Разлика между версии на „Абревиатура“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
 
== Видове ==
* '''Абревиатура от [[буква|букви]]''' - абревиатура, образувана от първите букви на думите. Например:
# [[Съюз на съветските социалистически републики|СССР]] - '''С'''ъюз на '''с'''ъветските '''с'''оциалистически '''р'''епублики
# ЕСПУ - '''Е'''динно '''С'''редно '''П'''олитехническо '''У'''чилище
# [[Министерство на образованието, младежта и науката|МОМН]] - '''М'''инистерство на '''о'''бразованието, '''м'''ладежта и '''н'''ауката
 
* '''Абревиатура от [[сричка|срички]]''' - абревиатура, образувана от първите срички на думите. Например:
# [[комсомол]] - '''ком'''мунистический '''со'''юз '''мол'''одёжи
# СЕЛКООП - '''Сел'''ска '''кооп'''ерация
# ИНТРАНСМАШ - '''Ин'''ститут за '''Транс'''портни '''Маш'''ини
 
* '''Сложни абревиатури''' - когато от две думи в [[словосъчетание]]то първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Например:
# спецкурсСпецкурс - '''спец'''иализиран '''курс'''
# Домсъвет - '''Дом'''ови '''съвет'''
 
Абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, [[български език|българските]] или [[руски език|руските]] наименования на буквите (например [[КПСС]] — ''„ка пе ес ес“'') или по друг начин озвучаване на [[съгласна буква|съгласните]] (например [[НСРТ]] — ''„не се ре те“'').

Навигация