Интерференция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Интерференция (на английски: interference, interfere — сблъскване, намеса; на латински: ferio - удрям, поразявам). Интерференция - явление, при което в резултат на наслагването на две (или повече) вълни, се получава увеличение на амплитудата на резултантната вълна в едни области и намаление - в други. гребен + гребен = интерференчен максимум гребен + дол = интерференчен минимум

  • Интерференция (физика) във физиката:
  • Интерференция в психологията — термин, обозначаващ взаимното заглушаване/унищожаване на едновременно протичащи психически процеси; тя се обуславя от ограничения обем на възможностите за разпределяне на вниманието;Забравянето се появява, защото възпроизвеждането на определени думи пречи на това на други думи.Ретроактивна интерференция се причинява от дейност станала след, като нещо е научено, но преди да се поиска от нас да си го спомним.Проактивна интерференция когато интерфериращия материал се представя преди, а не след научаването на този който трябва да се запомни.


  • Интерференция в биологията:
    • Интерференция в ботаниката — вариант на конкуренцията; неблагоприятни взаимодействия, възникващи при наличието на близки съседи от един и същ или близки видове
    • Интерференция в зоологията — подтискане или унищожаване от страна на животни на животни от един и същи вид;
Портал В Портал Психология можете да намерите още много страници свързани с темата психология.