Падежи и падежни остатъци в българския език

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Падежи в българския говор[редактиране | редактиране на кода]

В българския говор е останал един-единствен падеж, като изключим именителния, който заема подлогът в изречението, и това е звателният падеж. Той се употребява, когато трябва да се назове дадено лице или даден предмет, за да отправи към него послание, заповед, молба и др.

Съществителните от мъжки род приемат окончания , или :

 • мъж – мъжо;
 • ученик – ученико;
 • кон – коню;
 • Иван – Иване;
 • сърп – сърпе;
 • вълк – вълче.

Особени са имената, които завършват на -ър. При тях имаме изпадане на гласния ъ:

 • Димитър – Димитре;
 • колобър – колобре;
 • Дувър – Дувре.

Има и изключения: катър – катъре.

Има думи, които не се скланят в звателен падеж. В тези случаи се употребява именителният падеж. Такава дума е чук.

Съществителните от женски род приемат окончания -йо и :

 • слива – сливо;
 • Мария – Марийо;
 • България – Българийо.

Звателният падеж на имената от среден род съвпада с именителния им падеж:

 • дете – дете;
 • куче – куче;
 • въже – въже.

Падежни остатъци у българския език[редактиране | редактиране на кода]

От дателен падеж[редактиране | редактиране на кода]

 • майце е остатък от дателен падеж на майка (вж. например стихотворението „Майце си“ от Христо Ботев, т.е. на съвременен български – „На майка си“);
 • мами е остатък от дателен падеж на мама; среща в народните песни („Мама Стояну думаше“);
 • Стояну е остатък от дателен падеж на Стоян; среща се в народните песни („Мама Стояну думаше“) и в поезията;
 • Изразът „тем подобни“; „тем“ (от стб. „тѣмъ“) е архаична форма от дателен падеж на показателното местоимение в м.р. мн. ч. „те“;
 • Кратките местоимения „ми“, „ти“, „му“, „ѝ“, „ни“, „ви“, „им“;
 • Дългите архаични местоимения „нему“, „ней“, „нам“, „вам“, „тям“;

От винителен падеж[редактиране | редактиране на кода]

Такива думи са: сутрин, вечер, зимъс, днес, нощес, есенес, пролетес, лятос, вред.

Пълни форми за винителен падеж: мене, тебе, него, нея, него, нас, вас, тях (пряко допълнение).

От родителен падеж[редактиране | редактиране на кода]

Такива думи са: снощи, отстрани, довечера, отръки, допъти.
Преди Христа и след Христа. Срв. с израза на руски „до эры Христа“, в превод „до ерата на Христос“.
Своего рода в смисъл на „по своя род“, „по своята същност“, „по същността си“.

От творителен падеж[редактиране | редактиране на кода]

 • тялом/телом е остатък от творителен падеж на тяло;

Други такива са: духом, чудом, посредством, пешком, пълзешком, силом, бегом, нощем, денем, сбогом, кръгом, гърбом, редом, тихом, мигом, ребром.

Думите плачешком, лежешком и тичешком представят стар творителен падеж на сегашното деятелно причастие на съответните глаголи плача, лежа и тичам.

 • Цифром, числом, словом широко се употребяват в документи, особено търговски.
 • Наречието „Сбогом“ – съ Богомь, в което „Богомь“ е склонено в творителен падеж.
 • Наречието „съвсем“ – съ вьсѣмь, в което „вьсѣмь“ е склонено в творителен падеж.

От местен падеж[редактиране | редактиране на кода]

Такива думи са: горе, отгоре, долу, отдолу, зиме, лете, утре, вкратце, есени, пролети, върху, срещу и между.

Чести грешки при употребата на падежи и падежни остатъци[редактиране | редактиране на кода]

 • При употребата на отрицателното местоимение никой в службата му на пряко допълнение погрешно се ползва именителният падеж вместо правилния винителен падеж. Пример: Нямаш право да отстъпиш ползването на тази карта на никой друг. Вярното е: Нямаш право да отстъпиш ползването на тази карта на никого другиго.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Андрейчин, Л., Петя Асенова и др. Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. С., 1983, Издателство на БАН.