Рибозома

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Рибозом)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Модел на рибозоми на Escherichia coli.

Рибозомите са немембранни клетъчни органели, които се срещат, както в прокариотни, така и в еукариотни клетки. Рибозомите заедно с гранулирания ендоплазмен ретикулум и апарата на Голджи участват в синтезата на клетъчни протеини. Рибозомите са изградени от две части, които са свързани помежду си с магнезиеви йони. Състоят се от рибозомна РНК и белтъци. В тях се осъществява процесът на транслация – превеждане на генетичната информация от полинуклеотидния код на нуклеиновите киселини в аминокиселинния код на белтъците.

Изградени са от две субединици – малка и голяма. Малката се състои от 1 вид рибозомна РНК и 33 протеина, а голямата от три вида рРНК (рибозомна РНК) и 49 протеина. В малката субединица има място за залавяне на иРНК (информационна РНК), П-участък за свързване с пептидил-транспортна РНК (т.е. тРНК натоварена с аминокиселина) и А-участък за свързване с аминоацил транспортна РНК (т.е. тРНК, която носи синтезираната част на пептида). В голямата субединица се намира П-участък, чрез който тРНК напуска рибозомата след пренасяне на аминокиселините. Някои участъци от голямата субединица съдържат рибозоми, които катализират образуването на пептидна връзка. Това е пример за каталитичната функция на някои РНК-и.

Нормално, неактивните рибозоми са „разглобени“ – двете субединици не контактуват помежду си. Когато започва процес на транслация с помощта на различни белтъчни фактори, се инициира сглобяване на комплекса между малката и голямата субединица върху молекула матрична РНК.

Рибозомите се сращат свободно сред цитоплазмата на клетката, или прикрепени към ЕПР (ендоплазмен ретикулум), образувайки гранулирания ЕПР (гранулиран – заради рибозомите). Обикновено рибозомите прикрепени за гаранулирания ЕПР синтезират протеини за нуждите на други клетки. Те се изнасят от клетката под формата на секрети (везикули). Протеините, синтезирани от свободните рибозоми в цитозола, са предназначени за нуждите на клетката. Свободните рибозоми в цитозола могат да бъдат единични, или свързани в групи с информационна РНК, образувайки структури, наречени полирибозоми.