Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) осигурява упражняването на независимата одиторска професия на регистрираните одитори в интерес на обществото.

Институтът организира и ръководи професионалната дейност на своите членове, като организира и провежда изпитите на кандидатите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител, регистрира одиторите, издава свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с развитието и популяризирането на одиторската професия, контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на своите членове, организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ и други съпътстващи области.

ИДЕС е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт- счетоводители в България. ИДЕС е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.

Квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител“ е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно Закона за независимия финансов одит всички дипломирани експерт- счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията.

История[редактиране | редактиране на кода]

Историята на дейността по независим финансов одит в България стартира от 1931 г. с приемането на Закон за института на заклетите експерт-счетоводители. Законът е утвърден с Указ № 24 на НВ Цар Борис III, обнародван в ДВ бр.11 от 17 април 1931 г. България е от първите осем страни в света по законово регламентиране на одиторската професия и формирането на национална професионална организация.

Институтът на заклетите експерт-счетоводители съществува до 1948 г., когато е закрит на основание чл.50 от първия български Закон за счетоводството.

Институцията на независимия финансов контрол е възстановена през 1991 г. в нова форма и наименование – AДЕС (Асоциация на дипломираните експерт счетоводители), с приетия от Великото народно събрание Закон за счетоводството (втори за България). През 1996 АДЕС се преименува на ИДЕС.

Председатели[редактиране | редактиране на кода]

от до председател
1931 г. 1944 г. проф. д-р Димитър Добрев
1944 г. 1948 г. проф. д-р Станчо Чолаков
1991 г. 1996 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев
1996 г. 2002 г. доц. д-р Стоян Дурин
2002 г. 2004 г. доц. д-р Симеон Милев
2004 г. 2011 г. проф. д-р Михаил Динев
2011 г. 2017 г. Бойко Костов
2017 г. - Васко Райчев

Членове[редактиране | редактиране на кода]

Общият брой на регистрираните одитори (до 1948 г. – заклетите експерт-счетоводители) е:

към 31.12.1931 г.

333 заклети екперт-счетоводители

към 31.12.1939 г.

595 заклети експерт-счетоводители

към 31.12.1945 г.

609 заклети експерт-счетоводители

към 31.12.1991 г.

54 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.1996 г.

308 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.2001 г.

513 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.2006 г.

574 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.2011 г.

659 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.2013 г.

691 дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

към 31.12.2019 г. 708 дипломирани ескперт-счетоводители, регистрирани одитори

Публичен надзор[редактиране | редактиране на кода]

Публичният надзор над дейността на регистрираните одитори се осъществява от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Тя е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в град София.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Официален сайт на ИДЕС;
  • Юбилейно издание Годишник на ИДЕС;