацията.

Основна политическа роля играе народното събрание (Еклесия), което решава всички въпроси. То съществува още от времето на реформите на Дракон от 621 г., насочени против узурпирането на властта но след реформите на Солон всеки атински гражданин, без значение на произход получава право на достъп, макар че е възприет известен имуществен ценз – най-бедните не могат да се обръщат към събранието или да бъдат избирани на отговорни постове. Има и жители на полиса, които нямат изобщо права – това са чуждоземците метеки и робите.

По примера на Атина, особено след успеха на гръко-персийсиките войни, и други полиси установяват демократично управление. Някои обаче остават със старата по-традиционна форма. Спарта, която често представлява изключение, предпочита монархията, при това с двама наследствени владетеля – форма на диархия. Царете на Спарта принадлежат към родовете Агиди и Еврипонтиди, потомци съответно на братята близнаци Евристен и Прокъл, Хераклиди. Властта на царете обаче се контролира от съвет на старейшините (Герусия) и специално назначени магистрати (Ефори).

Социална структура[редактиране | редактиране на кода]

Само свободните, които притежават земя, местни мъже могат да бъдат граждани. Те имат право на пълна защита от закона в полисите (по-късно Перикъл въвежда изключения за местните ограничения). В повечето полиси, за разлика от ситуацията в Рим , социалната значимост не позволява специални права. Понякога семействата контролират публичните религиозни функции, но това обикновено не дава никаква допълнителна мощност в правителството. В Атина, населението е разделено на четири социални класи, основаващи се на богатството. Хората могат да променят класовете, ако правят повече пари. В Спарта, всички граждани от мъжки пол имат равенство, ако завършат образованието си. Въпреки това, спартанските царе, които служат на полисите и като военни и религиозни лидери идват от две семейства.

Робство

Робите нямат власт или статус. Те нямат правото да имат семейство и собствен имот, ​​нямат политически права, нямат дори имена, а са наричани на областта от която са взети за роби или на дейността, с която се занимават като роби. В Спарта са наричани илоти и са само обществена собственост.[20] От 600 г. пр.н.е. робството се разпростира в Гърция.

Повечето семейства притежават роби като домашна прислуга и работници, и дори бедните семейства могат да имат няколко роби. На собствениците не е позволено да бият или убиват своите роби. Собствениците често обещават да освободят робите, за да ги насърчат да работят усилено. За разлика от Рим, освободените роби не стават граждани. Вместо това, те се смесват в населението на метеките , които включват хора от чужди страни или други полиси, които имат официално право да живеят в държавата.

Стопанство[редактиране | редактиране на кода]

Основните икономически въпроси касаят търговията и производството, организацията на индивидуалните домакинства (ойкос), стопанските взаимоотношения в полиса и между полисите и създаването на първите икономически институции, въвеждането на пари в икономиката, наченките на банково дело.

В древна Гърция ойкосът (гр. οίκος) е домашната общност. Един вид селска къща, обхващаща фамилията собственика и робите, работещи там. За голяма част от гръцкото население ойкосът е център на живота им. Аристотел го описва като най-малката част на гръцкия полис – с други думи най-малката единица на държавата.

Военно дело[редактиране | редактиране на кода]

Образование[редактиране | редактиране на кода]

За повечето от гръцката история, образованието е лично, освен в Спарта. През елинистическата епоха, някои полиси, създават държавни училища. Само заможните семейства могат да си позволят един учител. Момчетата се научават как да четат, пишат и цитират литература. Те също се научават да пеят и играят на един музикален инструмент и се обучават като спортисти за военна служба. Те не се учат на работа, но се превръщат в ефективни граждани. Момичетата също се учат да четат, пишат и да правят проста аритметика, така че те биха могли да домакинстват. Те почти никога не получават образование след детството.

