Международна скала за ядрени и радиационни събития

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Международната скала за ядрени и радиационни събития (на английски: International Nuclear and Radiological Event Scale; акроним INES) е въведена през 1990 г. от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) с цел да осигури незабавното докладване на информация, свързана с безопасността при възникването на ядрени инциденти.

Скалата има 7 нива (степени) на опасност и едно нулево ниво, означаващо липса на опасност. Скалата е логаритмична, подобно на скалата на Рихтер, и всяко ниво обозначава инцидент приблизително 10 пъти по-сериозен от предишното (по-ниско) ниво.

Скала[редактиране | редактиране на кода]

Степен Критерии за оценка на опасността Примерни събития
Население и околна среда Радиологични бариери и контрол Защита в дълбочина
Степен 7
Крупна авария
 • Голямо изпускане на радиоактивен материал с обширни последствия за здравето и околната среда, изискващи извършването на планирани и допълнителни контрамерки.
Чернобилска авария, 1986
Авария на АЕЦ Фукушима I, 2011
Степен 6
Сериозна авария
 • Значително изпускане на радиоактивен материал, което вероятно ще наложи извършването на планирани контрамерки.
Авария в ядрен комплекс Маяк, 1957
Степен 5
Авария с широки последствия
 • Ограничено изпускане на радиоактивен материал, което вероятно ще наложи извършването на някои планирани контрамерки.
 • Няколко жертви на радиация.
 • Тежки повреди на активната зона на реактора.
 • Изпускане на големи количества радиоактивен материал в инсталация с голяма вероятност за значително облъчване на населението.
Авария на Тримилния остров, 1979
Степен 4
Авария с местни последствия
 • Минимално изпускане на радиоактивен материал, което вероятно няма да доведе до изпълняването на планирани контрамерки, освен местен контрол на храните.
 • Поне една жертва на радиация.
 • Стопяване или повреждане на гориво, в резултат на което е изпуснато повече от 0,1% от инвентарното количество.
 • Изпускане на големи количества радиоактивен материал в инсталация с голяма вероятност за значително облъчване на населението.
Степен 3
Сериозен инцидент
 • Облъчване, превишаващо десет пъти допустимата годишна доза за работниците.
 • Несмъртоносен детерминиран ефект на радиацията върху здравето (напр. изгаряне).
 • Скорост на облъчване, по-голяма от 1 Sv/h в оперативната зона.
 • Сериозно радиационно замърсяване в зона, където това не е предвидено по проект, с малка вероятност за значително облъчване на населението.
 • Близко до авария събитие, при което са изчерпани мерките за безопасност.
 • Изгубен или откраднат силно радиоактивен запечатан източник.
 • Неправилно доставен, силно радиоактивен запечатан източник при липса на адекватни процедури за боравене с него.
Степен 2
Инцидент
 • Облъчване на човек от населението, превишаващо 1 mSv.
 • Облъчване на работник, превишаващо допустимата годишна доза.
 • Радиационни нива в оперативната зона, по-големи от 50 mSv/h
 • Значително радиационно замърсяване в зона, където това не е предвидено по проект.
 • Значителни откази на мерките за безопасност, но без реални последствия.
 • Намерен силно радиоактивен запечатан изоставен източник, устройство или транспортен пакет с непокътнато осигуряване на сигурността.
 • Неправилно пакетиран, силно радиоактивен запечатан източник.
Множество събития.
Степен 1
Аномалия
 • Облъчване на човек от населението, превишаващо допустимата годишна доза.
 • Минимални проблеми с част от защитата, при оставащи значителни мерки за сигурност.
 • Изгубен или откраднат източник, устройство или транспортен пакет с ниска радиационна активност.
Множество събития.
Степен 0
Събитие с отклонение под скалата
Без отношение към безопасността. Множество събития.

Статистика[редактиране | редактиране на кода]

До момента (2019 г.) има две аварии от седма степен Чернобилската авария и Авария на АЕЦ Фукушима I и една от шеста – Аварията в ядрен комплекс Маяк.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]