Чернодробна трансплантация

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Чернодробна трансплантация[редактиране | редактиране на кода]

Чернодробна трансплантация - замяна на болен черен дроб със здрав черен дроб от донор (алографт). Най-често използваната техника е ортотопична трансплантация, при която се отстранява собственият черен дроб, а донорският се поставя на типичното място — в дясно подребрие.

Чернодробната трансплантация е техника за третиране на чернодробни заболявания в краен стадий при остра чернодробна недостатъчност. Хирургичната процедура е много трудна и варира от 4 до 18 часа.

История на чернодробната трансплантация:[редактиране | редактиране на кода]

Първата чернодробна трансплантация при човек е извършена от д-р Томас Старцл в Денвър, САЩ през 1963 година.

Резултатът от първите трансплантации е бил незадоволителен. Следват години на упорит труд за усъвършенстване на хирургичните техники, както и за намиране на подходящи средства за предотвратяване отхвърлянето на присадката. Първият краткосрочен успех е постигнат през 1967 г., когато пациент живее с присадката над една година. Следващият пробив е в края на 70- те години, когато се доказва, че комбинацията кортикостероиди и азатиоприн значително удължава живота на трансплантираните, а откриването на Циклоспорина като имуносупресор през 1979 води до рязко повишаване на едногодишната преживяемост ( 65 % ). Въвежда се и така наречения UW ( University of Wisconsin ) разтвор, който позволява по- продължително съхраняване на трупен черен дроб.

През 1983 година в САЩ признават чернодробната трансплантация за лечебен, а не за експериментален метод. В резултат на това, все повече центрове създават собствени програми за чернодробна трансплантация.

През 1984 година за първи път се осъществява присаждане на черен дроб с предварително намалени размери- от един черен дроб се използват неговите ляв и десен лоб (т. нар. Split чернодробна трансплантация). Разработват се и техники, позволяващи използването на три различни сегмента- ляв чернодробен лоб, негов ляв латерален сегмент и оставащата част от черния дроб (десен лоб с медиален сегмент от левия лоб). По този начин се преодоляват не само нарастващия дефицит от донорски черни дробове, но и трудностите и усложненията, предизвикани от вместването на цял черен дроб от възрастен в коремната кухина на дете. Така става възможно извършването на трансплантация и при малки кърмачета. При спомагателната чернодробна трансплантация част от болния черен дроб се отстранява и се имплантира присадка с намалени размери. По този начин са коригирани метаболитни дефекти, засягащи черния дроб. Друго показание за тази техника са чернодробните заболявания с иключително бързо и неблагоприятно протичане. Чрез спомагателната чернодробна трансплантация се осигурява метаболитна поддръжка на организма до момента, в който собственият черен дроб се възстанови. След 1988 година хирургичните техники се усъвършенстват значително и това позволява трансплантиране на присадка от жив донор.

През 1993 година в Париж е постигнат консенсус относно индикациите и контраиндикациите за извършване на чернодробни трансплантаци.

Причини за извършване[редактиране | редактиране на кода]

Ето и най- честите ( в проценти ) причини за извършване на чернодробна трансплантация в детска възраст:

Изброените по- горе заболявания изискват присаждане на черен дроб, когато напреднат до стадий на чернодробна цироза.

Индикация за чернодробна трансплантация може да бъде и влошеното качество на живот при чернодробни заболявания, които могат да нямат задължително фатален край. В действителност могат да бъдат посочени повече от 40 болестни единици, за които е реализирано присаждане на черен дроб.

За извършването на чернодробна трансплантация не е необходимо HLA съвпадение, достатъчно е съответствие по АВО кръвногрупова съвместимост.

Оценка на всеки кандидат и поставянето му в по- висока, или ниска позиция в листа на чакащите трансплантация, се извършва от експертен съвет включващ детски гастроентеролог, хирург, трансплантационен координатор, координираща медицинска сестра, психиатър, социален работник, представител на агенцията за донорски органи.

Списък на чакащите[редактиране | редактиране на кода]

В САЩ списъкът на чакащите подходящ трупен орган определя разпределението им в 4 групи:

  • 1.Болни, при които не се налага хоспитализиране и няма необходимост от медицински грижи.
  • 2.Необходимост от продължителни медицински грижи, но не и от продължителна хоспитализация.
  • 3.Необходимост от продължителна хоспитализация, но не в интензивно отделение.
  • 4.Необходимост от престой в интензивно отделение, при очакван смъртен изход в рамките на 7 дни.

Болните от 4- та група имат най- висок приоритет, а тези от 1-ва най- нисък. Вътре в самите групи предимство имат чакалите най- дълго.

В САЩ организацията, която осъществява координиране на информацията за наличните донорски органи и моментната потребност от орган за чакащите трансплантация, е UNOS В Европа, тези функции се изпълняват от организацията Eurotransplant

Българска Изпълнителна агенция по трансплантация[редактиране | редактиране на кода]

Българската Изпълнителна агенция по трансплантация е създадена на 01.01.2004 г. със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и осъществява дейности по управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

Повечето трансплантационни центрове понастоящем съобщават за пет годишна преживяемост при повече от 90 % от пациентите си.

Първата чернодробна трансплантация на български пациент е реализирана при дете с чернодробна цироза, през 1993 г., в Университетската Хирургическа клиника, Брюксел, Белгия.

Чернодробна трансплантация в България[редактиране | редактиране на кода]

Първата чернодробна сплит трансплантация в България е осъществена през м.ноември 2004 г. от екип на Университетска болница „Лозенец“, от екипа на Проф. д-р Любомир Спасов, и под ръководството на проф. М.Малаго ( Университетска Хирургическа Клиника, гр. Есен, Германия).Трансплантирано е 7 месечно кърмаче - Памела. Присадена му е част от черния дроб от жив донор- неговия баща.

През 2005 г. е направена първата успешна чернодробна трансплантация от трупен донор от екипа на Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, подготвен от проф. Радослав Гайдарски и под ръководството на проф. Виолета Димитрова.

Повече подробности, относно чернодробната трансплантация, можете да намерите чрез WEB страницата на Асоциацията на чернодробно трансплантираните в България.

Статистика на извършените чернодробни трансплантации в България [1]

Година От жив донор От трупен донор Общо
2004 1 0 1
2005 5 3 8
2006 1 9 10
2007 1 6 7
2008 4 5 9
2009 4 9 13
2010 2 13 15
2011 3 3 6
2012 2 2 4
2013 0 1 1

Източници[редактиране | редактиране на кода]

1.Изпълнителна агенция по трансплантации

2.Асоциация на чернодробнотрансплантираните в България

3."Обща хирургия" за студенти-медици, 2007 г., изд. "Арсо"

  1. Данните са към 17.04.2013 г.