Култура[редактиране | редактиране на кода]

Философия и наука[редактиране | редактиране на кода]

Древногръцкият мислител Аристотел често е наричан баща на философията. Питагор и Архимед са направили забележителни открития областта на математиката и физиката.

Древногръцката философия се фокусира върху ролята на причината и любопитството към новото. В много отношения, това е имало значително влияние върху съвременната философия, както и съвременната наука. Ясно се очертават непрекъснати линии на влияние от древните гръцки и елинистически философи, до средновековни мюсюлмански философи и ислямските учени, до Европейския ренесанс и просвещение, към светските науки на съвременния ден.

Развиването на науката не започва с гърците. Определянето на разликата между гръцките изследвания и най-големите изследвания на по-големите цивилизации, като древните египтяни и вавилонци, отдавна е тема на проучване от теоретиците на цивилизацията.

Някои от най-известните философи на древна Гърция са Платон и Сократ. Те взаимстват и получават информация за древна Гръцкия чрез писания на Платон.

Mеханизмът от Антикитира (част)

Гръцките математици създават математиката като дисциплина, изяснявайки основните ѝ положения и очертавайки логиката на доказателствата.[21] Питагор, Евклид и Архимед са трима от най-имените представители, при все че постиженията на Питагор са по-скоро исторически приписвани, отколкото реални, а Евклид систематизира натрупаното от множество други математици. Архимед постига сближаване на природната наука и математиката.

Гърците разработили геометричната трактовка на астрономия, която е алтернатива на аритметически-числения подход известен във Вавилон. Това позволява и разработването на квази физически или механически модели, с които да се обясняват наблюдаваните небесни движения. Първите модели са предложени в 4-ти в. пр. н.е. от Евдокс от Книд и Калип от Кизик . Техният по-млад съвременник Хераклид Понтийски, предложил, че Земята се върти около оста си. В 3-ти век пр.н.е. Аристарх Самоски е първият, който предложил хелиоцентрична система. Архимед в своя трактат пясъчни изчисления съживява хипотезата Аристарх ", че " неподвижните звезди и Слънцето остават равнодушни, докато Земята се върти около Слънцето по периферията на кръга" . В противен случай, само откъслечни описания на идеята Аристарх "оцеляват. Ератостен, измервайки на отдалечени места разлика в ъглите на сенките по време на слънцестоене оценява обиколката на Земята с голяма точност. През 2 век пр.н.е. Хипарх от Никея направил множество приноси, установявайки прецесирането на земната ос и съставяйки първия звезден каталог, в който той предложил системата на видима звездна величина. Механизмът от Антикитира, е механично стройство представящо движението на планетите. Изработката му датира от 2ри в. пр.н.е. като доказва, че гърците са имали инженерни постижения, които ще останат ненадмити през следващото хилядолетие Древните гърци също са имали практически развита медицина, която също била съпровождана от теретизране. Хипократ е бил лекар от класическия период, и се смята за една от най-ярките фигури в историята на медицината, като бива наречен "бащата на медицината“.

Религия и митология[редактиране | редактиране на кода]

Зевс

Древногръцката митология играе съществена роля в културата на Древна Гърция и е отразена предимно в артефакти, някои от които са произведения на изкуството, особено в творбите на вазописците. Самите гърци се обръщат към митовете и свързваните с тях произведения на изкуството, за да хвърлят светлина върху култовите практики и ритуалните традиции.

Древните гърци вярвали, че боговете и богините наблюдават обикновените смъртни от дворец в облаците над най-високата гръцка планина – снежният Олимп. По името на планината боговете били наричани олимпийски. Всяко божество от Пантеона имало определени задължения. Посейдон бил бог на морето, Атина – на мъдростта и изкуствата, Аполон – на музиката, поезията, медицината, Деметра – на посевите, Хадес – на подземното царство. Върховният бог бил Зевс – бог на небето и земята, а неговата жена – Хера. Хестия е богинята на домашното огнище, богът на войната Арес, считаният за най-умен сред боговете – Хермес, закрилник на търговците и пътешествениците, Артемида – богиня на плодородието и Афродита – богинята на любовта и красотата. От античните изображения на Афродита най известни са Афродита Книдска и Венера Милоска. Според легендите Олимп е населяван от дванадесет върховни богове. Всеки гръцки град почитал определено божество за свой покровител. Например Атина разчитала на закрилата на богинята Атина.

