Английска азбука

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Азбуката на английския език се основава на латиницата и има 26 букви.

История[редактиране | редактиране на кода]

В съвременния английски език излиза от употреба правописа на торн (þ), ед (ð), уин (ƿ) и йох (Ȝ ȝ), а аш (æ) и (œ) стават архаични.

Букви[редактиране | редактиране на кода]

# буква название произношение наименованията на буквите на български забележка
1 A a a [eɪ] ей
2 B b beе [biː] би
3 C c cee [siː] си
4 D d dee [diː] ди
5 E e e [iː] и
6 F f ef [ɛf] еф като глагола се пише eff!
7 G g gee [dʒiː] джи
8 H h aitch [eɪtʃ] ейч haitch [heɪtʃ] в Ирландия и често в Австралия.
9 I i i [aɪ] ай
10 J j jay [dʒeɪ] джей
11 K k kay [keɪ] кей
12 L l el [ɛl] ел
13 M m em [ɛm] ем
14 N n en [ɛn] ен
15 O o o [oʊ] оу
16 P p pee [piː] пи
17 Q q cue [kjuː] кю
18 R r ar [ɑɹ] ар [ɑɹ] в северноамериканското произношение или пред гласна
19 S s ess [ɛs] ес пише се es- в съчетания от типа es-hook!
20 T t tee [tiː] ти
21 U u u [juː] ю
22 V v vee [viː] ви
23 W w double-u [ˈdʌb(ə)l juː][1] дабъл ю
24 X x ex [ɛks] екс
25 Y y wy [waɪ] уай wy или wye.
26 Z z zed [zɛd] зед zee — американски вариант.

Някои поредици от букви са объркващи като pee и bee или em и en и по специално когато се телефонира или общува чрез радио връзка. Фонетични азбуки като Фонетичната азбука на НАТО се използва от пилоти на самолети, полиция и други за да отстрани възможни обърквания.


Aa,Bb, Cc,Dd,Ee, Ff,Gg,Hh, Ii,Jj,Kk, Ll, Mm,Nn,Oo,Pp, Qq,Rr,Ss, Tt,Uu,Vv, Ww,Xx,Yy, Zz .

Фонетика[редактиране | редактиране на кода]

В английския има звукове, несъществуващи в българския език. От друга гледна точка, броят на звуковете е значително по-голям от броя на буквите в азбуката и заради това една буква или буквосъчетание се използват за означаване на различни звукове и звукосъчетания.

Честота на буквите[редактиране | редактиране на кода]

Най-често срещаната буква е E, а най-рядката Z.[2]

Буква Честота
A a 8,17 %
B b 1,49 %
C c 2,78 %
D d 4,25 %
E e 12,70 %
F f 2,23 %
G g 2,02 %
H h 6,09 %
I i 6,97 %
J j 0,15 %
K k 0,77 %
L l 4,03 %
M m 2,41 %
N n 6,75 %
O o 7,51 %
P p 1,93 %
Q q 0,10 %
R r 5,99 %
S s 6,32 %
T t 9,06 %
U u 2,75 %
V v 0,98 %
W w 2,36 %
X x 0,15 %
Y y 1,97 %
Z z 0,07 %
Всичко 100,02[3] %

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. (Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed) Специално за американския английски са разпространени /ˈdʌbəjuː/, /ˈdʌbəjə/ и /ˈdʌbjə/ в частност за термина www
  2. [1]
  3. Сумарно събрани всички проценти показват малка грешка при закръгляване.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Гръцка азбука