Разход

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Разходът (мн. ч. – разходи) е общо понятие за изходящи парични потоци в счетоводството и в икономиката, което може да се отнася както до стопанската дейност на предприятията, така и до личните финанси на физическите лица.

Разходите на предприятието обхващат изходящи парични потоци, които възникват в хода на обичайната дейност, и такива, които не са свързани пряко с обичайната дейност – загуби.

Разходи, които възникват в хода на обичайната дейност на предприятието, могат да включват отчетната стойност на продадените активи, заплати, амортизации и други. Тези разходи обикновено представляват изходящ паричен поток или други краткотрайни или дълготрайни активи, като материални запаси, имоти, машини и съоръжения.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Национални счетоводни стандарти - общи разпоредби (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) [цитирани по чл. 4, ал. 1 от ЗАПСП]