Конвенция на западните слависти

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Конвенция на западните слависти се нарича система за транслитерация на българска кирилица с латиница.

Този термин е използван, например, от Вал Тодоров в конвертиращата му програма[1] (написана през 1996 г.), както и в коментара му към програмата[2] Архив на оригинала от 2005-03-23 в Wayback Machine.. Тази система е предложена за стандарт от Димитър Скордев[3] в отговор на инициативата на БАН за въвеждане на стандарти за транслитерация между кирилица и латиница и за фонетична клавиатура[4].

Конвенцията на западните слависти е компромисен вариант на система за транслитерация, която е близка до тази на Стандарта за транслитерация на имена (в личните карти и паспортите), дадена в Постановление на МС 61/02.04.1999 и 10/11.02.2000. За разлика от посочения стандарт обаче тази система използва за база комбинирано графичните системи на някои славянски езици и на английски, по което се доближава до официалния стандарт за транслитерация на български имена с латиница от 1956 г.

Характерни особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Основната част от буквите се кодират по начин, който в общи линии се възприема от всички системи за транслитерация на кирилицата с латиница:
А A Е E Л L П P У U
Б B З Z М M Р R Ф F
Г G И I Н N С S Х H
Д D К K О O Т T
 • Няколко букви, за които в различни системи за транслитерация се използват различни знаци, се кодират по следния начин:
В V Ц C Й J Ь J Ъ Y
 • Някои характерни букви от кирилицата се транслитерират с двубуквени съчетания:
Ч CH Ж ZH Ш SH Ю JU Я JA
 • Буквата Щ се транслитерира с SHT

Таблица на съответствията[редактиране | редактиране на кода]

Следва пълна таблица на съответствията между кирилица и латиница според конвенцията на западните слависти:

А = A И = I Р = R Ш = SH
Б = B Й = J С = S Щ = SHT
В = V К = K Т = T Ъ = Y
Г = G Л = L У = U Ь = J
Д = D М = M Ф = F Ю = JU
Е = E Н = N Х = H Я = JA
Ж = ZH О = O Ц = C ДЗ = DZ
З = Z П = P Ч = CH ДЖ = DZH

Предимства и недостатъци[редактиране | редактиране на кода]

Предимства[редактиране | редактиране на кода]

Конвенцията на западните слависти има следните предимства пред редица други системи за транслитерация на българската кирилица с латиница:

 • Не се използват цифри за кодиране на букви
 • Не се използват диакритични знаци
 • Различава отделна буква за ъ

Недостатъци[редактиране | редактиране на кода]

 • За редица букви се използват дву- и трибуквени съчетания (за ж, ч, ш се използват съчетания zh, ch, sh; за ю, яju, ja, а за щsht).
 • За ъ се използва y (игрек, уай), която от хора, незнаещи български, не би се прочела правилно. За избора му обаче се дава обяснение с близостта на звученето на Ъ до това на руското Ы, което обикновено се отбелязва в латиницата с Y, или с мястото на Ъ на фонетичната клавиатура[5].
 • За й и ь се използва една и съща буква – j.
 • Не се различават буквосъчетания от вида сх от съответствията на буквите, напр. ш. За такива случаи обаче в един вариант на системата се използва апостроф за разделяне на словосъчетанието, напр. схема = s’hema

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]