Морзова азбука

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Морзова азбука
Информация
СъздателСамюъл Морз
Създаден1837 г.
Посока на писанеот ляво надясно
Морзова азбука в Общомедия

Морзовата азбука е начин за предаване на буквите чрез манипулатор (ключ) от азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени „тире“ и „точка“. Наречена е на името на нейния изобретател – американския художник Самюъл Морз, който я разработва през 1835.

Морзовата азбука е първият метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. Също така се е използвала в летището и в затворите. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея. Доказано е че при съотношение сигнал-шум 3/1 човешкото ухо може да възприеме предавания сигнал.

За единица време се приема времетраенето на късия сигнал – точката; дължината на тирето е равна на 3 единици време. Паузата между знаците в буквата е една единица време, между буквите в думата – 3 единици време, между думите – 7 единици време.

Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт)[редактиране | редактиране на кода]

Морзов ключ, немска скица от 1904 година
Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- J ·--- S ··· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двоеточие [:] ---···
B -··· K -·- T - 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
C -·-· L ·-·· U ··- 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
D -·· M -- V ···- 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
E · N W ·-- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
F ··-· O --- X -··- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
G --· P ·--· Y -·-- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
H ···· Q --·- Z --·· 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
I ·· R ·-· 0 ----- 9 ----· Знакът & [&] · ··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·

Букви, цифри, пунктуационни знаци (кирилица)[редактиране | редактиране на кода]

Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- K -·- Ф ··-· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двоеточие [:] ---···
Б -··· Л ·-·· Х ···· 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
В ·-- M -- Ц -·-· 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
Г --· Н Ч ---· 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
Д -·· O --- Ш ---- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
E · П ·--· Щ --·- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
Ж ···- Р ·-· Ъ -··- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
З --·· С ··· Ь -·-- 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
И ·· Т - Ю ··-- 9 ----· Знакът & [&] ·–··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·
Й ·--- У ··- Я ·-·- 0 ----- Знакът диез [#] -...- Сменете радиста --.- --.- -..

Съкратен цифров морзов код[редактиране | редактиране на кода]

Повечето кодирани съобщения се предават само като цифри, в групи по пет. Когато се предават само цифри е допустимо да се използва т. нар. „съкратен цифров морзов код“, който пести време и увеличава скоростта на предаване на данните. При неговото използване е задължително кореспондентите да имат договорена последователност от знаци, които се предават по стандартния морзов код и ясно обозначават началото и края на използване на съкратения код в съобщението.

Съкратен морзов код
Знак Код Знак Код
1 · 6 -
2 ·· 7 --
3 ··· 8 ---
4 ···· 9 ----
5 ····· 0 -----

SOS[редактиране | редактиране на кода]

Сигналът SOS (· · · – – – · · ·) е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите – слято, като една дълга буква.

Международна радиотелефонна азбука[редактиране | редактиране на кода]

При радиотелефонните съобщения за буквуване на думите се използва Международната радиотелефонна азбука. Когато радиоразговорите се провеждат на български език, е допустимо да се използват българските съответствия.[1]

Международна радиофонетична азбука, съответствия и морзов код[1]
Английски език Български език Морзов код
Букви и цифри Кодова дума Произношение Съответствие Поясняваща
дума
Букви
A Alpha А̀лфа А Антон • −
B Bravo Бра̀во Б Борис − • • •
C Charlie Ча̀рли Ц Цветан − • − •
D Delta Дѐлта Д Димитър − • •
E Echo Ѐко (Ѐхо) Е Елена
F Foxtrott Фо̀кстрот Ф Филип • • − •
G Golf Голф Г Георги − − •
H Hotel Хотѐл Х Христо • • • •
I India Ѝндия И Иван • •
J Juliet Джу̀лиет Й Йордан • − − −
K Kilo Кѝло К Кирил − • −
L Lima Лѝма Л Людмил • − • •
M Mike Ма̀йк М Мартин − −
N November Новѐмбър Н Николай − •
O Oscar О̀скар О Огнян − − −
P Papa Па̀па П Петър • − − •
Q Quebec Квебѐк Щ Щерю − − • −
R Romeo Ро̀мео Р Румен • − •
S Sierra Сиѐра С Стефан • • •
T Tango Та̀нго Т Тодор
U Uniform Ю̀ниформ У Уляна • • −
V Victor Вѝктор Ж Живко • • • −
W Whiskey Уѝски В Васил • − −
X X-ray Ѐксрей Ъ Ер-голям − • • −
Y Yankee Я̀нки Ь Ер-малък − • − −
Z Zulu Зу̀лу З Захари − − • •
Ч Чавдар − − − •
Ш Шипка − − − −
Ю Юлия • • − −
Я Явор • − • −
Цифри
0 Nadazero На̀дазиро 0 нула − − − − −
1 Unaone Ю̀науан 1 едно • − − − −
2 Bissotwo Бѝсоту 2 две • • − − −
3 Terrathree Тѐратрий 3 три • • • − −
4 Kartefour Ка̀ртефор 4 четири • • • • −
5 Pantafive Па̀нтафайв 5 пет • • • • •
6 Soxisix Со̀ксисикс 6 шест − • • • •
7 Setteseven Сѐттесевен 7 седем − − • • •
8 Oktoeight О̀ктоейт 8 осем − − − • •
9 Novenine Но̀венайн 9 девет − − − − •

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]