Разлика между версии на „Математическа константа“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
 
== Най-често срещаните константи ==
Ще използваме съкращенията: ''И'' – ирационално число, ''А'' – алгебра, ''Т'' – трансцендентно число, мат – математика, ТЧ – теория на числата, ТХ – теория на хаоса, комб – комбинаторика, ''АИТ'' – теория на алгоритмичната информация [[Пи]]
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed standard"
|+
! Символ
! Приближена стойност
!Име
! Брой на известните цифри
|-
| align="center" | <math>\pi</math>
| {{nobr|≈ 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88}}
|пи
| align="center" |мат
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|12 100 000 000 000}}
|-
| align="center" | '''''e'''''
| {{nobr|≈ 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 50}}
| неперово число
| align="center" |мат
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|12 884 901 000}}
|-
| align="center" | <math>\sqrt{2}</math>
| {{nobr|≈ 1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 209 698 08}}
| корен квадратен от 2
| align="center" |мат
| align="center" |А, И
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|137 438 953 444}}
|-
| align="center" | <math>\sqrt{3}</math>
| {{nobr|≈ 1,732 050 807 568 877 293 527 446 341 505 872 37}}
| корен квадратен от 3
| align="center" |мат
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''γ'''''
| {{nobr|≈ 0,577 215 664 901 532 860 606 512 090 082 402 43}}
| константа на Ойлер-Маскерони
| align="center" |мат
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|108 000 000}}
|-
| align="center" | '''''φ'''''
| {{nobr|≈ 1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 12}}
| златно сечение
| align="center" |мат
| align="center" |А, И
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|3 141 000 000}}
|-
| align="center" | '''''β<sup>*</sup>'''''
| {{nobr|≈ 0,702 58}}
| константа на Ембри-Трефтен
| align="center" |ТЧ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''δ'''''
| {{nobr|≈ 4,669 201 609 102 990 671 853 203 820 466 201 61}}
| константа на Фейгенбаум
| align="center" |ТХ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''α'''''
| {{nobr|≈ 2,502 907 875 095 892 822 283 902 873 218 215 78}}
| константа на Фейгенбаум
| align="center" |ТХ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''C<sub>2</sub>'''''
| {{nobr|≈ 0,643 410 546 29}}
|константа на Каен
| align="center" |ТЧ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''C<sub>2</sub>'''''
| {{nobr|≈ 0,660 161 815 846 869 573 927 812 110 014 555 77}}
|константа на простите числа близнаци
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|5 020}}
|-
| align="center" | '''''M<sub>1</sub>'''''
| {{nobr|≈ 0,261 497 212 847 642 783 755 426 838 608 695 85}}
|константа на Мейсел-Мертенс
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1866]]; [[1874]]
| align="right" | 8010
|-
| align="center" | '''''B<sub>2</sub>'''''
| {{nobr|≈ 1,902 160 583 104}}
|константа на Брун за простите числа близнаци
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1919]]
| align="right" | 10
|-
| align="center" | '''''B<sub>4</sub>'''''
| {{nobr|≈ 0,870 588 380 0}}
|константа на Брун
| align="center" |ТЧ
|-
| align="center" |
| {{nobr|≈ 0,662 743 419 349 181 580 974 742 097 109 252 90}}
|граница на Лаплас
| align="center" |мат
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''G'''''
| {{nobr|≈ 0,915 965 594 177 219 015 054 603 514 932 384 11}}
|константа на Каталан
| align="center" |комб
| align="right" | 31 026 000 000
|-
| align="center" | '''''Λ'''''
| -1,1 · 10<sup>−11</sup> < ''Λ'' < 0.5
|константа на Брюн-Нюман
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1950]], [[1976]]
| align="right" | 0
|-
| align="center" | '''''K'''''
| {{nobr|≈ 0,764 223 653 589 220 66}}
|константа на Ландау-Рамануджан
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|30 010}}
|-
| align="center" | '''''K<sub>0</sub>'''''
| {{nobr|≈ 2,685 452 001 065}}
|константа на Хинчин
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1934]]
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''J'''''
| {{nobr|≈ 3,058 198 247 456 354 132 564 564 787 888 767...}}
|константа на Поле-Гаус
| align="center" |ТЧ
| align="right" | 10343
|-
| align="center" | '''''B´<sub>L</sub>'''''
| 1
|константа на Лежандър
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1808]]
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''λ'''''
| {{nobr|≈ 0,624 329 988 543 550 870 992 936}}
|константа на Голомб-Дикман
| align="center" |ТЧ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''μ'''''
| {{nobr|≈ 1,451 369 234 883 381 050 283 968 485 892 027}}
|константа на Рамануджан-Солднер
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" |
| align="right" | {{nobr|75 500}}
|-
| align="center" | '''''E'<sub>B</sub>'''''
| {{nobr|≈ 1,606 695 152 415 291 763}}
|константа на Ердош-Борвейн
| align="center" |ТЧ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''Ω'''''
| {{nobr|≈ 0,007 874 996 997 812 384 4}}
|константа на Хайтин
| align="center" |АИТ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''ζ(3)'''''
| {{nobr|≈ 1,202 056 903 159 594 285 399 738 161 511 449 99}}
|константа на Апери
| align="center" |ТЧ
| align="center" |И
| align="center" | [[1735]]
| align="right" | 100 000,001,000
|-
| align="center" | '''''ɯ'''''
| {{nobr|≈ 0,739 085 133 215 160 641 655 312 087 673 873 40}}
|число Дотти
| align="center" |ТХ
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''A'''''
| {{nobr|≈ 1,282 427 129 100 622 636 875 342 568 869 791 73}}
|константа на Глейшер-Кинкелин
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1860]]
| align="right" |
|-
| align="center" | '''''θ, A'''''
| {{nobr|≈ 1,306 377 883 863 080 690 468 614 492 6}}
|константа на Милс
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1947]]
| align="right" | 6850
|-
| align="center" | '''''θ, A'''''
| {{nobr|≈ 1,324 717 957 244 746 025 960 908 854 478}}
|пластично число
| align="center" |ТЧ
| align="center" |
| align="center" | [[1928]]
| align="right" |
|}
Анонимен потребител

Навигация