Недялко Делков

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Недялко Делков
български дендролог

Роден
Починал
26 август 1998 г. (68 г.)
Научна дейност
Област Биология

Недялко Делков е изтъкнат български дендролог.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 13 октомври 1929 г. в София. Завършва средно образование в Първа мъжка гимназия в София през 1947 година. През 1952 г. той постъпва в Лесовъдния отдел на Селскостопанската академия „Г. Димитров“ (бивш Агрономо-лесовъден факултет на Софийския университет, а година по-късно — Висш лесотехнически институт). По време на следването си той слуша лекции на такива изтъкнати специалисти, като акад. Борис Стефанов, проф. Васил Стоянов, проф. Асен Биолчев, проф. Йордан Духовников и др., известни далеч не само в България. Особено е впечатлен от лекциите и ерудицията на учения от световна класа — акад. Борис Стефанов. По-късно на него и на другия си учител-дендролог — проф. Атанас Ганчев — той посвещава първия си учебник по дендрология. Завършва ВЛТИ през 1957 г.

Н. Делков постъпва на работа във ВЛТИ на 14 ноември 1960 г. Отначало е назначен като техник в катедра „Дендрология“ (въпреки инженерното му образование), а по-късно — от 4 януари 1963 г. до 11 януари 1966 г. е инженер и старши инженер. От 1962 г. участва в провеждането на учебните занятия по дендрология като хоноруван асистент, а от 12 януари 1966 г. е редовен асистент. Избран е за доцент през 1979, а за професор — през 1989 г.

Научна работа[редактиране | редактиране на кода]

На своите студенти, колеги и последователи проф. Делков остави богато наследство от дендрологични експонати, учебни помагала, научни статии и книги. Учебникът му по дендрология претърпява три издания — през 1984, 1988 и 1992 година.

Научното наследство на проф. Делков включва над 70 научни и научно-приложни разработки.

През седемдесетте години научните интереси на проф. Делков са насочени главно към биологичните и екологични особености на източния платан (Platanus orientalis L.). През 1977 г. той завършва своята монография върху този вид и я защитава като докторска дисертация.

Също от седемдесетте години датира неговият интерес към горскостопанската рекултивация на промишлени насипи, върху който въпрос той работи почти до края на научната си дейност. Публикува много статии върху използването на дървесните видове при рекултивацията, съавтор е на една книга по тези въпроси. През 1988 г. представя и хабилитационна работа на тема: „Дендрологични аспекти на рекултивацията на промишлени насипи от добив на въглища в НР България“.

Едновременно с основните си интереси, проф. Делков написва редица други дендрологични статии, твърде разнообразни по тематика.

Книги[редактиране | редактиране на кода]

Делков, Недялко. Дендрология. София, Земиздат, 1988. с. 336.