Най-ранните сведения за съществуваща митология са от микенския период. От съюза на Гея и Уран се появяват титаните. Най-големият е Океан, а най-малкият Кронос. Децата на Кронос по-късно стават боговете начело със Зевс, те водят битки с титаните и си поделят господството на света.

Паралелно с митологията се развива и култовата практика – жертвоприношения и молитви, които се провеждат в храмовете. Мястото на основното светилище на Аполон е в Делфи, където е известният Делфийски оракул (един от най-известните оракули на древността, той дава отговори на въпроси, прави прорицания, гадае и т.н.). Гърците считат, че тук е маркиран на специален камък центъра на Земята.

Древногръцката митология оказва съществено влияние на формирането на древноримската митология и религия. И до ден днешен интересът към нея не пресъхва.


Старогръцка литература[редактиране | редактиране на кода]

Омир

Старогръцката литература е сред най-древните в Европа. От архаичния период до нас са останали поемите „Илиада“ и „Одисея“ на Омир. Сред най-значимите представители на античната драма са Есхил, Еврипид и Софокъл. Философските учения от този период са важен етап от развитието на човешкото знание. Много велики творби на гръцката литература са стигнали до нас, в това число на автори като Хезиод и Аполоний (поети), Тукидид (историк) и Платон (философ).

Древногръцкото общество поставя сериозен акцент върху литературата. Много автори смятат, че западните литературни традиции са започнали с епични поеми на Илиада и на Одисея, които остават гиганти в литературния канон за техните сръчни и ярки изображения на война и мир, на чест и позор, на любов и омраза. Забележителен сред по-късните гръцки поети е Сафо, който твори в много отношения лирика, поезия като жанр.

Скулптура[редактиране | редактиране на кода]

Древногръцките скулптури са известни със своя реализъм, естетика и перфектни пропорции. Статуите отразяват всички аспекти на живота, вкл. религиозни вярвания и спорт. Скулптурите на божества, като тази на Церера, били познати на земеделците и били почитани в храмове, за да осигурят добра реколта.

Театър[редактиране | редактиране на кода]

Древните гърци научават и взаимстват много от египтяните за използването на камъка в архитектурата, но театрите са изцяло гръцко постижение. През златната ера на Атина (400 г.пр.н.е.), драматурзи като Есхил, Софокъл и Еврипид създават трагедии, които се играят на сцената и до днес.

В архитектурно отношение атинският театър служи като модел за други гръцки градове. Театрите са построени най-вече на хълмовете с цел намаляване на разходите. Театърът има следните части: пространство за публиката, което се издига амфитеатрално от центъра към краищата на сградата във формата на полукръг, кръгла или полукръгла площадка за оркестра, и специално място – удължено с правоъгълна форма, което наричат сцена, където играят актьорите заедно с хора.

Архитектура[редактиране | редактиране на кода]

Партенонът в реставрация, 2008 г.

Древногръцката архитектура е известна най-вече със своите храмове, които се намират повсеместно, най-вече като руини, но някои от тях са много добре запазени и практически непокътнати. Вторият важен вид сграда, който също така е оцелял в цяла Гърция, е откритият театър, който датира от около 350 г. пр.н.е. Други архитектурни форми, които са съществували са парадните порти, наречени пропилеи (propylon), градският площад (агора), заобиколен от едно- или двуетажна колонада (стоа), сградата на градския съвет ( bouleuterion), монументалната гробница (мавзолей) и стадион.

