Фауна на България (монография)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Фауна на България
Автор Института по зоология
Първо издание 1950 г.
Flag of Bulgaria.svg България
Оригинален език български
Вид монография

Фауна на България е поредица от монографии съставяна от Института по зоология, а след преструктурирането на БАН – от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – в която се обединяват всички знания за българската фауна. Информацията включва морфологична характеристика, развитие, разпространение, класификация, стопанско значение и определителни таблици на видовете. Всеки том има кратка обща част в която се описва таксонът, който е предмет на книгата, като цяло и се въвежда терминологията. Следван е от специална част, в която се намират определителните таблици и информация, специфична за отделните видове.

Поредицата стартира през 1950 г. и досега са издадени 32 тома.

Книги[редактиране | редактиране на кода]

 • Том 1. Патев, П. Птиците в България. 1950, 364 с.
 • Том 2. Дренски, П. Рибите в България. 1951, 270 с.
 • Том 3. Марков, Г. Насекомоядни бозайници в България. 1957, 288 с.
 • Том 4. Дамянов, С., И. Лихарев. Сухоземни охлюви. 1975, 426 с.
 • Том 5. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 1 – Apioninae, Otiorrhynchinae. 1976, 356 с.
 • Том 6. Маринов, Т. Многочетинести червеи (Polychaeta). 1977, 260 с.
 • Том 7. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 2 – Brachyderinae, Brachycerinae, Tanymecinae, Cleoninae, Myorrhininae. 1978, 234 c.
 • Том 8. Василев, И. Растителноядни оси (Hymenoptera, Symphyta). 1978, 180 c.
 • Том 9. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 3 – Calandrinae 1. 1979, 262 c.
 • Том 10. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 4 – Calandrinae 2. 302 с.
 • Том 11. Ангелов, П. Coleoptera, Rhynchophora, Urodonidae, Anthribidae, Brenthidae, Rhinomaceridae, Attelabidae. 1981, 112 c.
 • Том 12. Йосифов, М. Heteroptera, Pentatomoidea. 1981, 206 c.
 • Том 13. Груев, Б., В. Томов. Coleoptera, Chrysomelidae. Част 1 – Orsodachninae, Zeugophorinae, Donaciinae, Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae, Eumolpinae. 1984, 220 c.
 • Том 14. Бешовски, В. Diptera, Chloropidae. 1985, 220 с.
 • Том 15. Кумански, К. Trichoptera, Annulipalpia. 1985, 244 c.
 • Том 16. Груев, Б., В. Томов. Coleoptera, Chrysomelidae. Част 2 – Chrysomelinae, Galerucinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae. 1986, 390 c.
 • Том 17. Георгиев, В. Coleoptera, Hydrocanthares. 1987, 162 с.
 • Том 18. Апостолов, А., Т. Маринов. Морски харпактикоиди. Copepoda, Harpacticoida. 1988, 384 c.
 • Том 19. Кумански, К. Trichoptera, Integripalpia. 1988, 356 c.
 • Том 20. Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. Aves. Част 1. 1990, 351 с.
 • Том 21. Колебинова, М. Acariformes, Trombidioidae, Trombiculidae, Leeuwenhoekiidae. 1992, 172 c. ISBN 954-430-037-6
 • Том 22. Атанасов, Н., Г. Длуский. Hymenoptera, Formicidae. 1992, 311 c. ISBN 954-430-038-4
 • Том 23. Бешовски, В. Insecta, Odonata. 1994, 372 c. ISBN 954-430-228-X
 • Том 24. Ангелов, П. Coleoptera, Cerambycidae. Част 1 – Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Aseminae, Cerambycinae. 1995, 206 c. ISBN 954-430-229-8
 • Том 25. Коларов, Я. Hymenoptera, Ichneumonidae. Част 1 – Pimplinae, Xoridinae, Acaeninae, Collyriinae 1997, 326 с. ISBN 954-430-388-X
 • Том 26. Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. Aves. Част 2. 1997, 427 с. ISBN 954-430-488-6
 • Том 27. Пешев, Ц., Д. Пешев, В. Попов. Mammalia. 2004, 632 с. ISBN 954-430-860-1
 • Том 28. Бешовски, В. Insecta, Diptera – Крайбрежни мухи (Ephydridae, Tethinidae, Canacidae). 2009, 421 c. ISBN 954-322-073-5
 • Tом 29. Апостолов, А. М. Copepoda, Harpacticoida (Сладководни харпактикоиди). 2010, 348 с. ISBN 954-430-919-5
 • Том 30. Божидар Иванов. Aves. Част 3. (Passeriformes). 2011, 410 с. ISBN 978-954-322-470-8
 • Том 31. Янко Коларов et al. Hymenoptera, Ichneumonidae. Част ІІTryphoninae, Eucerotinae, Adelognathinae, Lycorininae, Neorhacodinae, Orthopelmatinae. 2013, 566 с. ISBN 978-954-322-680-1
 • Том 32. Габриела Георгиева, Гергана Гечева. Иксодови кърлежи / Ixodida. 2013, 228 с. ISBN 978-954-322-585-9

Свързани издания[редактиране | редактиране на кода]

Врабчоподобни[редактиране | редактиране на кода]

След издаването на първите два тома за птиците през 1990 и 1997, разработката на най-големия разред – Врабчоподобни, се забавя значително. Авторският колектив за него е намален от четирима на двама, а разногласия по отпечатването му допълнително забавят издаването.[1] След изготвянето на тома „...първият автор [Димитър Нанкинов] предяви изисквания към отпечатването му, несъвпадащи с регламента на поредицата...“, поради което Нанкинов решава да издаде своята част от Врабчопоподобни като отделна книга, извън поредицата, през 2009 г.[1][2] Другият автор - Божидар Иванов - издава останалата разработка на Врабчоподобни като том 30 на поредицата през 2011 г. В своята книга, Нанкинов казва по случая: „За голямо съжаление, по различни причини издаването му се забави, като се наложи събраните от мен материали да бъдат публикувани в настоящата монография.“[2]

Прави впечатление и значително по-малкият брой илюстрации в двата тома за Врабчоподобни, в сравнение с предишните томове: Том 20 (40 цветни, 96 черно-бели илюстрации), Том 26 (109 цв., 54 чб.) сравнени с Том 30 (13 чб.) и Нанкинов (13 чб.). Автор на повечето илюстрации в първите два тома е художникът Георги Пчеларов, докато вторите два тома не разполагат с художник и Божидар Иванов изказва благодарност към други автори, разрешили ползването на техните илюстрации.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в Иванов, Божидар. Фауна на България, том 30. Aves, Част 3. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011. ISBN 954-430-229-8. с. 9-10.
 2. а б Нанкинов, Димитър. Изследвания върху фауната на България. Птици, Врабчоподобни. ЕТО ЕООД, 2009. ISBN 978-954-9859-44-7. с. 9.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]