Десет изгубени колена

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Десетте изгубени колена са десет от дванайсетте израилски племена, които са изселени от Израилското царство при неговото завладяване от Асирия около 722 година пр.н.е. - т.нар. Асирийски плен.

Темата за десетте изгубени колена се появява в литературата в следбиблейския период и е развита в множество апокрифни текстове. За различни етнически групи се твърди, че произлизат от изгубените колена, а някои религиозни движения поддържат хилиастичния възглед за тяхното завръщане при идването на Месията. Съвременната историческа наука не намира потвърждение на легендите за десетте изгубени колена.