Направо към съдържанието

Единен граждански номер

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Едѝнният грàждански нòмер (съкратено ЕГН, е-ге-не) представлява 10-цифрен низ от няколко числа, който е уникален за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Единният граждански номер е въведен през 1977 г.[1]

Структура

Първите шест цифри съответстват на датата на раждане (ГГММДД). Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, те могат да означават години от различни векове, например 08 може да се отнася за 1908 и 2008 г. За еднозначно определяне на датата се кодира по различен начин месецът. Той се представя с цифрите му само за годините от 1900 до 1999. За останалите години месецът се кодира по следния начин:

 • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
 • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Следващите три цифри (седма, осма и девета) са информация за областта в България и поредността на раждането, като седмата и осмата са случайно генерирани според региона, а деветата е нечетна за момиче, и четна за момче.

Регион/Област Отделени номера
Благоевград от 000 до 043
Бургас от 044 до 093
Варна от 094 до 139
Велико Търново от 140 до 169
Видин от 170 до 183
Враца от 184 до 217
Габрово от 218 до 233
Кърджали от 234 до 281
Кюстендил от 282 до 301
Ловеч от 302 до 319
Монтана от 320 до 341
Пазарджик от 342 до 377
Перник от 378 до 395
Плевен от 396 до 435
Пловдив от 436 до 501
Регион/Област Отделени номера
Разград от 502 до 527
Русе от 528 до 555
Силистра от 556 до 575
Сливен от 576 до 601
Смолян от 602 до 623
София – град от 624 до 721
София – окръг от 722 до 751
Стара Загора от 752 до 789
Добрич (Толбухин) от 790 до 821
Търговище от 822 до 843
Хасково от 844 до 871
Шумен от 872 до 903
Ямбол от 904 до 925
Друг/Неизвестен от 926 до 999

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

 1. Всяка от първите девет цифри се умножава по съответното ѝ тегло от таблицата на теглата и резултатите се сумират;
 2. Получената сума се дели на 11 с остатък;
 3. Ако остатъкът от крайното пресмятане (т. 3 долу) е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе за контролна се взема цифрата 0.

Теглата са съответните степени на двойката, редуцирани по модул 11: [2]


Таблица на теглата

Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Множител 0 0 0 1 2 5 11 23 46
Тегло x2 x4 x8 x5 x10 x9 x7 x3 x6

Пример: 6101057509 – мъж, с дата на раждане 5 януари 1961 г.
Забележка: ЕГН е коректен, но такова лице не съществува.

Изчисляване на контролната цифра в примера:

 1. 6*2 + 1*4 + 0*8 + 1*5 + 0*10 + 5*9 + 7*7 + 5*3 + 0*6 = 130;
 2. Делим получената сума на 11 и получаваме дроб: 130/11 = 11,(81);
 3. За да намерим остатъка, умножаваме цялата част от получената дроб по 11 и изваждаме резултата от първоначалната сума: 130 - 11*11 = 9;
 4. Kонтролната цифра е 9.

Така цялостната структура на ЕГН се получава във вида:
ГГММДДННПК,
където ГГ са последните 2 цифри от годината на раждане 00 – 99;
ММ е месецът на раждане 01 – 12 (съответно ММ+20 преди 1900 г. или ММ+40 от 2000–2099 г.);
ДД е денят на раждане от месеца 01 –31;
ННП – отделèн номер за поредност на раждането по регион (област) и пол (П – нечетно за жена и четно за мъж) 000 – 999;
К – контролна цифра, получена като теглова сума на останалите девет, редуцирана по модул 11.

Примери

Случайно генерирани ЕГН:

 • 0011113966 е ЕГН на мъж, роден на 11 ноември 1900 г. в регион Плевен, като е първото момче, родено в този ден и регион;
 • 0404271406 е ЕГН на мъж, роден на 27 април 1904 г. в регион Велико Търново като е бил първото момче родено в този ден и регион
 • 1012191435 е ЕГН на жена, родена на 19 декември 1910 г. в регион Велико Търново като преди нея в този ден и регион се е родило 1 момиче;
 • 1302203993 е ЕГН на жена, родена на 20 февруари 1913 г. в регион Плевен като преди нея в този ден и регион се е родило 1 момиче;
 • 2502191464 е ЕГН на мъж, роден на 19 февруари 1925 г. в регион Велико Търново, преди него в този ден и регион са се родили 3 момчета;
 • 0649034487 е ЕГН на мъж, роден на 3 септември 2006 г. в регион Пловдив, като преди него в този ден и регион са се родили 6 момчета;
 • 0847038794 е ЕГН на жена, родена на 3 юли 2008 г. в регион Шумен, като е четвъртото момиче, родено в този ден и регион.
 • 952324#### е ЕГН на човек, рпден на 24 март 1895 г.

Практики

Месторождение

Поради съществувалата в продължение на много години практика на общинските подразделения на ЕСГРАОН да се раздават листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове, то по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин. Други отдели на ЕСГРАОН направо сумират поредния номер на раждане с последните 3 цифри от ЕКНМ и прибавят единица в зависимост от пола на детето. Има и случаи от миналото на неправилно оформени ЕГН по местоживеене, а не по месторождение на лица, родени далеч преди въвеждането на ЕГН, като от службите по местоживеене са използвани свободни числа от 7-а, 8-а и 9-а цифра за съответната дата. Например, 1505098271 е ЕГН на жена, родена в Шуменска област, а съдържа числото 827 за област Търговище; 3412205373 е ЕГН на жена, родена в Плевенска област, а съдържа числото 537 за Русенска област. Споменатите практики се отричат от служителите на ЕСГРАОН, но въпреки това често се използват от правоохранителните органи за бърза проверка на валидността на документи за самоличност.

Злоупотреба

Известно е, че за да преминават лесно през границите, престъпниците сменят EГН. През март 2005 г. са открити 46 такива случая.

Използването на EГН системата за идентификация поражда някои опасения за поверителността, въпреки че те официално се считат за лична информация и са защитени от закона.

Вижте също

Източници и бележки

 1. Какво означава всяка отделна цифра от ЕГН-то?, РА1, 05.01.2024.
 2. Числата, по-малки от 11 не се изменят. Числата, по-големи от 11 се намаляват с цяло число пъти по 11 и се получава остатъкът от делението им на 11.

Външни препратки