Древногръцката архитектура се отличава със силно формализирани характеристики, както на структурата, така и на декорацията. Това е така особено в случаите на храмове, където всяка сграда изглежда е замислена да се впише в рамките на ландшафта, най-често повдигната на високо място, така че от всички страни да се вижда елегантността на нейните пропорции и ефектите на светлината върху повърхността. [22] Николаус Певснер говори за пластичната форма на гръцкия храм, който е представен пред нас с физическо си присъствие, по-интензивно и по-живо от която и да е друга сграда, построена след него.

Официалният речник на древногръцката архитектура, по-специално разделът за архитектурен стил, дефинира три определени стила: дорийски стил, йонийски стил и коринтски стил. Те имат дълбок ефект върху Западната архитектура като цяло в по-късни периоди. Древната римска архитектура е с определени корени в старогръцката архтектура и запазва влиянието си в Италия до наши дни. От епохата на Ренесанса, съживена от класицизма са се запазили живи не само точните форми и подредените подробности на гръцката архитектура, но също така концепцията за архитектурната красота, постигнат баланс и хармонични пропорции. Последвалите стилове на неокласическата архитектура и гръцка възрожденска архитектура следват и адаптират отблизо древногръцките стилове.

Музика и танци[редактиране | редактиране на кода]

Музика присъства почти навсякъде в гръцкото общество, от браковете и погребенията на религиозни церемонии, театър, народна музика и балада, подобни на рецитирането на епическата поезия. Има значителни фрагменти от действителните гръцки музикални ноти, както и много литературни препратки към древногръцката музика. Гръцкото изкуство изобразява музикални инструменти и танци. Думата музика произлиза от името на музите, дъщери на Зевс, които са покровителни богини на изкуствата.


Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. ((en)) Hornblower, Simon. Ancient Greek civilization. // Енциклопедия Британика. 19 май 2017. Посетен на 3 януари 2018.
 2. Лейст О. История политических и правовых учений. Гл. 13.
 3. Richard Tarnas, The Passion of the Western Mind (New York: Ballantine Books, 1991).
 4. Colin Hynson, Ancient Greece (Milwaukee: World Almanac Library, 2006), 4.
 5. Carol G. Thomas, Paths from Ancient Greece (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1988).
 6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
 7. Ancient Greek Theater Discovered – Discovery Channel
 8. Попов 2009, с. 73.
 9. Burckhardt 1999.
 10. Roberts 2007.
 11. Osborne, Robin. Greece in the Making: 1200 – 479 C. London, Routledge, 2009. с. xvii.
 12. Попов 2009, с. 12 – 13.
 13. Grant, Michael. Greek and Roman historians: information and misinformation. Routledge, 1995, 1995. ISBN 978-0-415-11770-8.
 14. Sealey, Raphael. A history of the Greek city states, ca. 700 – 338 B.C.. University of California Press, 1976. ISBN 978-0-631-22667-3. с. 10 – 11.
 15. Slavoj Žižek. Living in the End Times. Verso, 18 April 2011. ISBN 978-1-84467-702-3. с. 218. Посетен на 12 June 2011.
 16. Osborne, Robin. Greece in the Making: 1200 – 479 BC. 2. London, Routledge, 2009. с. 101.
 17. Плиний Стари. Естествена история, XXXV, 12.
 18. Holland, T. Persian Fire, Abacus, pp.363–370 ISBN 978-0-349-11717-1
 19. Holland T. Persian Fire, p.94 ISBN 978-0-349-11717-1
 20. Категории население в Древна Гърция
 21. История на математиката, ред. А. Юшкевич, София: Наука и Изкуство, 1975, т.1. с.70 – 183
 22. Helen Gardner, pp. 126 – 132

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Затова Древна Гърция и Древна Елада са синоними
 2. по-съвременната интерпретация е егейски цивилизации
 3. първообразите на този епос са изчезнали и за тях се съди по следите, оставени в по-късния класически епос.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Ancient Greece“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.