Направо към съдържанието

Макроеволюция

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Макроеволюция е еволюция, която протича в отделни генофондове.[1] Обект на макроеволюционните изследвания са еволюцонните процеси на или над ниво вид, за разлика от микроеволюцията[2], която обозначава по-малки еволюционни промени (обикновено описвани като промени в алелните честоти) в рамките на един вид или една популация.

Процесът на възникване на нови видове може да попадне в обсега и на микро-, и на макроеволюцията, в зависимост от силите, които се смята, че го движат. Палеонтологията, еволюционната биология на развитието, сравнителната геномика и геномната филостратиграфия са полетата на научни изследвания, които дават доказателства за характерните особености и за процесите, които могат да бъдат класифицирани като макроеволюция. Пример за макроеволюция е появата на пера по време на еволюцията на птиците от една група динозаври (подотдел Theropoda).

Макроеволюцията като явление се приема от почти всички представители на научната общност, с изключение на малобройна група учени, които оспорват нейното съществуване или степента на реалното ѝ действие.[3][4] Вижданията на тази група учени често са свързани с антиеволюционата позиция на религиозни общности, които се опитват да направят разлика между микро- и макроеволиция, изказвайки разнообразни хипотези, които не се приемат за научни от научните организации, една от които е Американската асоциация за научен прогрес [5]

Произход на термина[редактиране | редактиране на кода]

Термините „микроеволюция“ и „макроеволюция“ се появяват за пръв път през 1927 г. в труда на руския ентомолог Юри Филипченко „Variabilität und Variation“ (в превод от оригинала на немски език – „Изменчивост и вариране“).[6] От възникването на двата термина тяхната дефиниция е претърпяла множество редакции и дори тяхната употреба се избягва от учените, които предпочитат да говорят за биологичната еволюция като един-единствен процес.[6]

Макроеволюцията в контекста на съвременната теория за еволюцията[редактиране | редактиране на кода]

В съвременната теория за еволюцията, макроеволюцията се разбира като общо следствие на микроеволюцията. Разликата между микро- и макроеволюцията не е фундаментална, а се дължи единствено на времето и мащаба. Времето обаче не е задължителен разграничителен фактор – възможно е макроеволюция да настъпи без постепенно натрупване на малки промени, например при дупликация на целия геном.

Макроеволюцията със сигурност представлява еволюция на или над ниво вид. В научните среди остава спорен въпросът, дали тя е краен продукт на микроеволюционните процеси или освен това съществува и друг набор от процеси, които водят до промени и белези от по-висок порядък.[6]

Критика на макроеволюцията[редактиране | редактиране на кода]

Терминът „макроеволюция“ често се употребява в контекста на спора „Сътворение или еволюция?“ от креационистите, които твърдят, че съществува съществена разлика между еволюционните промени, наблюдавани в полеви или лабораторни условия и мащабните макроеволюционни промени, за които според тях учените вярват, че са били нужни хиляди или милиони години.[7] С други думи, креационистите приемат, че еволюционните промени са възможни в рамките на видовете (в смисъла на „микроеволюция“), но отричат възможността един вид да еволюира в друг (т.е. „макроеволюцията“).[1]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б Matzke, Nicholas J. and Paul R. Gross. 2006. Analyzing Critical Analysis: The Fallback Antievolutionist Strategy. In Eugenie Scott and Glenn Branch, Not in Our Classrooms: Why Intelligent Design is Wrong for Our Schools, Beacon Press, Boston ISBN 0-8070-3278-6
  2. Dobzhansky, Theodosius Grigorievich (1937). Genetics and the origin of species. LC QH366.D6., p12
  3. Kitzmiller v. Dover Area School District, Memorandum Opinion Page 83.
  4. Mark Isaak (2004). CB901: No Macroevolution[неработеща препратка]. Index to Creationist Claims. TalkOrigins Archive. Посетен на 17 август 2008.
  5. Комюнике на Американската асоциация за научен прогрес.
  6. а б в Wilkins, John. Macroevolution. Its Definition, Philosophy and History[неработеща препратка]. 2006.
  7. www.talkorigins.org

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]