Фауна на България (монография)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Фауна на България
Автор Института по зоология
Първо издание 1950 г.
Flag of Bulgaria.svg България
Оригинален език български
Вид монография

Фауна на България е монография съставяна от Института по зоология, а след преструктурирането на БАН – от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – в която се обединяват всички знания за българската фауна. Информацията включва морфологична характеристика, развитие, разпространение, класификация, стопанско значение и определителни таблици на видовете. Всеки том има кратка обща част в която се описва таксонът, който е предмет на книгата, като цяло и се въвежда терминологията. Следван е от специална част, в която се намират определителните таблици и информация, специфична за отделните видове.

Поредицата стартира през 1950 г. са издадени 32 тома.

Книги[редактиране | редактиране на кода]

 • Том 1. Патев, П. Птиците в България. 1950, 364 с.
 • Том 2. Дренски, П. Рибите в България. 1951, 270 с.
 • Том 3. Марков, Г. Насекомоядни бозайници в България. 1957, 288 с.
 • Том 4. Дамянов, С., И. Лихарев. Сухоземни охлюви. 1975, 426 с.
 • Том 5. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 1 – Apioninae, Otiorrhynchinae. 1976, 356 с.
 • Том 6. Маринов, Т. Многочетинести червеи (Polychaeta). 1977, 260 с.
 • Том 7. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 2 – Brachyderinae, Brachycerinae, Tanymecinae, Cleoninae, Myorrhininae. 1978, 234 c.
 • Том 8. Василев, И. Растителноядни оси (Hymenoptera, Symphyta). 1978, 180 c.
 • Том 9. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 3 – Calandrinae 1. 1979, 262 c.
 • Том 10. Ангелов, П. Coleoptera, Curculionidae. Част 4 – Calandrinae 2. 302 с.
 • Том 11. Ангелов, П. Coleoptera, Rhynchophora, Urodonidae, Anthribidae, Brenthidae, Rhinomaceridae, Attelabidae. 1981, 112 c.
 • Том 12. Йосифов, М. Heteroptera, Pentatomoidea. 1981, 206 c.
 • Том 13. Груев, Б., В. Томов. Coleoptera, Chrysomelidae. Част 1 – Orsodachninae, Zeugophorinae, Donaciinae, Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae, Eumolpinae. 1984, 220 c.
 • Том 14. Бешовски, В. Diptera, Chloropidae. 1985, 220 с.
 • Том 15. Кумански, К. Trichoptera, Annulipalpia. 1985, 244 c.
 • Том 16. Груев, Б., В. Томов. Coleoptera, Chrysomelidae. Част 2 – Chrysomelinae, Galerucinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae. 1986, 390 c.
 • Том 17. Георгиев, В. Coleoptera, Hydrocanthares. 1987, 162 с.
 • Том 18. Апостолов, А., Т. Маринов. Морски харпактикоиди. Copepoda, Harpacticoida. 1988, 384 c.
 • Том 19. Кумански, К. Trichoptera, Integripalpia. 1988, 356 c.
 • Том 20. Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. Aves. Част 1. 1990, 351 с.
 • Том 21. Колебинова, М. Acariformes, Trombidioidae, Trombiculidae, Leeuwenhoekiidae. 1992, 172 c. ISBN 954-430-037-6
 • Том 22. Атанасов, Н., Г. Длуский. Hymenoptera, Formicidae. 1992, 311 c. ISBN 954-430-038-4
 • Том 23. Бешовски, В. Insecta, Odonata. 1994, 372 c. ISBN 954-430-228-X
 • Том 24. Ангелов, П. Coleoptera, Cerambycidae. Част 1 – Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Aseminae, Cerambycinae. 1995, 206 c. ISBN 954-430-229-8
 • Том 25. Коларов, Я. Hymenoptera, Ichneumonidae. Част 1 – Pimplinae, Xoridinae, Acaeninae, Collyriinae 1997, 326 с. ISBN 954-430-388-X
 • Том 26. Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. Aves. Част 2. 1997, 427 с. ISBN 954-430-488-6
 • Том 27. Пешев, Ц., Д. Пешев, В. Попов. Mammalia. 2004, 632 с. ISBN 954-430-860-1
 • Том 28. Бешовски, В. Insecta, Diptera – Крайбрежни мухи (Ephydridae, Tethinidae, Canacidae). 2009, 421 c. ISBN 954-322-073-5
 • Tом 29. Апостолов, А. М. Copepoda, Harpacticoida (Сладководни харпактикоиди). 2010, 348 с. ISBN 954-430-919-5
 • Том 30. Божидар Иванов. Aves. Част 3. (Passeriformes). 2011, 410 с. ISBN 978-954-322-470-8
 • Том 31. Янко Коларов et al. Hymenoptera, Ichneumonidae. Част ІІTryphoninae, Eucerotinae, Adelognathinae, Lycorininae, Neorhacodinae, Orthopelmatinae. 2013, 566 с. ISBN 978-954-322-680-1
 • Том 32. Габриела Георгиева, Гергана Гечева. Иксодови кърлежи / Ixodida. 2013, 228 с. ISBN 978-954-322-585-9

Източници[редактиране | редактиране на кода]


Вижте също[редактиране | редактиране на кода]