Несъвършена конкуренция

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Несъвършената конкуренция представлява пазарна структура, при която са нарушени условията на съвършената конкуренция, която дава възможност на даден пазарен субект да влияе върху търсенето, предлагането и цената на даден продукт.

Има различни видове несъвършена конкуренция: монопол, монополистична конкуренция, олигопол, монопсон, олигопсон.

Предпоставките и причините за появата на несъвършена конкуренция са разнообразни:

  • завоюване на големи пазарни дялове от малко на брой фирми, поради обективно протичащи процеси на концентрация и централизация на капитала,
  • ограничен достъп до информация (обемът на производството и цената на изделието е фирмена тайна),
  • наличие на бариери за влизане в даден отрасъл, резултат от икономическата политика на правителството,
  • продуктова диференциация, фирмите разграничават продуктите си от тези на конкурентите.