Сулпиция Старша

From Уикипедия
Jump to navigation Jump to search

Сулпиция Старша (Sulpicia) e римска поетеса по времето на император Август.

Дъщеря е на политика, оратора, поета и юриста Сервий Сулпиций Руф (консул 51 пр.н.е.), който е приятел с Цицерон. Племеница е на Марк Валерий Месала Корвин, мецен на литерурата и изкуството.

Тя е в така наречения „Месала-кръг“ на нейния чичо, в който са Тибул и Овидий.

Написала е елегии, от кото са запазени шес епиграми Corpus Tibullianum (III 13 – 18), Corpus Tibullianum (III 8 – 12), в които разказва за любовта си към Церинт (Cerinthus).

Издания[edit | edit source]

  • Tibulli Aliorumque Carminum Libri Tres. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. P. Postgate. Editio altera. Oxford 1915.
  • Johann Ferdinand Koreff: Der Sulpicia Elegien und einige elegische Fragmente anderer. Paris 1810

Външни препратки[edit | edit source]