Направо към съдържанието

Дифтонг

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дифтонг (на старогръцки: δί-φθογγον, δί-φθογγος, от δίς (δῐ-) – „двукратно“ + φθόγγος – „глас, звук“, буквално „с два звука“ или „с два тона“), бълг. двугласна, е комбинация от две съседни гласни в една сричка. Обикновено в състава на дифтонга единия из компонентите е сричкообразуващ. Ако това е първият компонент, то такъв дифтонг се нарича низходящ, а ако това е вторият – възходящ. В ролята на несричкови компоненти най-често влизат съответствията на затворените гласни, тоест [w] и [j], както е например в английското [kaɪt] „хвърчило“ или loʊ „нисък“. Срещат се и други варианти, като например в староанглийския език е имало низходящи дифтонги [æa] и [æo]. Рядко се срещат и равновесни дифтонги, както е например в латвийския и нивх.

В писмеността често се обозначават чрез диграфи – устойчиви съчетания на две букви, които се четат еднакво в практически всички случаи. При това, произношението на тези букви не съвпада с тяхното произношение в азбуката.

Пример:

 • В немския език има дифтонг -eu-. Според азбуката, „e“ обозначава звука „e“, a „u“ обозначава звука „у“, но дифтонгът се произнася като „ой“: euro (евро) се произнася като [о̀йро].

В повечето езици по света не присъстват дифтонги.[1]

Чешки[редактиране | редактиране на кода]

В чешкия език съществуват три дифтонга:

 • /aʊ̯/ като в auto (почти изключително в думите от чужд произход)
 • /eʊ̯/ като в euro (само в думите от чужд произход)
 • /oʊ̯/ като в koule

Групите гласни ia, ie, ii, io и iu в чуждите думите не се разглеждат като дифтонги, а се произнасят като /j/ между гласни [ɪja, ɪjɛ, ɪjɪ, ɪjo, ɪju].

Нидерландски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в нидерландския език:

 • /ai/ като в draai
 • /ei/ като в zee
 • /eu/ като в sneeuw
 • /iu/ като в nieuw
 • /oi/ като в mooi
 • /ɛi/ като в eikel, ijs
 • /ʌu/ като в koude
 • /œʏ/ като в huis

Английски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в американския вариант на английския език:

Дифтонги в британския вариант:

 • /əʊ/ като в hope
 • /aʊ/ като в house
 • /aɪ/ като в kite
 • /eɪ/ като в same
 • /ɔɪ/ като в join
 • /ɪə/ като в fear
 • /ɛə/ като в hair (в съвременното произношение това обикновено е дълга гласна /ɛː/)
 • /ʊə/ като в poor

Дифтонги в австралийския вариант:

Арменски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в арменския език:

 • /jɑ/ като в սենեակ (sɛnjɑk)
 • /jɛ/ като в երազ (jɛɾɑz)
 • /jə/ като в հայը (hɑjə)
 • /ji/ като в մայիս (mɑjis)
 • /jo/ като в եօթը (jotʰə)
 • /ju/ като в կայուն (kɑjun)
 • /aj/ като в մայր (majɾ)
 • /ej/ като в թէյ (tʰej)
 • /uj/ като в քոյր (kʰujɾ)

Фарьорски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги във фарьорския език:

 • /ai/ като в bein
 • /au/ като в havn
 • /ɛa/ като в har, mær
 • /ɛi/ като в hey
 • /ɛu/ като в nevnd
 • /œu/ като в nøvn
 • /ʉu/ като в hús
 • /ʊi/ като в mín, ,
 • /ɔa/ като в ráð
 • /ɔi/ като в hoyra
 • /ɔu/ като в sól, ovn

Фински[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги във финския език:

 • /ai/ като в laiva
 • /ei/ като в keinu
 • /oi/ като в poika
 • /ui/ като в uida
 • /yi/ като в lyijy
 • /æi/ като в äiti
 • /øi/ като в öisin
 • /au/ като в rauha
 • /eu/ като в leuto
 • /iu/ като в viulu
 • /ou/ като в koulu
 • /ey/ като в leyhyä
 • /iy/ като в siistiytyä
 • /æy/ като в täysi
 • /øy/ като в löytää
 • /ie/ като в kieli
 • /uo/ като в suo
 • /yø/ като в

Латвийски[редактиране | редактиране на кода]

В съвременния латвийски език съществуват 10 дифтонга:

 • / ie / като в iela
 • / uo / като в skola
 • / ai / като в laiva
 • / au / като в auto
 • / ei / като в meita
 • / eu / като в името Euģenija
 • / iu / като в triumfs
 • / oi / като в boikots
 • / ou /
 • / u / като в местоимението tev

Естонски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в естонския език:

низходящи
 • /ae/ като в laev
 • /ai/ като в vaip
 • /ao/ като в kaotus
 • /au/ като в saun
 • /ea/ като в eakas
 • /ei/ като в leib
 • /eo/ като в peoleo
 • /eu/ като в neutron
 • /iu/ като в kiusama
 • /oa/ като в oad
 • /oe/ като в poeg
 • /oi/ като в koi
 • /ui/ като в kuidas
 • /ye/ като в püeliit
 • /yi/ като в lüüa
 • /yø/ като в püörröa
 • /æe/ като в päev
 • /æi/ като в käima
 • /æo/ като в näotu
 • /æu/ като в räuskama
 • /øa/ като в söakus
 • /øe/ като в söeke
 • /øi/ като в öine
 • /ɯe/ като в nõel
 • /ɯi/ като в põime
 • /ɯo/ като в lõoke
 • /ɯu/ като в õun
възходящи

Френски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги във френския език:

 • /wa/ като в roi
 • /wi/ като в oui
 • /ɥi/ като в huit
 • /jɛ̃/ като в bien
 • /jɛ/ като в Ariège
 • /aj/ като в Travail
 • /ej/ като в Marseille
 • /œj/ като в Feuille
 • /uj/ като в Grenouille

Всички тези се считат за съчетания на гласна и полугласна.

