Направо към съдържанието

Елинистическа философия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Елинистична философия)

Елинистическа философия е название за философските концепции и идеи, създадени през Елинистическата епоха. Това е външна, историческа периодизация, на която не съответства специфично съдържание. Основните школи на гръцката философия са налице още преди началото на периода[1]: платонизъм, перипатетизъм, стоицизъм и епикурейство (атомизъм) изчерпват логическите възможности, а тяхното комбиниране в еклектизъм или отхвърлянето в скептицизма са вторични. Запазеният материал от епохата е съвсем оскъден, така че представите идват главно от по-късни източници, които не дават реална представа. Например гръцкият стоицизъм е пълноценна философска ситема, от която римският стоицизъм запазва единствено етиката; аналогично е възприятието на Лукреций за философията на Епикур.

Елинистическите философи стават особено популярни благодарение на възгледите си за съдбата, боговете, мястото на човека в света и неговото предназначение. Пирон и последователите му се прославят със своето скептическо съмнение, киниците – с оспорването на общоприетите представи за добрия живот и утвърждаването на аскетичния отказ от лукса, богатството, славата. Стоиците и епикурейците възраждат идеите за света и природата на древните гръцки мислители-материалисти – Левкип, Демокрит, Хераклит и ги обвързват с обсъждането на въпросите за щастието, смисъла на живота, свободата и страха от смъртта.

Философски школи и течения през еленистическа философия са:

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Радев Р., Антична философия, част 3: философията през еленистичния период, Стара Загора: Идея, 1994; първите четири глави от тази част са за основните школи и една допълнително е посветена на скептицизма. (сс.535-631)

Допълнителна литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Kelly Arenson (Ed.), The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy, London 2020
  • Keimpe Algra et al., The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Cambridge University Press, 1999
  • Ради Радев. Философията на елинизма. София: Наука и изкуство, 1973.
  • Бъртранд Ръсел.(1944) История на западната философия, т.1: Антична философия,София: Христо Ботев, 1994.
  • Едуард Зелер. (1902) Outlines of the history of Greek philosophy. Routledge, 2014.
  • Хегел, История на философията, т. 1, София: Наука и изкуство, 1982.
  • Авъл Гелий. Атически нощи, Съст. А. Николова. Прев. Вл. Атанасов. София: Наука и изкуство, 1985.