Английска азбука

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Азбуката на английския език се основава на латиницата и има 26 букви.

История[редактиране | редактиране на кода]

В съвременния английски език излиза от употреба правописа на торн (þ), ед (ð), уин (ƿ) и йох (Ȝ ȝ), а аш (æ) и (œ) стават архаични.

Букви[редактиране | редактиране на кода]

# буква название произношение наименованията на буквите на български забележка
1 A a a [eɪ] ей
2 B b beе [biː] би
3 C c cee [siː] си
4 D d dee [diː] ди
5 E e e [iː] и
6 F f ef [ɛf] еф като глагола се пише eff!
7 G g gee [dʒiː] джи
8 H h aitch [eɪtʃ] ейч haitch [heɪtʃ] в Ирландия и често в Австралия.
9 I i i [aɪ] ай
10 J j jay [dʒeɪ] джей
11 K k kay [keɪ] кей
12 L l el [ɛl] ел
13 M m em [ɛm] ем
14 N n en [ɛn] ен
15 O o o [oʊ] оу
16 P p pee [piː] пи
17 Q q cue [kjuː] кю
18 R r ar [ɑɹ] ар [ɑɹ] в северноамериканското произношение или пред гласна
19 S s ess [ɛs] ес пише се es- в съчетания от типа es-hook!
20 T t tee [tiː] ти
21 U u u [juː] ю
22 V v vee [viː] ви
23 W w double-u [ˈdʌb(ə)l juː][1] дабъл ю
24 X x ex [ɛks] екс
25 Y y wy [waɪ] уай wy или wye.
26 Z z zed [zɛd] зед zee – американски вариант.

Някои поредици от букви са объркващи като pee и bee или em и en и по специално когато се телефонира или общува чрез радио връзка. Фонетични азбуки като Фонетичната азбука на НАТО се използва от пилоти на самолети, полиция и други за да отстрани възможни обърквания.

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Фонетика[редактиране | редактиране на кода]

В английския има звукове, несъществуващи в българския език. От друга гледна точка, броят на звуковете е значително по-голям от броя на буквите в азбуката и заради това една буква или буквосъчетание се използват за означаване на различни звукове и звукосъчетания.

Честота на буквите[редактиране | редактиране на кода]

Най-често срещаната буква е E, а най-рядката Z.[2]

Буква Честота
A a 8,17 %
B b 1,49 %
C c 2,78 %
D d 4,25 %
E e 12,70 %
F f 2,23 %
G g 2,02 %
H h 6,09 %
I i 6,97 %
J j 0,15 %
K k 0,77 %
L l 4,03 %
M m 2,41 %
N n 6,75 %
O o 7,51 %
P p 1,93 %
Q q 0,10 %
R r 5,99 %
S s 6,32 %
T t 9,06 %
U u 2,75 %
V v 0,98 %
W w 2,36 %
X x 0,15 %
Y y 1,97 %
Z z 0,07 %
Всичко 100,02[3] %

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. (Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed) Специално за американския английски са разпространени /ˈdʌbəjuː/, /ˈdʌbəjə/ и /ˈdʌbjə/ в частност за термина www
  2. pages.central.edu, архив на оригинала от 8 юли 2008, https://web.archive.org/web/20080708193159/http://pages.central.edu/emp/LintonT/classes/spring01/cryptography/letterfreq.html, посетен на 22 август 2009 
  3. Сумарно събрани всички проценти показват малка грешка при закръгляване.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Гръцка азбука