Нуклеозид

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Азотна база Нуклеозид Дезоксинуклеоид
Chemical structure of adenine
Аденин
Chemical structure of adenosine
Аденозин
A
Chemical structure of deoxyadenosine
Дезоксиаденозин
dA
Chemical structure of guanine
Гуанин
Chemical structure of guanosine
Гуанозин
G
Chemical structure of deoxyguanosine
Дезоксигуанозин
dG
Chemical structure of thymine
Тимин
Chemical structure of 5-methyluridine
5-Метилуридин
m5U
Chemical structure of thymidine
Тимидин
dT
Chemical structure of uracil
Урацил
Chemical structure of uridine
Уридин
U
Chemical structure of deoxyuridine
Дезоксиуридин
dU
Chemical structure of cytosine
Цитозин
Chemical structure of cytidine
Цитидин
C
Chemical structure of deoxycytidine
Дезоксицитидин
dC

Нуклеозидите са гликозиламини съдържащи азотна база (често наричана за краткост база) свързани с рибоза или дезоксирибоза посредством бета-гликозидна връзка. Нуклеозидите са цитидин, уридин, аденозин, гуанозин, тимидин и инозин.

Биологична функция[редактиране | редактиране на кода]

Нуклеозидите се фосфорилират от специални ензими в клетките, наречени кинази, по първичната алкохолна група (-CH2-OH), при което се получават нуклеотиди, които са мономерните единици за синтеза на нуклеиновите киселини ДНК и РНК.