Числа на Фибоначи

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Квадрати, чиито странични дължини са последователни числа на Фибоначи

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин:

 • F(0) = 0
 • F(1) = 1
 • F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава като сума на предходните два. Първите числа на Фибоначи са:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Ето някои от основните свойства на числата на Фибоначи:

 • [F(n),F(m)]=F[(m,n)] т.е. НОД на числата F(n) и F(m) e число на Фибоначи с индекс НОД(m,n)
 • F(n+k)=F(k-1)*F(n) + F(k)*F(n+1)
 • F(k)/F(kn) за произволно n
 • Отношенията са приближени дроби на златното сечение φ и по-специално .

Числата на Фибоначи могат да се бележат и с u(n).

Произход[редактиране | редактиране на кода]

Италианският математик Леонардо Фибоначи публикува през 1202 г. редица от числа, всяко от които се получава като сума от предходните две, като първите две числа са 0 и 1: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Той е научил за тази редица от числа по време на пътешествията си в страните от тогавашния Изток и редицата е била наречена на негово име, защото я е популяризирал.

Оказва се, че колкото по-големи са числата от редицата на Фибоначи, толкова отношението на двете последни числа се приближава до 'златното сечение' и при граничен преход (при безкраен брой числа в редицата) става равно на 'златното сечение'.

Често редицата на Фибоначи се свързва и със следната задача: Чифт зайци (мъжки и женски екземпляр) могат да произведат за единица време (напр. един месец) нов чифт зайци, които продължават да се размножават (в класическата задача на Фибоначи на новородения чифт зайци са му необходими два месеца, за да дадат първото си поколение, след което продължават да се размножават всеки месец). Колко е броят на живите чифтове зайци след определено време, ако никой не унищожава зайците? Отговорът се дава от последното число в редицата на Фибоначи. Разбира се, тази задача е чисто илюстративна.

Оказва се обаче, че твърде много закономерности, наблюдавани в природата и в поведението на човека, могат да се опишат, макар и с някаква по-малка или по-голяма грешка, с числа от редицата на Фибоначи, въпреки че в някои случаи това обяснение може да изглежда преднамерено.

Всъщност алгоритъмът за образуване на поредното число от редицата на Фибоначи изразява факта, че следствието (последното число от реда) зависи от предисторията (причините) по конкретния за тази редица начин, а именно: последното число е сума от двете предходни числа. Така този алгоритъм се включва в категорията на т. нар. рекурентни формули. Доколко с алгоритъма на 'златното сечение' могат да се обяснят природни и човешки феномени зависи именно от това, доколко тези феномени се подчиняват на горната проста и същевременно съответстваща добре на 'здравия разум' рекурентна зависимост на следствието от причините, които го пораждат. До Фибоначи основните алгоритми за описване на възпроизвеждащи формули са били аритметичната и геометричната прогресия.

Първите 100 числа на Фибоначи[редактиране | редактиране на кода]

пореден номер | число на Фибоначи

      1 |           1
      2 |           1
      3 |           2
      4 |           3
      5 |           5
      6 |           8
      7 |          13
      8 |          21
      9 |          34
     10 |          55
     11 |          89
     12 |          144
     13 |          233
     14 |          377
     15 |          610
     16 |          987
     17 |         1597
     18 |         2584
     19 |         4181
     20 |         6765
     21 |         10946
     22 |         17711
     23 |         28657
     24 |         46368
     25 |         75025
     26 |        121393
     27 |        196418
     28 |        317811
     29 |        514229
     30 |        832040
     31 |        1346269
     32 |        2178309
     33 |        3524578
     34 |        5702887
     35 |        9227465
     36 |       14930352
     37 |       24157817
     38 |       39088169
     39 |       63245986
     40 |       102334155
     41 |       165580141
     42 |       267914296
     43 |       433494437
     44 |       701408733
     45 |      1134903170
     46 |      1836311903
     47 |      2971215073
     48 |      4807526976
     49 |      7778742049
     50 |      12586269025
     51 |      20365011074
     52 |      32951280099
     53 |      53316291173
     54 |      86267571272
     55 |     139583862445
     56 |     225851433717
     57 |     365435296162
     58 |     591286729879
     59 |     956722026041
     60 |     1548008755920
     61 |     2504730781961
     62 |     4052739537881
     63 |     6557470319842
     64 |    10610209857723
     65 |    17167680177565
     66 |    27777890035288
     67 |    44945570212853
     68 |    72723460248141
     69 |    117669030460994
     70 |    190392490709135
     71 |    308061521170129
     72 |    498454011879264
     73 |    806515533049393
     74 |   1304969544928657
     75 |   2111485077978050
     76 |   3416454622906707
     77 |   5527939700884757
     78 |   8944394323791464
     79 |   14472334024676221
     80 |   23416728348467685
     81 |   37889062373143906
     82 |   61305790721611591
     83 |   99194853094755497
     84 |  160500643816367088
     85 |  259695496911122585
     86 |  420196140727489673
     87 |  679891637638612258
     88 |  1100087778366101931
     89 |  1779979416004714189
     90 |  2880067194370816120
     91 |  4660046610375530309
     92 |  7540113804746346429
     93 | 12200160415121876738
     94 | 19740274219868223167
     95 | 31940434634990099805
     96 | 51680708854858323072
     97 | 83621143489848422977
     98 | 135301852344706746049
     99 | 218922995834555169026
     100 | 354224848179261915075

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Сайт с информация за числото Фи ((en))

Категория:Числови редици