Единен граждански номер

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Единният граждански номер (съкратено ЕГН, е-ге-не) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Единният граждански номер е въведен през 1977 г. [1]

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Първите шест цифри съответстват на датата на раждане (ГГММДД). Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, могат да се кодират единствено годините между 1900 и 1999. Останалите години се представят по следния начин:

  • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
  • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Следващите три цифри (седма, осма и девета) са информация за областта в България и поредността на раждането, като деветата е четна за момче, и нечетна за момиче. Седмата и осмата са случайно генерирани според града.

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

  1. Всяка цифра се умножава със съответното ѝ тегло (виж таблицата)
  2. Получените произведения се сумират
  3. Сумата се дели на 11 с остатък.
  4. Ако остатъкът от делението е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе за контрол се взима цифрата 0.
  5. Контролната цифра трябва да е същата като последната цифра от ЕГН-то. Иначе ЕГН-то е невалидно.
Тегла на отделните цифри в ЕГН
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тегло 2 4 8 5 10 9 7 3 6

Пример: 6101047500 – Мъж, с дата на раждане 04.01.1961 г.
Забележка: ЕГН е коректен, но такова лице не съществува.

Месторождение[редактиране | редактиране на кода]

Поради съществувалата в продължение на много години практика на общинските подразделения на ЕСГРАОН да се раздават листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове, то по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин. Други отдели на ЕСГРАОН направо сумират поредния номер на раждане с последните 3 цифри от ЕКНМ и прибавят единица в зависимост от пола на детето. Споменатата практика се отрича от служителите на ЕСГРАОН, но въпреки това често се използва от правоохранителните органи за бърза проверка на валидността на документи за самоличност.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]