Еклесия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Еклесия — върховен орган на държавата (Hародното събрание[1]) в Древна Гърция през нейния „Златен век“ (480-404 г.пр.Хр). В него имали право да участват всички атински граждани от мъжки пол, навършили пълнолетие(20 години),без ограничение с ценз. Всеки гражданин имал право да внесе в народното събрание каквото и да било предложение или законопроект и дори да повдигне всякакъв въпрос. Народното събрание се свиквало веднъж месечно,а по-късно три-четири пъти в месеца. Обикновено това ставало в подножието на Акропола на равния хълм Пникс. Едва по-късно то било пренесено в театъра на Дионис. Еклесията решавала най-важните държавни работи: въпросите за войната и мира, изслушвала претенции и сключвала договори за съюз, избирала висшите длъжностни лица и приемала отчетите за тяхната дейност, разглеждала важните съдебни дела, награждавала или лишавала отделни лица от гражданство; накрая еклесията решавала най-разнообразни въпроси от текущия политически живот. Гласуването се извършвало чрез вдигане на ръце. В еклесията се избирали ежегодно (чрез жребий) членовете на Булето,орган,подготвящ решенията ѝ. Народните събрания били свиквани от дежурната притания, а нейният председател председателствал и в народното събрание.

Народното събрание започнало активно да влияе върху хода на държавното управление.

  1. Ученик, 5 клас