Немски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в немския език:

Някои дифтонги от бернския диалект на швейцарския немски:

Виетнамски[редактиране | редактиране на кода]

Във виетнамския език се различават три дифтонга: ia (iə[2] или iʌ[3]), ưa (ɨə[2] или ɨʌ[3]), ua (uə[2] или uʌ[3]). Всички те са низходящи.

Исландски[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в исландския език:

Норвежки[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в норвежкия език:

Съществува и дифтонг /ʉʏ/, но той се среща само в думата hui от израза i hui og hast „в голяма бързина“.

Италиански[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в италианския език:

низходящи
 • /ai/ като в avrai
 • /ei/ като в dei
 • /ɛi/ като в direi
 • /oi/ като в voi
 • /ɔi/ като в poi
 • /au/ като в pausa
 • /eu/ като в Europa
 • /ɛu/ като в feudo
възходящи
 • /ja/ като в piano
 • /je/ като в ateniese
 • /jɛ/ като в piede
 • /jo/ като в fiore
 • /jɔ/ като в piove
 • /ju/ като в più
 • /wa/ като в guado
 • /we/ като в quello
 • /wɛ/ като в guerra
 • /wi/ като в qui
 • /wo/ като в liquore
 • /wɔ/ като в nuoto

Северносаамски[редактиране | редактиране на кода]

Системата дифтонги в северносаамския език е различна в различните диалекти. Диалектите на Западен Финмарк имат четири дифтонга:

 • /eæ/ като в leat
 • /ie/ като в giella
 • /oa/ като в boahtit
 • /uo/ като в vuodjat

В количествено отношение северносаамският притежава три вида дифтонга: дълги, кратки и крайноударени. Дължината на дифтонгите не се обозначава писмено.

Португалски[редактиране | редактиране на кода]

Низходящите дифтонги със слаба гласна /i/ и /u/ се срещат често в португалския език. Възходящите дифтонги със слаба гласна /i/ и /u/ се срещат по-рядко и много от тях могат да бъдат квалифицирани като хиатуси (например fé-rias (като дифтонг) и fé-ri-as (като хиатус): и двата варианта са граматически допустими). Съществуват и трифтонги (например /uai/ като в Paraguai, или /iau/ като в miau). Могат да се срещат и по-дълги последователности от гласни, но те се квалифицират като проста последователност от гласни и дифтонги. Както при монофтонгите, дифтонгите се делят на две групи: орални и назални.

В португалския се различават:

орални низходящи дифтонги
 • /ai/ като в pai
 • /ei/ като в peito
 • /ɛi/ като в papéis (бразилски)
 • /oi/ като в coisa
 • /ɔi/ като в mói
 • /ui/ като в fui
 • /au/ като в mau
 • /eu/ като в seu
 • /ɛu/ като в céu
 • /ou/ като в roupa (в някои бразилски и северни португалски диалекти)
 • /ae/ като в Caetano
орални възходящи дифтонги
 • /ia/ като в férias
 • /ie/ като в série
 • /io/ като в sério
 • /iu/ като в viu
 • /ea/ като в áurea
 • /eo/ като в cetáceo
 • /oa/ като в nódoa
 • /ua/ като в água
 • /ue/ като в agüentar
 • /uo/ като в quota
назални дифтонги

Румънски[редактиране | редактиране на кода]

В румънския език при низходящите дифтонги се срещат две полугласни, а при възходящите – четири.

низходящи
 • /aj/ като в mai
 • /aw/ като в dau
 • /ej/ като в lei
 • /ew/ като в leu
 • /ij/ като в mii
 • /iw/ като в fiu
 • /oj/ като в goi
 • /ow/ като в nou
 • /uj/ като в pui
 • /əj/ като в răi
 • /əw/ като в rău
 • /ɨj/ като в câine
 • /ɨw/ като в râu
възходящи

Испански[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги в испанския език:

низходящи
 • /ai/ като в hay
 • /ei/ като в rey
 • /oi/ като в hoy
 • /ui/ като в muy
 • /au/ като в jaula
 • /eu/ като в feudo
възходящи
 • /ja/ като в comedia
 • /je/ като в tierra
 • /jo/ като в dio
 • /ju/ като в ciudad
 • /wa/ като в guante
 • /we/ като в fuego
 • /wi/ като в pingüino
 • /wo/ като в ambiguo

Отсъствие на дифтонги[редактиране | редактиране на кода]

Дифтонги, по правило, не присъстват в унгарския, японския и руския език.[4] Поради тази причина, при заимстването на дифтонг в тези езици, той обикновено се разбива на два монофтонга или несричковата гласна се превръща в съгласна. Например, на немски: Faust в руския се превръща в двусричково „Фауст“.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. John Laver. Principles of Phonetics. 1994. ISBN 9780521456555. с. 285.
 2. а б в Nguyễn, Đình-Hoà. Vietnamese: Tiếng Việt không son phấn. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1997. ISBN 1-55619-733-0.
 3. а б в Ngô Như Bình. Elementary Vietnamese. Boston, Massachusetts, Tuttle Publishing, 1999. ISBN 0-8048-3207-2.
 4. Реформатский А.А. Введение в языкознание. 5. Москва, Аспект Пресс, 2004. ISBN 5-7567-0326-8. с. 536.