Български етимологичен речник

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

„Български етимологичен речник“ е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език.

До момента са издадени 8 тома през периода 1971 — 2017 г. Работи се върху деветия том.[1] С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до фя̀калка.

Включени думи[редактиране | редактиране на кода]

В речника се включват всички думи на езика, събрани до днес. Не се вземат чуждиците, които се използват почти изключително от двуезичното българско население, както и твърде специализираната терминология.[2]

Книги[редактиране | редактиране на кода]

Том 1[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: А — З
 • редактор: Вл. И. Георгиев
 • съставители: Вл. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев
 • издаден: София: Издателство на Българската академия на науките, 1971. — XCV, 679 стр.
  • преиздаден фототипно през: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2007. — XCV, 679 стр. — ISBN 978-954-322-082-3

Том 2[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: И — крепя̀
 • редактор: Вл. И. Георгиев
 • автори: В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, У. Дукова, М. Рачева, Т. Тодоров. Участвали в обсъждането: Р. Бернар, Г. Риков, Е. Машалова, Л. Димитрова
 • издаден: София: Издателство на Българската академия на науките, 1979. — 740 стр.

Том 3[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: крес1 — мѝнго1
 • редактор: Вл. И. Георгиев
 • автори: В. И. Георгиев, Р. Бернар, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, Г. Риков, О. Младенова, У. Дукова, М. Рачева, Л. Димитрова-Тодорова, Т. Ат. Тодоров
 • издаден: София: Издателство на Българската академия на науките, 1986. — 800 стр.

Том 4[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: минго2 — па̀дам
 • редактори: Вл. И. Георгиев, Иван Дуриданов
 • автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров
 • издаден: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1995. — 1003 стр. — ISBN 954-430-314-6

Том 5[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: падеж — пỳска
 • редактори: Иван Дуриданов, Мария Рачева, Тодор Атанасов Тодоров
 • автори: Васил Анастасов, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Йордан. Н. Иванов, Елена Машалова, Димитрина Михайлова, Олга Младенова, Мария Рачева, Георги Риков, Людвиг Селимски, Тодор Ат. Тодоров
 • издаден: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1996. — 860 стр. — ISBN 954-430-315-4

Том 6[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: пỳскам — словàр2
 • редактори: Мария Рачева, Тодор Атанасов Тодоров
 • автори: Васил Анастасов, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Димитрина Михайлова, Мира Начева, Мария Рачева, Георги Риков, Людвиг Селимски, Тодор Атанасов Тодоров
 • издаден: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2002. — 886 стр. + поправки. — ISBN 954-430-633-1

Том 7[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: слòво — теря̀свам
 • редактори: Тодор Атанасов Тодоров
 • автори: Васил Анастасов, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова [и др.]
 • издаден: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2010. — 973 стр. — ISBN 978-954-322-353-4

Том 8[редактиране | редактиране на кода]

 • обхват: тèсам — фя̀калка
 • редактори: Лиляна Дойчева Димитрова-Тодорова, Людвиг Петров Селимски
 • автори: Десислава Борисова, Мария Гарова, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова, Димитрина Михайлова, Мария Рачева и Тодор Атанасов Тодоров
 • издаден: София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2017. — 886 стр. — ISBN 978-954-322-890-4

Том 9[редактиране | редактиране на кода]

Започнала е работата върху деветия том на поредицата.

Източници[редактиране | редактиране на кода]