Макроеволюция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Макроеволюция е еволюция, която протича в отделни генофондове.[1] Обект на макроеволюционните изследвания са еволюцонните процеси на или над ниво вид, за разлика от микроеволюцията[2], която обозначава по-малки еволюционни промени (обикновено описвани като промени в алелните честоти) в рамките на един вид или една популация.

Процесът на възникване на нови видове може да попадне в обсега и на микро-, и на макроеволюцията, в зависимост от силите, които се смята, че го движат. Палеонтологията, еволюционната биология на развитието, сравнителната геномика и геномната филостратиграфия са полетата на научни изследвания, които дават доказателства за характерните особености и за процесите, които могат да бъдат класифицирани като макроеволюция. Пример за макроеволюция е появата на пера по време на еволюцията на птиците от една група динозаври (подотдел Theropoda).

Макроеволюцията като явление се приема от почти всички представители на научната общност, с изключение на малобройна група учени, които оспорват нейното съществуване или степента на реалното ѝ действие.[3][4] Вижданията на тази група учени често са свързани с антиеволюционата позиция на религиозни общности, които се опитват да направят разлика между микро- и макроеволиция, изказвайки разнообразни хипотези, които не се приемат за научни от научните организации, една от които е Американската асоциация за научен прогрес [5]

Произход на термина[редактиране | редактиране на кода]

Термините „микроеволюция“ и „макроеволюция“ се появяват за пръв път през 1927 г. в труда на руския ентомолог Юри Филипченко „Variabilität und Variation“ (в превод от оригинала на немски език – „Изменчивост и вариране“).[6] От възникването на двата термина тяхната дефиниция е претърпяла множество редакции и дори тяхната употреба се избягва от учените, които предпочитат да говорят за биологичната еволюция като един-единствен процес.[6]

Макроеволюцията в контекста на съвременната теория за еволюцията[редактиране | редактиране на кода]

В съвременната теория за еволюцията, макроеволюцията се разбира като общо следствие на микроеволюцията. Разликата между микро- и макроеволюцията не е фундаментална, а се дължи единствено на времето и мащаба. Времето обаче не е задължителен разграничителен фактор – възможно е макроеволюция да настъпи без постепенно натрупване на малки промени, например при дупликация на целия геном.

Макроеволюцията със сигурност представлява еволюция на или над ниво вид. В научните среди остава спорен въпросът, дали тя е краен продукт на микроеволюционните процеси или освен това съществува и друг набор от процеси, които водят до промени и белези от по-висок порядък.[6]

Критика на макроеволюцията[редактиране | редактиране на кода]

Терминът „макроеволюция“ често се употребява в контекста на спора „Сътворение или еволюция?“ от креационистите, които твърдят, че съществува съществена разлика между еволюционните промени, наблюдавани в полеви или лабораторни условия и мащабните макроеволюционни промени, за които според тях учените вярват, че са били нужни хиляди или милиони години.[7] С други думи, креационистите приемат, че еволюционните промени са възможни в рамките на видовете (в смисъла на „микроеволюция“), но отричат възможността един вид да еволюира в друг (т.е.„макроеволюцията“).[1]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б Matzke, Nicholas J. and Paul R. Gross. 2006. Analyzing Critical Analysis: The Fallback Antievolutionist Strategy. In Eugenie Scott and Glenn Branch, Not in Our Classrooms: Why Intelligent Design is Wrong for Our Schools, Beacon Press, Boston ISBN 0807032786
  2. Dobzhansky, Theodosius Grigorievich (1937). Genetics and the origin of species. LC QH366.D6., p12
  3. Kitzmiller v. Dover Area School District, Memorandum Opinion Page 83.
  4. Mark Isaak (2004). CB901: No Macroevolution. Index to Creationist Claims. TalkOrigins Archive. Посетен на 17 август 2008.
  5. Комюнике на Американската асоциация за научен прогрес.
  6. а б в Wilkins, John. Macroevolution. Its Definition, Philosophy and History. 2006.
  7. www.talkorigins.org

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]