Текст

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в рамките на текста се говори за текстови дискурс. [1]

Гаятри Спивак казва за текста и критическата, и преподавателската практика върху него, обяснявайки Жак Дерида и неговата книга За граматологията (на която е преводач на английски):

„Макар че ние обикновено казваме, че текстът е автономен и самодостатъчен, не би имало оправдаване за нашите дейности (на анализиращо или интерпретиращо четене на текста), ако не чувствахме, че текстът се е нуждаел от своята интерпретация.“[2]

Тъй като текстът е писмен, той е свързан с писмеността и нейното изучаване, макар че някои текстове се изучават като литературни текстове. Текстът следхожда речта, която е основна форма за комуникация, текстът записва речевия дискурс или мисълта, но текстът също така бива четен, той може да бъде и четен на глас. Текстът обикновено дава възможност за по-сложни езикови конструкции от говорната реч и по-лесно проследяване на мисълта на някого. В езикознанието са правени опити, които показват, че дори при четене на ум говорният апарат прави движения, които обаче са минимални и незабележими за другите, но са доловими от апаратура. Това става също и когато човек мисли (виж език и мисъл).

Текстология се нарича в някои случаи текстуалната лингвистика, текстовия лингвистичен анализ и т.н. [3], но също така текстологията е и наука в литературознанието.

Теория за текста, преподавана в училище[редактиране | редактиране на кода]

Какво е текстът? – изречения свързани: смислено; пунктуационно; граматически и интонационно

 1. Основни функции на текста. Основните функции на един текст са:
  • съобщителна (информативна)
  • въздействаща (експресивна)
  • подтикваща (апелативна)
  • естетическа (художествена)
 2. Сфери на общуване. Сферите на общуване на един текст могат да бъдат:

Тема на текста

  • Това за което се говори в текста


Какво е термин? -Дума с едно значение.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Богдан Богданов, По темата реалност или действителност в текста и извън текста, форум на проф. Богдан Богданов.
 2. Jacques Derrida, Of grammatology, lxxiv, translator's preface, JHU Press, 1998, ISBN 0-8018-5830-5
 3. Hartmann, R. R. K., Contrastive Textology: Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics. Studies in Descriptive Linguistics, Volume 5.
 4. Учебник по Български език и Литература за 6 и 7 клас, издателство Булвест 2000.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]