Устие на река Велека

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Защитена местност
„Устие на река Велека“
Устието на река Велека през май, Странджа, България.jpg
Изглед към защитената местност.
Информация
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Най-близък град Ахтопол
Данни
Площ 1511,2 хектара
Създаден 1 септември 1992 г.
Защитена местност
„Устие на река Велека“
в Общомедия

Устие на река Велека е защитена местност, обхващаща площ от 1511,2 хектара около устието на река Велека.[1]

Административно-териториално се намира в землищата на Ахтопол, Бродилово и Синеморец. Защитената местност е създадена на 1 септември 1992 г. с цел запазване на характерния ландшафт на крайбрежната зона, скалните образувания и фиорди, специфичната ксеротемна преходносредиземноморска растителност и богат животински свят. През 1999 г. и през 2007 г. е извършена промяна в режима на дейностите в защитената местност. Устие на река Велека се припокрива с Природен парк Странджа и Защитената зона по директивата за птиците Странджа.[1]

Режим на дейности[редактиране | редактиране на кода]

Река Велека

В защитената местност се:[1]

 • Забранява промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;
 • Забранява замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;
 • Забранява достъпът до пещерите в морския клиф;
 • Забранява достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;
 • Забранява плаването на всякакви съдове по р. Велека през периода 15 септември – 15 юни, а в периода 15 юни – 15 септември – плаването на всякакви съдове, с изключение на организирани туристически пътувания в отсечката от устието на реката до местността „Царското кладенче“ при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;
 • Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;
 • Забранява брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;
 • Забранява се извършването на сечи през периода 30 март – 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0,5 m; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;
 • Забранява ловът, с изключение на: див заек – през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал – от 1 октомври до 31 декември; сърна – от 1 октомври до 30 ноември; бекас – от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС – Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;
 • Забранява риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран, при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;
 • Забранява преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;
 • Забранява пашата на свине и кози, като за останалите селскостопански животни пашата там се ограничава до 0,5 гл/ha за едрия и 3 гл/ha за дребния добитък;
 • Забранява изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март – 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;
 • Забранява издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в Устие на река Велека. // Изпълнителна агенция по околна среда. Посетен на 2 юни 2017 г. (на български)