Направо към съдържанието

Мито

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Митото представлява косвен данък, такса или налог, определяни от страна на изпълнителната власт по отношение на вноса или износа на стоки от или в дадена държава.

Митата водят началото си от борбата между парламента и краля в Англия през XVII век, когато се приема, че монархът има право да налага такси за осъществяването на търговията. Днес те са фискални инструменти, употребявани по-често във връзка с осъществяването на конкретна икономическа политика, отколкото като средство за набиране постъпления в бюджета.

Вносните мита (митата при внос) се налагат най-често за защита на селскостопанския сектор на дадена държава или група държави (митнически съюз) с цел подпомагане на местното производство и селско стопанство от чуждестранните им конкуренти. Ефектът им се изразява в повишаването на крайната цена на вносните продукти, което ги прави по-трудно реализуеми на местния пазар. По-нататъшна стъпка при преследването на тази цел представлява и налагането на определени митнически квоти и плафони, т.е. определянето на количества вносни стоки, които могат да бъдат допуснати до даден пазар.

Износните мита (мита при износ) се налагат предимно върху износа на суровини, най-често от държави с доминиращ селскостопански сектор с цел поддържане на определено минимално ниво на международните цени и осъществяване на контрол върху предлагането на суровините. В редки случаи износните мита се налагат и върху други стоки, за да се предотврати евентуален негативен ефект върху развитието на търговията в световен мащаб. Като доказателство за това е и налагането на износни квоти както в индустриалните, така и в най-слабо развитите държави.

Таблицата с вносните мита на дадена държава или група държави се нарича митническа тарифа.

Мита и тарифи в България[редактиране | редактиране на кода]

Документ, който дава подробна информация може да бъде намерен на сайта на Агенция Митници.[1]

Кратко резюме на някои валидни към 2014 г. положения:

 • При покупки от физическо или юридическо лице извън ЕС:
  • За пратка на стойност до 15 евро не дължите мито и ДДС.
  • За пратка на стойност между 15 евро и 150 евро не дължите мито, но дължите ДДС (20%). Пратката се освобождава от митницата по ускорена процедура на едно гише.
  • За пратки над 150 евро дължите както мито, така и ДДС.
  • Алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия не подлежат на освобождаване от мита и ДДС!
 • Kолет от физическо лице – подарък от роднина:
  • Ако пратката е на стойност под 45 евро, не дължите мито и ДДС.

Дори и да не се дължи мито и ДДС, пак може да се наложи освобождаване на пратката на място от митниците. В такъв случай се заплаща само такса за обработка. При задържане на пратката на митницата се получава писмено уведомление. На гърба на уведомлението трябва да се напише личната информация (номер на лична карта, име, подпис).

"При определянето на дължимите мито и ДДС и за пратки с незначителна стойност, и за пратки от физически на физически лица, като основа се има предвид собствената стойност на стоките, без да се включват транспортни и други разходи. Задължително обаче в придружаващите документи собствената стойност трябва да е посочена на отделен ред. Ако в документите фигурира една-единствена сума, в която се включват транспорта и другите разходи, то дължимите вземания ще бъдат изчислени върху нея."

Агенция „Митници“ оказва съдействие на пощенската администрация за предоставянето на цялостна услуга, включително извършване на митническите формалности като митнически агент, с цел подобряване на обслужването на гражданите. Клиентът не е задължен да използва услугите на митнически агент, в случаите когато митническото оформяне се извършва с митническа декларация. Той може да направи това и сам, но трябва да има предвид, че носи отговорност за верността на подадената от него информация.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.customs.bg, архив на оригинала от 24 февруари 2014, https://web.archive.org/web/20140224135300/http://www.customs.bg/bg/page/299, посетен на 19 февруари 2014